apipulti reikšmė

Kas yra apipulti? apipùlti K 1. tr. SD1114, Pb užpulti būriu siekiant sunaikinti, nugalėti: Grįžtant namo par mišką apipuolo jį vagys BM54. Vilkas aveles užpuola, visi šunes apipuola A.Strazd. Neišmėčiok strypų lig šunų neapipultas, o kai apipuls, neturėsi su kuo apsiginti Tv. Aš jau toks šunų papjova – mañ' vis apipúola Sdk. Apipul̃s, tai neatsiginsi JnšM. Apipuolė kaip vilkai avį LTR(Šll). Apipuolo kaip šunys ubagą LTR(Jnš). | Iš galvos išėjusi apipuolė (užpuolė) mane, drobužius drasko Žem. ║ apnikti: Arklius apipúola miške, aplimpa žabaliai Dl. Nespėjau bliūdo padėt, tuoj musės apipuolė Ėr. Neik susmirdęs prie avilio, bo apipul̃s bitės Ėr. Blusos apipúolė Žg. Kad apipuolė mane, žinotum, parkos, nežinau nė kur gyva dėtis Upt. Reikia pakūryt pirtisutėlės appuolė, tai skaras iškratysim Nč. Ale kopūstus drugiai apipúolo, tai jau privis kirmėlių PnmR. Padėjau jį an suolo, uodai apipúolo (d.) Užp. Apipúolo brudas sodus Rš. Mane apipuolė pelės, kad jau nėra kur nieko pasidėti SI77. 2. tr. Q26 apstoti aplink, apsupti, apspisti: Kaip tikt spėjo sustoti ant rinkos, tuojaus pirkliai apipuolė, paklausė, ką norįs už jautį BsMtII81. Šposininką apipuolė smalsuolių būrys rš. Apipuolė kaip vaikai žirnius KrvP. Apipuolė kaip žvirbliai kanapes LTR(Pnd). Apipuolė kaip bitės, negalima nė atsiginti Jnš. Apipuolė kaip musės medų KrvP. ║ apstojus pradėtidaryti: Apipúolė anie mane barti J. Kai inejo gryčion, tuoj jį apipuolo katė, šuva ir močia sveikint LTR(Ds). 3. tr. užklupti, ištikti: Anoji diena turėtų jus apipult kaip vagis DP556. Topipuoli čia mane visos kančios ir sopuliai DP214. ║ apimti: Idant mūsų noppultų̃ mažumas intikėjimo DP82. 4. intr. staigiai apsirgti: Padarbuj[o] nedaugi ir vėlei appuolė Arm. Dar tep tai būt sveikas, ale macnai appuolė an kojų ir an akių Rod. \ pulti; antpulti; apipulti; atpulti; dapulti; įpulti; išpulti; nupulti; papulti; parpulti; perpulti; piepulti; prapulti; išprapulti; pripulti; supulti; užpulti

apipulti sinonimai

Kitos žodžio apipulti reikšmės: Apipulti angliškai Apipulti sinonimas Apipulti latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas