apsodinti reikšmė

Kas yra apsodinti? apsodìnti tr. Rtr; L 1. H162, NdŽ, KŽ susodinti aplink: Stalą apsodìnti svečiais K. Vidury stovėjo geležinė krosnelė su ilgu skardiniu kaminu, visa jau apkrauta kitų šeimų daiktais ir apsodinta vaikais J.Balt. Lenčiūguose surakino ir da vartoms apsodìno JD203. O anys nuėję apsodino grabą sargais BtMt27,66. | refl. K, Š: Jis, apsisodìnęs vaikais, ištrenkė į Mūšą maudytis Jnšk. ║ refl. tr. pasisodinti į vidurį:vakar apsisodìno už stalo bobos ir neišleidė Slm. ║ refl. tr. kartu susisėsti: Apsisodìnę vienas kitą, tinginėliai minta per dienas Rmš. 2. ŽŪŽ157 prisodinti, pridaigstyti aplink: Apsodìnta eglelėm ir samanom apdėta Krs. Kapas apsodìnta samaniūtėm Klt. Pasieniais apgrūsta, apsodýta uogų Vlk. Aplink mano dvaružėlį medžiais apsodýta DrskD237. | refl.: Šunobelėm apsisodìno Klt. 3. R, MŽ, K, LL116, Š, KŽ visą plotą prisodinti: Daugiau ten medelių tokių atvežė, apsodìno Mšk. Apsodìno jis visą ežę diegais J. Čionai bus miškai, apsodỹs miškais Kb. Penkiolika arų apsodýta bulbom Rmš. | refl. tr., intr.: Kaip te medžiais neapsisodìnt – pavėsis ir gražu Km. Apsisodìnęs bulbas, eisiu grikių sėt Nč. | Sunkiai apsisodiñs toks daržas su tiek rasodos Jnšk. 4. R70, MŽ92, N, LL165, KŽ(A1885,283) apgyvendinti: Apsodinu žemę, šalį žmonėmus SD230. Šitai yra tie trys sūnūs Noah, kuriais visa žemė yra apsodinta BB1Moz9,19. 5. žr. susodinti 5: Ir padavė jį kalinės namuosna, anon vieton, kurioj buvo apsodinti kaliniai karaliaus Ch1Moz39,20. 6. patupdyti perėti: Apsodinaũ dvi vištas, bus mažų viščiūčių Grv. 7. M, Vdš, Ktk, Kvr, Prl, Dv įtvirtinti, pritaisyti, užmauti: Apsodìnt reikia kirvakotį LKKXIII28(Grv). An žagrės apsodìnam noragus iš geležies Pls. Mano dalgė gerai apsodìnta, nenutruks Brsl. | refl. tr.: Kūjelį apsisodinaũ Lp. 8. Sut sutvirtinti sargyba: Apsodinu pilį SD230. Ją (pilį) stipriai gina ir apveizdi ir apsodina DP121. Apsodino miestą Damaškaus gyventojų, norėdamas sugaut mane Ch12PvK11,32. 9. Š, NdŽ, KŽ apkalti, apkaustyti, papuošti metalo apvedžiojimais: Lazdos apsodìntos geležim Lb. Jo drabužiai ir ginklai, be gražiai apsodinto durklo ir blizgančio kalavijo, nebuvo puikūs J.Balč. Seniau buvo pypkos medžio, variu apsodìntos (d.) Brž. Visi pilioriai priesėnio apsodinti bus apiskritai sidabro ryšiais Ch2Moz27,17. 10. LL10, Ds įrėminti. Paveikslas apsodintas rš. | refl. tr. Švnč. 11. apdėlioti, apsmaigstyti: Apsodinu žemčiūgais SD230. | aviza">Aviža skarota, pašaknė su plaukeliais apsodinta F. | prk.: Apsodìno [išgėrusį] prakaitu kap karoliais Tvr. ^ Kad taũ apsodiñt votimu! (keik.) Arm. 12. sutraukti apsiuvant: Sietka reikia numegzt dvylika sieksnių, o kai apsodìna, tai lieka šeši Ob. Numezgiau jam tinklą, dar prašo ir apsodýt Sn. 13. Dsn, Btr nuraminti, sutramdyti: Tylėk, ba kap apsodinsiu, tai sėdėsi kap cvekas tvoroj! Prl. | prk.: Apsodinaũ [svogūnais] kirmėles Lp. Neapsodìno daktarai [ligos] Rod. \ sodinti; antsodinti; apsodinti; atsodinti; įsodinti; išsodinti; nusodinti; pasodinti; persodinti; prisodinti; razsodinti; susodinti; pasusodinti; užsodinti; paužsodinti

apsodinti sinonimai

apsodinti junginiai

  • apsodinti gyvatvore

apsodinti rašyba: persodinti angliskai

Kitos žodžio apsodinti reikšmės: Apsodinti angliškai Apsodinti vokiškai Apsodinti lenkiškai Apsodinti latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas