atitaisyti reikšmė

Kas yra atitaisyti? atitaisýti tr. 1. Š, NdŽ, KŽ pašalinti gedimus, tinkamai sutvarkyti: Tas nutrūko, tas nūdilė, kitas apvirto – viską reikėjo atitaisýti Trk. Peilis į vieną pusę nuverstas, – kai tik atitaisiaũ Jrb. Reikė attaisýt, ba rudenį sugriuvo [bulvių rūsys] Dg. Pas mum sugadino i niekas nebeatitaĩso tos drenos Bsg. Atitaĩso Rygos senamiestį RdN. Paminklinė ta bažnyčia, valdžia liepė atitaisýt Škt. Namelius atitaisysime ir visa priruošime didžiam metui! Vd. | refl. Š, NdŽ: Sėda važiuot, tai brika brinkt, rodos, atsitaĩsė – i parvažiavo namo Mšk. 2. NdŽ, KŽ pašalinti įsibrovusias klaidas, apsirikimus: Atitaisýti tekstą DŽ1. Suriktas raštas – reikia atgal [pakojos] mint, atataisýt Kvr. | refl. tr.: Ir Viktariukas šiemet pavardę atsitaĩsė, kai pasus ėmė Slm. 3. panaikinti, išlyginti neigiamus kokio veiksmo, elgesio padarinius: Aš, Mikeli, padariau didelę, nebeatitaisomą kvailystę I.Simon. Auklėjimo klaidos sunkiai atitaisomos rš. Paleidai kalbas aplink mune, nuplėšei šlovę, daba imk ir atitaisýk (atšauk) viską Vkš. Senoji Karalienė buvo maniusi atitaisyti marčiai pasakytus per daug aštrius ir neapgalvotus žodžius I.Simon. Atmeni vokiečių riterį, kuris norėjo tau gero, bet tapo priežastimi neatitaisomos nelaimės V.Krėv. Žinojo, kad tai, kas atsitiko, buvo baisu, neatitaisoma V.Bub. ^ Klaidą greit padaryt, o atataisýt sunkiau Klt. Ašarom klaidų neatitaisysi LTR(Zp). atitaĩsomai adv.: Steponas Kašauskas buvo paprašytas palikti policiją, kurios mundurą jis suteršė neatitaisomai J.Balt. | refl.: Teip piktai atsakė, tik paskui atsitaĩsė Adm. ║ atlyginti, atmokėti, atsiteisti: Tėvo padarytas skriaudas žmonėms ji pamažu atitaiso V.Myk-Put. 4. KŽ grąžinti į buvusią gerą būklę: Sveikata neatitaĩsoma, kojos skausta Vdk. Niekas neatataĩso jau [sveikatos] Švnč. Barsčiau, sūdžiau, bet nebeatitaĩsė [mėsos] to druska Mžš. Man dabar nebėr mislies atataisýt gyvenimas Skp. Meinardas, didis mistras, attaisęs ir padauginęs savo kareivius antplūdusioms gaujoms kryžnešių, traukė visuomenę į Lietuvą S.Dauk. Aš tave (šeimininko išvarytą šunį) attaisysiu, apent kad tu paliksi geru S.Dauk. Ką attaisýti KI575. | Pakajus tarp Dievo bei žmonių vėl attaisytas (atkurtas, atstatytas) esąs brš. | refl. Š, KŽ, Vkš, Krs, Skp: Jau ji daug geresnė, i veidas atsitaĩsė (pasidarė nekreivas) Stak. Kaži ar ta mano sveikata atsitaisýs? Rs. Daba papasnykuotumi [kaip kad anksčiau pasninkaudavo] po septynias savaites, teip atsitaisỹtų (praeitų, išnyktų) i kraujo kalkėjimas, i tas kraujo spaudimas Všv. Buvo karvei vienas spenys pagedęs, paskiau atsitaĩsė Mžš. Paskiau jau dvaras tas atsitaĩsė, jau buvo duonos užtenkamai Vvr. Po pietų oras atsitaĩso Rsn. Kaip metai atsitaisys, pabrings ir rugiai Šts. Jis jau atsitaĩsė (vėl prasigyveno) Lp. Kai pradėjau dobilus sėt, vėl atsitaĩsė žemė Srv. I tuoj pienas atsitaĩsė karvei, i kaip davė, teip vėl duoda karvė pieno Lnkv. ║ LTR(Brž) padaryti gerą, patobulinti, perauklėti: Kad aš atitekėsiu, tai tą kiemą (kiemo gyventojus) atitaisýčia Krč. Kad tei žmogus prigimęs, sunku tą prigimimą atitaisýt [p]Skr.

atitaisyti sinonimai

atitaisyti rašyba: atstatyti vlkkatstatyti reiksme

Kitos žodžio atitaisyti reikšmės: Atitaisyti angliškai Atitaisyti vokiškai Atitaisyti lenkiškai Atitaisyti latviškai Atitaisyti antonimas

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas