atkreipti reikšmė

Kas yra atkreipti? atkreĩpti, -ia (àtkreipia J), àtkreipė tr. 1. atsukti, atgręžti į ką: Pailsęs briedis stoja ir šunims baisius ragus atkreipia V.Kudir. Atkreipk savo veidą į spindulėlius rš. Trobos galas atkreiptas į rytus, į šiaurę J.Jabl. Pakinkykit žirgelius ir atkreipkit į vartus JV416. Šią naktelę, per naktelę miego nemiegojau, kad n'atkreipei, mergužėle, ant manęs burnelės BsO39. | refl.: Karalienė visu veidu atsikreipė į Grėtę I.Simon. Žvėris pajuto ir atsikreipė į medį, už kurio aš buvau pasislėpęs Blv. Aš atsikreipiau regėti to balso, su manimi kalbančio. Ir atsikreipęs išvydau septynis aukso liktorius Bb1Apr1,12. 2. nusukti į šalį, nugręžti: Neatkreipk veido savo nė nuog vieno pavargėlio I. Atkreipkime akis nuo bjaurybių ir pasikalbėkime apie ką kitą V.Kudir. Kurs ubagams duos, tas nestokos, o kursai akis savo nuog jų atkreips, tas didei pavargs BPII255. Aš visas ligas nuog tavęs atkreipsiu BB2Moz23,25. | refl.: N'atsikreĩpk nuo manęs K. Jūzapas, atsikreipęs nuog brolių, pradėjo verkti I. Kai kas atsikreipiąs nuo jo, kad nematytų LTI183. Ir tatai ištarusi, atsikreipė ji atgalios BPI400. Ir jis, atsikreipęs nuog jų, verkė BB1Moz42,24. | prk.: Mano širdis nuo jo atsikreipė V.Kudir. 3. atitraukti, atitolinti (nuo ko): Nesčėstį nog manęs atkreipei Tat. | refl.: Mes nuo tavo prisakymų atsikreipėme KlM1710. 4. atgal pasukti, grąžinti: Atkreĩpk gyvulius nuo iškados J. Liuob piemenys atkreĩps karves, o patys bulves keps Šts. 5. atversti, patraukti į tikėjimą; atitraukti nuo tikėjimo: Ne tiktai Epeze, bet ir visoj Azijoj šis Povilas daug žmonių atkreipia NTApD19,26. | Jūs šį žmogų pas mane atvedėt, būk jis žmones atkreipiąs NTLuk23,14. | refl.: Todėl tur jie atsikreipti ir pastoti kaip kūdikiai brš. 6. sutelkti, sukoncentruoti (dėmesį): Į kanapių auginimą atkreiptas svarbiausias valstiečių dėmesys rš. Reikia juk nedaug žinių dėmesiui atkreipt žmonių T.Tilv. 7. refl. ateiti su prašymu, su reikalu: Atsikreipk į daktarą, apžiūrės – vis bus, kas bus Grž. Geradėjas nesistebėsi, man parūpėjus šitą naujieną ir atsikreipus į tamstą su užklausimu Blv. ◊ akìs atkreĩpti 1. BŽ51 susidomėti: O šiam trečiam pagailėjo, širdelė skaudėjo, kad mergelė neatkreipė ant manęs akelių JD440. 2. stebėti: Turėsime ant jo atkreipę akis ir visus negerus jo darbus žymėsime rš. 3. sudominti: Norėdamas atkreipti ant savęs valdžios akis, rašo pats sau bauginančius laiškus ir kiša juos savo viršininkams V.Kudir. \ kreipti; apkreipti; atkreipti; įkreipti; iškreipti; nukreipti; pakreipti; perkreipti; piekreipti; prakreipti; prikreipti; sukreipti; užkreipti

atkreipti sinonimai

atkreipti junginiai

  • atkreipti (kieno) dėmesį, atkreipti dėmesį, atkreipti dėmesį į

atkreipti rašyba: atkreipti dėmesįatkreiptinas dėmesysatkreipti demesi angliskaiatkreipti dėmesį sinonimasatkreiptinas dėmesys sinonimaiatkreipti dėmesį sinonimaiatkreipti sinonimasatkreiptinas dėmesys vlkk

Kitos žodžio atkreipti reikšmės: Atkreipti angliškai Atkreipti sinonimas Atkreipti lenkiškai Atkreipti latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas