banda reikšmė

Kas yra banda? 1 bandà sf. (4) K, Plt, (2) Vdk; Mž241, DP46, BPII346 būrys galvijų, kaimenė: Pernai po dvidešimt bañdos ganiau Erž. Ar bañdą parginei? Mžk. Mes turime gražios bandõs Gr. Iš bandõs vilkas pagavo veršį J. Reikėjo jau bañdą ar kiaules ganyti M.Valanč. Piemenėliai bandužę gano, artojėliai laukužį aria RD10. ^ Kur bandà, čia ir bimbalai Slm. Ne laikas šunis lakinti, kad vilkas bandoje S.Dauk. ◊ bandõs kíelė žr. bandokielė: Bandõs kíelės vėlai išleka Vkš.
2 bandà sf. (4) 1. nedidokas kepalas, kepaliukas: Iškepė tris kepalus duonos ir dvi bandàs ragaišiaus Grš. Užderėjo grikiai, bus bandų̃ Kls. Žirninės bañdos tik alkanam valgyti Dkš. Gydū gydū kačiukes, keps močiutė bandeles (sakoma, plojant delnais bei žaidžiant su mažais vaikais) Gs. Lapė išsikepė bandáitę Pls. Gaspadinės paprašyk, kad iškeptų ragaišiaus bandžiukę BsPII128. Pirko dvi banduti pyrago ant kelio BsPIV6. Duokit, meldžiu, keletą bandų duonos žmonėmus ChTeis8,5. ^ Apvali kap bandùtė Gs. Iš miego bandùčių nekepsi Lp. Žiūrėk, kad bandà kepalo nesuėstų (per daug norėdamas, gali nieko netekti) Grl. ║ Trak, Vlk tarkuotų bulvių kepinys: Bulbas tarkuojam ir bañdą kepam Vvs. Kepam katrądien bandų̃ Al. ║ tarkuotų bulvių virtas apskritas paplotėlis: Ko virt – kukulių a bandų̃? Gs. ║ gabalas durpių: Vyrai veža, moterys bandàs daro Lzd. Dar bañdos neišdžiūvo Sn. ║ galvijo mėšlas: Kad tu suruktum į jaučio bañdą! Mrj. 2. Ob, Pg, An, Svn seniau – samdininko, ūkininko sūnaus ar jaunesnio brolio pasisėti javai ar linai; pasėlys: Bernui pasėjo gaspadorius bandõs du pūru javų už algą J. Daviau bernui tris gorčius linų bandõs pasisėti Ml. Sūnus jau visas bernas, sėjasi bañdą Kp. Šiemet bandõn kviečių pasisėjau Kp. Be išlaikymo, dėdė dar bañdą gauna Užp. Linai, motin, tavo bandà, o ką gausiu už rugius, tai mano Srv. Neturėjo diedas kuom sã[vo] gaidžio palesint ir išvarė jį an sã[vo] bandos (tarnauti) Rod. 3. žemė, kurioje seniau buvo sėjama banda: Mano bandà jau apsėta Nj. 4. seniau samdininkui duodamas natūra priedas prie algos: Šiemet bernas išsilygo didelę bañdą: du pūrus rugių, tris bulvių, dešimtį svarų vilnų Rs. Gaspadorius gerą bañdą davė (mėsos, miltų, duonos, atleisdamas samdininką) Slk. ║ seniau – samdininkui mokėta alga (natūra): Kiekgi bandõs suderėjot? – Bandõs tai nedaug, daugiaudrapanos ir apavas gaspadoriaus Grž. Atidaviau bañdą [samdininkui] ir da du rubliu pridėjau Jnšk. ║ atlyginimas už kokį nors patarnavimą: Kad išauginsi visus žąsiukus, bus skarelė bandos Trgn. 5. SD203, SPI85 nauda, turtas, nuosavybė, dalis; pinigai: Bobutė turi susidėjus didelę bandą (daug pinigų) Kur. Praleidžiau visą savo bandą Kur. Nėra man tėvelio, bandelei skyrėjo, nėra man močiulės, kraiteliam krovėjėlės NS1153. Velinas šventamujam Jobui ... atimdinojo daug visokios bandos BPI294. ◊ taukų̃ bandà taukinė: Svirne šatros lūžte lūžo taukų bandomis V.Krėv. Mes taukų neišleisim, o susiūsime bandon Lš.
3 bánda (l. banda, rus. бaндa) sf. (1) 1. Dkš, Ėr plėšikų, galvažudžių būrys, gauja: Visa banda buvo sunaikinta rš. ║ menk. būrys, pulkas: Per kaimą nuejo visa bánda pusbernių Tt. Pas mus bernai po vieną nevaikščioja – ištisom bándom Dkš. Susitaiso bánda vaikų ir lekia į žirnius Ėr. Susieina į bándą ir geria J. 3. psn. sodžiaus jaunimo pasilinksminimas, vakaruškos: Kame šį vakarą yra bánda? Skd.

banda sinonimai

banda junginiai

  • Banda Ačehas, Banda del Rio Sali, La Banda

banda rašyba: bandanabandai namcobandažasbandana vyramsbandagedbdbandana skarelebandar seri begavanasbandanos

Kitos žodžio banda reikšmės: Banda angliškai Banda vokiškai Banda terminas Banda sinonimas Banda lenkiškai Banda latviškai Banda lietuviškai Banda lietuviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas