brolis reikšmė

Kas yra brolis? brólis sm. (1) K, brolỹs (3) Gdr, Msn, Ob, Tj, Klm, brolis, -ies sm. 1. SD18, R kiekvienas sūnus kitiems tų pačių tėvų vaikams: Buvo vienas brólis ir dvi seserys Kt. Mes buvom du broliaĩ Vl. Gal jie broliaĩ (sing. brólis), mat panašūs Pc. Ji brólių neturėjo, gyveno viena Rm. Trečia dalia brólium (broliui) buvo ataduota Kp. Brolỹs jau pradėjo arti Žž. Verkė brólis, sesutėlė, mane sulaukdami (d.) Tršk. Brolis brolį klausė, brasutėlį klausė NS17. Vai bróli bróli, brolẽli mano! (d.) Dkš. Taip tatai, broli baltasis! Skd. Anas bróliu geras (iš brolio turto gerai gyvena) Vj. Idant vienok nusiųstų Lozorių pranešt bróliamus DP272. Išvydo du broliu Vln130. O vardas brolies jo buvo Jubal Ch1Moz4,21. Aš, brolaiti, jūsų sesuo BsPII89. Klausai (klausia), sesaite, klausai, matušaite, kur paliko brolaitis D87. Atein balti brolaitėliai, jie mañ parves už rankelių d. Sudieu, broliai brolaiteliai Str. Penki brolyčiai žolę pjovė KlvD7. Gražūs brolyčiukai, gražiai pasirėdę JD888. Brolýkas (brolelis) K.Būg(Zt). Dievas žino, brolytėliai, katruom keliu jojot KlvD10. Ei, broli, broli, brolytuži, ko graudžiai verki pas tėvužį? JV864. Susikalbėsva kai brolytužėliùkai, pastosva draugalytėliai Jrk103. Mano broliuko rankelės kai popiereliai (d.) Klt. Ei, brolau, broliukai mano! JD605. Oi sunku, liūdna be broliukė̃lio (d.) Pn. Mudu du broliu, du broliukėliu JD775. Palikti ... mielą brolutį BPII409. Oi niekur nėra tokio žirgelio, kai mano brolutėlio VD149. Šauks mane varpais ir vargonužėliais, verks mane du brolužiai JV298. Brolužėliai žirgelius balnojo JV502. Jokit, brolužėliai, mano raitojėliai JD663. Verk ir manęs brolužýtis savo graudžioms ašaroms Sch47. ^ Ponas ne brolis VP38. Naktis ne brolis B. Metas metui ne brólis (apie nevienodai derlingus metus) Grš. Piningas vėjo brolis Sln. Pavyduolis – velnio brolis Slm. Razbaininkas vilko brolis B. Sopagas purvo brolis B. Strokas ne brolis B. Brolis mano, valgyk duoną savo Vžns. Su bróliu barkis ir ažu stalo sėskis Arm. Gyvena kaip broliai, mylisi kaip seserys J.Jabl. Žiemą brolis, vasarą molis (krosnis) Jnš. Du broliùkai šaly stovi, vienas kito nemato (akys) Slm. 2. pajaunys, pamergys: Aš ženijausi, o jis man už brólį buvo Lp. Penki bróliai ir keturios drūčkos buvo Rdm. Aš buvau už brólį anam Vgr. Aš tau išeisiu broliuosè (tik pl. loc. turi kirtį gale) Rm. Prašė mane bróliuosna Dg. 3. voc. fam. kreipiantis į artimą žmogų: Su kirviu atsargiau, brol! Rm. Kodėl tu toks, brolaũ, nuliūdęs? J.Jabl. Kareivi, broli, – būki sveikas – ir mūsų vardo nepamirški S.Nėr. Na, broliùk, ką dabar darysim? Rm. Pasitrauk nuo kelio, brolyti! Pn. Broláiti, paskolink man akėčias! Krkl. Brolùti, kap laikais? Mrs. 4. Rs tos pačios aplinkos, bendrų interesų žmogus: Čia broliai artojai lietuviškai šneka Mair. Mylėt artimus mūsų, brólius mūsų DP529. Arba kaip tarsi broliop tavo – išimk krislą iš akies tavo BtMt7,4. Broliai seserys, imkiat mane ir skaitykiat Mž8. Bitės savo brolius nu kvapo pažįst d. 5. bažn. vienuolis, brolijos narys: Bróliai mielaširdingieji Enc. Vienuolyno broliùkai visus darbus nudirba Kt. ◊ brolẽli (brolýti) tù màno Gs; o tù brolẽli (brolýti) Gs sakoma labai stebintis: O tu brolyti, ką tu padarei! Alk. meĩtėlio brólis apie nemandagų, begėdį žmogų: Esi tikras meĩtėlio brólis, daugiau nieko Rm. sáulės brólis tinginys, apsileidėlis, valkata: O, jis tikras sáulės brólis! Mrj. vė́jo brólis apie lengvabūdį, nerimtą žmogų: Jis toks vė́jo brólis y[ra] Sk. Kam susibičiuliavai su tum vė́jo bróliu, ar geresnio draugo neradai! Brs.

brolis sinonimai

brolis junginiai

  • brolis (vienuolis), netikras brolis
  • Puntuko brolis

brolis rašyba: brolis timberbrolis semiconductorsbrolis kurio nereikėjobrolis lokysbrolis sensor technologybrolis astijusbrolis ir sesuo skiriu e. wernerbrolis timber rekvizitai

Kitos žodžio brolis reikšmės: Brolis angliškai Brolis vokiškai Brolis lenkiškai Brolis latviškai Brolis frazeologizmas

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas