dalis reikšmė

Kas yra dalis? dalìs sf. (4) 1. R, K tam tikras viso daikto kiekis: Dalìs linų dar liko nerauta Rm. Dãlį darbo atidėk Rm. Nė šimto daliẽs aš to nežinau Ds. Savo dalį suvalgė ir da žiūri Jnšk. Anas munie skolą dalimìs atidavė Vvr. Ing dvi dali skiriu SD48. Mokestis ažu dalį namų samdytų SD100. Keturios dalys bus jūsų, jeib laukus apsėtumbit BB1Moz47,24. Aviną sukapok dalysna BB2Moz29,17. Uždangtis ... perplyšo ing dvi dali DP179. ║ tam tikras kam priklausantis daiktas, įeinantis į visumą: Pareina savo dalìs į tą kubilą (į kubilą telpa kubilo norma) Jnšk. Kad ir namų darbelio, vis yra savo dalìs (norma, bendro darbo apibrėžtas kiekis) Jnšk. | Palikau kaip nevalgęs, mažai teišsinešiau pietų daliẽs (mažai teišsinešiau pietų sau) Šts. Žiema ateina, kailinių daliẽs neturiu (neturiu kailinių) Kair. Naginių daliẽs nenuperka (nenuperka man naginių) Kair. | Tik dyvų dãlys (dyvai), kaip čia viskas tep pasidarė! Alk. O dyvų dalis! Tat. Juokų dalìs (juokai) sunku greitai ištarti J. 2. kokio nors dalyko sudedamasis elementas: Gal kalbos žodžius padalyti į aštuonis skyrimus, kuriuos paprastai dalimis kalbos vadin S.Dauk. Vardinė tarinio dalis J.Jabl. Tarybų Lietuva yra mūsų daugiatautės socialistinės valstybės sudėtinė dalis (sov.) sp. ║ visumos tam tikro kiekio paskirtis (kam nors): Ir muno daliai (man) palik Slnt. Ir motyna mano daliai labai gera Žem. 3. vaikams atiduodamas turtas iš tėvų ūkio, palikimas: Jo didelė dalìs Gs. Išmokėjo visiem dalìs Gs. Tegul atiduoda man dãlį, gausiu mergą su žeme Užv. Atėjo žentas su didele dalim̃ – gerai gyvens Brt. Skyrė tėvai dukrai savo dãlį par ūkvaizdžius J. Šitą arklį į dalį, į skolą (mokant dalies, skolos dalį) ji gavo J.Jabl. Jis ... apžadėtą tėvonystės dalį ... apturėtų Mž113. Neturim dalies (paraštėje tėvonystės) nei palaikų BB1Moz31,14. Dalį pryš dalį marčiai atduoti S.Dauk. Dirbau darbelį be pailselio, duos man tėvužis didę dalelę KlpD114. Nėr man močiutės kraiteliui krauti, nėr man tėvelio dalelei skirti BsO197. Dėl to vedė cigonikę, kad žadėjo jam dalikę KlpD22. ^ Pati mirė, dalis gimė PPr156. 4. žemės sklypas, laukas: Išvaryk gyvolius iš kaimyno daliẽs Akm. 5. sritis, rajonas, teritorija: Ta pieva y[ra] Akmenės dalė[je] Lž. Tegyvena tėvas tavo ir broliai tavo geriausioj dalyj žemės Ch1Moz47,6. 6. žr. dalinys 1: Visose mūsų dalyse yra tvirta drausmė rš. Šarvuotos kariuomenės dalys pasistūmėjo į priekį rš. 7. žr. dalia 1: Jau tavo tokia dalìs Klvr. Prasta jos dalìs – vargsta su tais vaikais Lkš. Bedarbio dalis – baisi dalis sp. Ką aš darysiu, kad aš be daliẽs Gs. Mirti tai visų žmonių likimas, dalìs KII34. Nelaiminga mano dalìs J. Einu ant mūšio lauko, kur likimas mums dalį lemia V.Kudir. Marija geriausią dalį aprinko, kuri nebus atimta nuog jos DP491. Einu keliu giedodama, sau dalelės ieškodama KrvD181. ^ Į kito dalį neįsipirksi PPr115. Ožio ragas ir botagas – piemenio dalelė LTR(Grk). 8. žr. dalykas 1: Dar daug vertų dalių ant dūšios sukasi RD201. ◊ iš daliẽs; CII571, R112,417; per dãlį tam tikru laipsniu, ne visai, pusiau: Tatai parodo iš dalies ir duotieji pavyzdžiai J.Jabl. Iš dalies teisybė, iš dalies ne Grg. Jie iš daliẽs būrai, iš daliẽs žvejai KII226. Jis per dãlį nujautė, kad bus blogai Pc.

dalis sinonimai

dalis junginiai

  • atsarginė dalis, aštuntoji dalis, aštuoniasdešimtoji (dalis), aštuonioliktoji (dalis), devintoji (dalis), devyniasdešimtoji (dalis), devynioliktoji (dalis), dešimtoji dalis, didesnioji dalis, didžiausia dalis, didžiausioji dalis, didžioji dalis, dvidešimtoji dalis, dvyliktoji dalis, jūros dalis, kalbos dalis, kelio dalis, keturiasdešimtoji (dalis), keturioliktoji (dalis), ketvirtoji (dalis), likusi dalis, likusioji dalis, miesto dalis prie jūros, milijardinė dalis, milijoninė (dalis), milijoninė dalis, pagrindinė dalis, penkiasdešimtoji (dalis), penkioliktoji (dalis), penktoji (dalis), perpjauti į keturias dalis, pridėtinė dalis, septintoji (dalis), septyniasdešimtoji (dalis), septynioliktoji (dalis), sudedamoji dalis, suluošinta kūno dalis, trisdešimtoji dalis, tryliktoji dalis, tūkstantoji dalis, užpakalinė dalis, užpakalinė kūno dalis, vardinė tarinio dalis, važiuojamoji kelio dalis, vienuoliktoji dalis, viršutinė suknelės dalis, į dvi dalis, šešiasdešimtoji (dalis), šešioliktoji (dalis), šeštoji (dalis), šimtoji dalis
  • atsarginė dalis, jūros dalis
  • Aplinkybė (sakinio dalis), Kalbos dalis, Sakinio dalis, Vėliava (LDK kariuomenės dalis)

dalis rašyba: dalisimadalis sinonimasdalistadalis namo kaunedalis skyrius sritisdalis namo anyksciuosedalis erdvėsdalis internetu

Kitos žodžio dalis reikšmės: Dalis angliškai Dalis vokiškai Dalis sinonimas Dalis latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas