giria reikšmė

Kas yra giria? 1 girià sf. (2) 1. didelis miškas: Tanki tamsi girià Rm. Giria ošia J.Jabl. Pakyla amžinai žaliuojančių, sparčiai augančių medžių girios sp. Girdžiu, kaip tavo girioj vėjas medį supa K.Kors. Gražios girios priaugo P.Cvir. Pintinę pasiėmęs, nuėjo senis į girią P.Cvir. Apie mus vis kirtimai, stati girià retai KzR. Vilkas – girios žvėris J.Jabl. Oi kukuoj kukuoj girios gegutės NS513. Giružės lakūnėli, marelių narūnėli JD240. O da neįjojau į pusę giráitės, ir sulojo margi kurtai, pragydo gaideliai JV997. Nevesk, berneli, iš girelės, girios mergelės tinginėlės JV368. Ar girdėjai, kai giružė graudžiai ūžė? L.Gir. Per žalią girią vandravau KlvD11. Aš išėjau į girelę balandžių šaudyti Sln. Kad aš jojau per girelę, per šį žalią pušynėlį, išgirdau girdėjau, ką močiutė šneka JV297. Per gìrią girẽlę saulutė tekėjo (d.) Dkš. O kad aš jojau per žalią girelę, dreba mano žirgelis kaip drebulelė StnD11. Vakar buvau miške, girioje J.Jabl. Ar tau nebuvo girioj lakūno, ar mariose narūno? NS1185. Žalioj girioj yra aukšts kalnelis KlpD20. Augo girioj klevelis, o kiemely bernelis StnD13. Kas giružė[je] subildo? JD1080. Dėl ko varna girion skrenda? Ad. Kiškis bėgo gìriona KI497. Ketvirtą naktelę girion nakvojau (d.) Mrc. Girios tamsios, jūs galingos, kur išnykote, plačiausios? Mair. Žymu buvę, kad girių čia snausta A.Baran. Išleido dukrytę už jūrių marelių, už tamsių girelių KlvD14. Po žalias gireles gegužės kukuoja A.Strazd. Gìriose sumišai bėginėdami vargsta K.Donel. Gìriosna bėgo DP484. Senam vilkui visur namai, by tik giria P.Cvir. | Čia yra traukinėlis, bet žmonių neveža, tik girias (medžius) Zp. ^ Gìrios tėviškės atsiieškos (vėl užaugs girios) Grš. Gìrioj augęs, į gìrią žiūri Kt. Nė šuo savo girioj neloja B. Bijai vilko – neik į girią Vdžg. Svetimoj girioj didesnis garsas (svetur lengviau pagarsėti) Šmk. Girioj augęs, grybo kotą žindęs (tamsus, nekultūringas) Plv. Girioje gimęs ir augęs, niekad saulės nematęs (apie tamsų žmogų) Sim. Kaip lauke šaukia, teip girio[je] atsiliepia Erž. 2. SD311 dykuma, tyrai:balsas šaukiančio girioj DP21. O ėjo tris dienas girioj ir nerado vandenio Ch2Moz15,22. Iš kur kas anus galės duona pasotinti čionai girioj? I. Ko išejote girion regėtų? DP17. Pavarė jį giriona (pūščiona) BtMr1,12.
2 giria sf. [K] = gira.

giria sinonimai

giria junginiai

  • drėgna atogrąžų giria
  • Ažvinčių-Minčios giria, Belovežo giria, Dainavos giria, Labanoro-Pabradės giria

giria rašyba: giriamas neverk peikiamasgiriamasgiria sinonimaigiria antonimasgiria angliskaigiria ir miskasgiria linksniavimasgiria 16 kg

Kitos žodžio giria reikšmės: Giria angliškai Giria vokiškai Giria sinonimas Giria lenkiškai Giria frazeologizmas Giria antonimas Giria latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas