gyvenimas reikšmė

Kas yra gyvenimas? gyvẽnimas sm. (1) → gyventi. 1. buvimas, egzistavimas; būvis, buitis: Dabar aš pradedu naują gyvenimą V.Mont. Mūs gyvenimas – pergalės šventė rš. Gyvenimą ir ateitį naują jūs statot! K.Kors. Prasidėjo gyvenimas visiškai kitas, naujas, šviesus ir tiesus J.Balt. Nebėr to, kas prievarta, vyliais, vaidais gyvenimo džiaugsmą mums drumstų rš. Po tėvo mirties jie pradėjo gyventi kiekvienas savo atskiru gyvenimu P.Cvir. Kitas gyvenimas buvo dabar ir Adomui A.Vencl. Jos gyvenimas dabar buvo sujungtas su Karolio gyvenimu neperskiriamais saitais rš. Gyvenime tu mano toks mažytis, kaip ašara, paskendus vandeny! S.Nėr. Verda kūrybinis mūsų krašto gyvenimas sp. Pasakyk man, ar tu supranti gyvenimo prasmę, ar tu myli pasaulį? P.Cvir. Pasikeitė žmonių gyvenimas sp. Kiekvienais metais mūsų liaudies gyvenimas tampa šviesesnis ir laimingesnis (sov.) sp. Žindamųjų gyvulių gyvenimas yra gan įdomus ir mums žinotinas Blv. Vėžliams tai jau nėra gyvenimo nuo jaguaro Blv. Nebemušk manęs, jau ir taip man nebe gyvenimas (blogai) VoL332. Jam čia buvo šilkinis gyvenimas J.Jabl. Tik ten gyvenimas, kur santaika ir meilė Ds. Karvėm šiemet tai gyvenimas – net plauko po žolę Užp. ^ Ledas slidus, o gyvenimas žmogaus dar slidesnis Sim. Genys margas, žmogaus gyvenimas dar margesnis S.Dauk. Koks gyvenimas, toks ir mirimas Pln. 2. gyvybė: Už tokius niekus jie ima ir žmogui gyvenimą atima rš. Norėjo sau gyvenimą atimti rš. Ir ingkvėpė ing jį kvapą gyvenimo WP61. 3. tikrovė, realybė: Gyvenimas vis daugiau ir daugiau iš mūsų reikalauja rš. Gyvenimas nestovi vietoje rš. Ir gyvenimas patvirtino mūsų žodžius rš. Praktinis gyvenimas ne panaikina nesutarimus, bet paaštrina ir pagyvina juos rš. Gyvenimas moko, kaip reikia gyventi Jž. Visuomet pas mus kas nors gyvenime gimsta nauja sp. Gyvenime tur vadovauti protas Vd. Tu parodysi linksmą sostinės gyvenimą P.Cvir. 4. amžius: Per gyvẽnimą visaip atseina Pc. Jis visą gyvenimą vargo Jrb. Visas gyvenimas kaip viena didelė skriauda stodavo tada jam prieš akis J.Balt. Visi jauni, patim gyvenime, išmirė Skr. Jo visas gyvenimas buvo trijų šimtų ... metų BB1Moz5,23. 5. → gyventi 4: Jam neina gyvenimas (nesiseka gyventi) – kap iš akmenio Ml. Palūkėk, aš tau padarysiu gyvenimą (kad gera būtų gyventi) Dglš. Kūdą ir prastą savo gyvenimą apverkti B. Jis tai sukasi į gyvenimą (stengiasi prasigyventi) Gs. 6. → gyventi 6: Lauko gyvenimas, laukininkystė Lex54. Lauko padarynė, gyvẽnimo rykai KI40. 7. → gyventi 8: Reikia antrininkui (alui) gyvenimą užduoti, o mielių nė biškio nebėra Vkš. 8. gyvenamoji vieta; būstas, namai; butas; kambarys: Jo čionai gyvenimas Sld. Jei būtų koks mebliuotas gyvenimėlis, geriau būtų J.Jabl. Samdytas gyvẽnimas KII57. Gyvenimas sudegs, neturėsiu kur ir prisiglausti BsPII319. Visas gyvenimas buvo išknistas ir suverstas rš. Koks čia jo gyvenimas – sienos griūva, lubos įlinkusios, langai ir durys baigia pūti Rg. Žmogžudžių vyresnysis atsiskaitė nuo galo, kelintas gyvenimas BsPIII15. Jeigu auliai stovi tankiai, bitys tuomet klysta, negal atrasti savo gyvenimo rš. Priėjo miške dyką gyvenimą BsPI102. Jis įeina į vieną gyvenimą, žiūri – boba duoną kepa Krp. Ta gilybė esanti smakų gyvenimui BsPI104. Jų gyvenimai į žemę įkasti Ns1858,1. Man be galo neramu buvo, kad niekur nesimato žmonių gyvenimų Vaižg. Po tai egle geras gyvenimas vagim Rm. Namuose tėvo mano gyvenimų daug yra DP446. Žiūrėjo į purvais apskretusius gyvenimukus A.Vien. Matai tuos didžius gyvenimus (namus)? BtMr13,2. Nekursit ugnies visuose gyvenimuose jūsų Ch2Moz35,3. 9. SD48 sodyba, žemė, ūkis: Gausiu geresnį gyvenimą ir jauną vyrą Žem. Vienas tera">tėra ant gyvenimo Žem. Mano tėtis buvo iš gyvẽnimo, o numirė po dvarstogiu Skr. Ji turi te savo gyvenimą Skp. Mūsų gyvenimas toli nuo Mūšos Grž. Visas gyvenimas statiniais aptvertas Jrb. Gyvẽnimas visa ko pilnas kaip ežeras Užv. Man tėvas parodė, kur mūsų gyvenimas (sodyba) buvo Rm. Gyvenimas kaip tvora (prastas, iširęs) Čb. Jų gyvenimas gražus Pnd. Jų tėvas turėjo pusantro gyvenimo Pd. Mano žentas pats iš gyvenimo yr atejęs Vkš. Pakol tėvai gyvi buvo, Marijona darbavosi pri gyvenimo M.Valanč. Norėčio bent vieną vaikelį pasigauti – nebūs kam gyvenimo palikti Skd. Dilbaitė pirm vestuvių sakės, jog ne už Tupikio tekanti, bet už jo gyvenimo Žem. Motina vilko (tvarkė) visą gyvenimą, ne tėvas Dr. Jie leidžia gyvenimą ir eina į miestą Rs. Paėmė pačią su gyvenimu Šts. Jų visam gyvenime pančio neberasi (nusigyvenę) Sdb. Visas dukteris į gyvenimus išleido Skd. Prieš 1861 m. ponai išmetė žmones iš gyvenimų A1884,177. Du gyvenimu turėjo – eis ant dienų! Pc. ^ Gyvẽnimas geroj vietoj ir geras gyvẽnimas Skr. Gaspadorius miršta, ir gyvenimas virsta Šts. 10. turtas, inventorius: Mes su visu gyvenimu (su visais daiktais) išvažiavom Btg. ^ Skaudulio didelio reik bijoti, ne gyvenimo Šts. 11. aukštas: Pasistatė namus dviejų gyvẽnimų Ėr. Žmogus šoko pro langą iš antro gyvenimo rš. Ir mato skarelę, nuo trečio gyvenimo nuleistą MitI366. Penktam gyvenime įsitaisęs gyvena Ds. \ gyvenimas; apgyvenimas; įgyvenimas; išgyvenimas; nugyvenimas; pagyvenimas; pergyvenimas; pragyvenimas; prigyvenimas; sugyvenimas; užgyvenimas

gyvenimas sinonimai

gyvenimas junginiai

  • darbinis gyvenimas, gyvenimas atskirai, klajokliškas gyvenimas, mokyklos gyvenimas, nesantuokinis gyvenimas, pensininko gyvenimas, politinis gyvenimas, pomirtinis gyvenimas, socialinis gyvenimas, vedybinis gyvenimas, šuniškas gyvenimas
  • darbinis gyvenimas, klajokliškas gyvenimas, mokyklos gyvenimas, nesantuokinis gyvenimas, politinis gyvenimas, socialinis gyvenimas
  • Esi mano gyvenimas, Gyvenimas (žaidimas), Gyvenimas yra gražus, Mokslas ir gyvenimas

gyvenimas rašyba: gyvenimas po klevugyvenimas yra grazusgyvenimas inkilegyvenimas sinonimaigyvenimas sovietu lietuvojegyvenimas po infarktogyvenimas su širdies nepakankamumugyvenimas per metus

Kitos žodžio gyvenimas reikšmės: Gyvenimas angliškai Gyvenimas vokiškai Gyvenimas sinonimas Gyvenimas frazeologizmas Gyvenimas latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas