ieškoti reikšmė

Kas yra ieškoti? ieškóti, íeško, -ójo tr. KlG107, K, Nm, Mrj, Slnt, íeškoti, -o, -ojo Ds, Kp, Slm, Dbk, Dv, Lp, íeškoti, -oja, -ojo Švnč, Ad, Rud, Lš 1. rūpintis rasti pamestą ar dingusį daiktą; norėti rasti, gauti reikalingą daiktą: Plaučiūns pamestų rykų lauke ieškót neminėjo K.Donel. Ar peilio ieškai? J.Jabl. Íeškojau kepurės Dglš. Gal rakto íeškai? Kbr. Nepametęs neieškok flk. Anas íeškoja visą dieną arklio Ad. Íeškom neieškom – arklio nėr Šts. Ieškójo per visą dieną žąsų ir nesurado Grš. Ieškau bėro žirgelio ir tymojo balnelio D19. Broliai sesytę ieškojo KlvD23. Ė kas manę íeškos, ras mane BM449. Sveikas, mūsų draugai, seniai íeškomasis JR74. Ieškok, močiute, sau verpėjaitę, sau verpėjaitę ir audėjaitę RD40. Bėgančiam vienas kelias, o ieškančiam daug kelių Rs. Tėvas ieško diržo – gaus vaikai (tėvas apmuš vaikus su diržu) Šš. Cit, vaikai, tėvas ieško pančio! Trgn. Kas íeško, tas ir randa Pln. Kas ko ieško, tą ir gauna Nj. Aš tavęs íeškojau su ... rūpesčiu DP206. Ieškojo ir rūpinos labai, idant jį pamatytų DP574. Kokių tu čia kliaučių ieškai? J.Jabl. Ieškojau džiaugsmo ir juoko aš Dubysos pakrantėje P.Cvir. Ko ieškojo širdis, neatrado Mair. ^ Tavo sermėga naujos ieško (sermėga jau nuplyšusi, reikia kitą siūti) CII323. Ieško kaip akla višta grūdo (ieško netikėtos laimės, pasisekimo) Rz. Ieško kaip girtas tvoros (prastai ieško, grabalioja ir neranda) Rs. Kumele joji, o kumelės ieškai (ieškai akivaizdoj, matomoj vietoj esančio daikto) B. Šiandien vaikai patys diržo ieško (vaikai išdykauja, nerimsta, tarytum patys prašosi nubaudžiami) Tj. Eina per mares vandenio ieškoti NžR. Íeško žuvis gilumõs, o žmogus gerumõs J. Ieško kaip adatos (gerai, atsidėjęs ieško) Mrk. Íeškai kaip utėlių po galvą (labai atsidėjęs, smulkmeniškai) Snt. Íeškok kaip duonos (gerai, rūpestingai), tai ir rasi Ds. Nepadėjęs neieškok Sln. Neieškok to, ko rasti nenori VP32. Neieškók šimtų, paieškok rankų (neieškok turtingos pačios, ieškok darbininkės) TŽIII383. Neieškódamas nesurasi Grž. Neieškok kvailio su žiburiu, rasi ir patamsy (kvailių yra nemaža) Rz. Neieškok už save kvailesnio Jž. | refl. tr.: Dabar tu pats ieškokis maistą BsPI8. 2. trokšti ką gauti, stengtispasiekti, laimėti, įsigyti: Buržuazinių teismų uždavinys buvo slopinti kiekvieną, kuris ieškojo teisybės (sov.) sp. Kai pradėsim visi teisybės ieškóti, tai ir susipešt reiks Alk. Didesnė dalis tų, išejusi Kražiūse mokslus, važiavo į Vilnių dar aukštesnių ieškoti mokslų M.Valanč. | Broliai stovėjo lauke ir ieškojo (norėjo) kalbėtis su juo rš. Tu apgynei mus nuo visų tų, kurie mus prapuldyt ieškojo (norėjo) brš. Neieškok būt sūdžia, jei negali įveikt neteisybių SPI22. Aš neieškau garbės DP170. | refl.: Teieškosi, kur nor, kiti palaimos ir linksmybės PG. 3. reikalauti; atgauti per teismą: Kad neatiduoda, íeškok per teismą Kp. Kas savo kapeikos neieško, tas pats kapeikos nėra vertas NžR. 4. utinėti, utėliauti: Motina su peiliu ieško vaikui galvą Vb. Savai senai motynėlei galvelę ieškojau Mrk. Išleidai, motule, dukrelę, nebus nė kam galvos íeškot Lš. | refl. tr.: Boboms per šnekas nebuvo kada nė ieškotis galvų rš. 5. ateiti metui lakstytis; lakstytis: Karvė ar jaučių íeško, kad baubia ir baubia Pc. Turbūt senė kiaulė kuilių íeško, kad neėda Trg. Kumelė kumelių̃ ieško Grž. | refl.: Kiaulė kad ieškotųs, reik duoti kviečių paspragintų LTR. \ ieškoti; apieškoti; atieškoti; išieškoti; nusiieškoti; paieškoti; parieškoti; perieškoti; praieškoti; priieškoti; suieškoti; užieškoti

ieškoti sinonimai

ieškoti junginiai

  • (ap)ieškoti, ieškoti apgraibomis, ieškoti priekabių, ieškoti/rasti trūkumų

ieškoti rašyba: ieškoti dainosieškoti sistemoje „google arba įvesti urlieškoti pagal vaizdąieškoti pagal nuotraukąieškoti siuntosieškoti telefonoieškoti pagal koordinatesieškoti sinonimas

Kitos žodžio ieškoti reikšmės: Ieškoti angliškai Ieškoti vokiškai Ieškoti sinonimas Ieškoti lenkiškai Ieškoti antonimas Ieškoti latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas