išbūti reikšmė

Kas yra išbūti? išbū́ti I. 1. intr. pragyventi: Aš ir taip išbūsiu per žiemą PP56. | refl.: Ir per karą išsibùvom Mrj. Nė pusę metelių neišsibuvo, išgirdau dukrelę besergančią LTR(Šln). 2. intr. išstovėti, išgulėti: Linai jau išbùvo, laikas rinkti Krt. | refl.: Kaip linai išsibū̃na – surenka Lkv. Vynas gerai išsibùvęs Ps. ║ išsilaikyti: Na tai šilta, gražu išbùvo Lp. | refl.: Tie obuoliai išsibuvo iki po Kalėdų Alk. ║ iškęsti, ištverti: Taip karšta, kad negalima išbū́ti Jnš. Dvi dienas išbuvau nevalgęs Gs. 3. intr. praleisti (laiką): Kiaurą dieną išesti pasikoręs medyje Blv. Tokioje kameroje teko išbūti pusantros paros rš. ║ refl. ilgai užtrukti: Tai išsibuvaũ viešnagėj! Lp. 4. intr. išdirbti, ištarnauti kurį laiką: Prastas darbinykas, kad negali metų vietoj išbū́ti Pn. 5. tr. Ut prarasti, pamesti: Šiandien jis naujas pirštines išbùvo Ad. ║ atsikratyti, išgyvendinti: Ir Dievu dėkui, ką jį išbùvom iš čia! Lp. Išbùvom didžiausią bėdą Lp. Viską išbùvo, išpardavė nauji gaspadoriai Švnč. Nereikalingas vištas visas reiks išbūt Dkšt. Mes išbùvom seną karvę Glv. | Žentas skolas išbùvo (atlygino) Lp. | refl. tr.: Šiaip taip išsibuvaũ tą kuiną Ktk. Niekaip negaliu jo išsibū́t (nesulaukiu išeinant) Sld. Marti nori kap greičiau mošas išsibū́t Mrk. Užeidinėja, užneša, tai neseka blakių išsibū́t Lp. | Šitieką skolų turi, nagi kada jis jas gali išsibūti (išsimokėti)! Vs. 6. refl. pagesti: Gerai belaikoma šeimyna išsibū̃na Šts. Kotrė dar didesniai išsibuvo M.Valanč. | Kad tas vežimas bus išsibuvęs, įsigamins ir kitą LTR. II. vartojamas kito veiksmažodžio reikšmei sustiprinti: Arkliai nueis, atolą išmins išbus Pc. | refl.: Išsipuošė išsibùvo Sv. Jų nesuprasi: išsikeikia išsibūva, ir vėl, žiūrėk, bučiuojas Mlt. \ būti; antbūti; apibūti; atbūti; dabūti; įbūti; išbūti; nubūti; pabūti; perbūti; prabūti; pribūti; subūti; užbūti

išbūti rašyba: būti sinonimai

Kitos žodžio išbūti reikšmės: Išbūti angliškai Išbūti vokiškai Išbūti sinonimas Išbūti latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas