išgulėti reikšmė

Kas yra išgulėti? išgulė́ti, ìšguli (išgùli), -ė́jo 1. intr. kurį laiką gulėti: Kai neima miegas, negali teip ilgai išgulė́ti Ėr. 2. tr. laimėti, pelnyti gulint: Neką čia išgulė́si, kelkis! Srv. 3. refl. gulint išsiilsėti:namie vis geriau išsìguliu, negu svečiuos Gs. Išsigulėj[o], išsigulėj[o] in lažkos, pavalgė ir nuej[o] kieman Arm. 4. intr. kurį laiką sirgti gulint: Žmogus ilgus metus išgulėjo lovoje rš. 5. refl. pasveikti pagulėjus: Tegul guli, tai išsigulės Lp. Gal išsigulė̃s ta kiaulė, gal nedvės Pc. 6. intr. neiti į darbą: Per lietus tris dienas bitės išgulė́jo Slm. 7. intr. išbūti: Pinigai išgulėjo bánko[je] dešims metų Ėr. 8. tr. suslėgti, suspausti, sutrinti, sunaikinti nuo gulėjimo: Visi žirniai išvolioti, išgulė́ti Ėr. Jei pavasarį sniegas išguli rugius slėniuose, tai bulvės tais metais reikia sodinti kalneliuose A.Vien. Kas tik buvo sėta slėniuos, tai vanduo išgulėjo BsPII206. Sniegas išgulėjo rugius Pns. Pūrai išguli (iškali, išnaikina) žoles daržūse, ir žemė paliekta be žolių Šts. Suskis išguli dobilus, bet neišeita par griovį Šts. Našlelės patalai išgulėti D14. Šeirės lova išgulėta, meilės žodžiai iškalbėti KlpD73. | Jūsų ten visi laukai išgulė́ti (jūs ten visą laiką gyvenat), o nieko nežinot Krsn. 9. tr. nuo gulėjimo įgyti naujų gerų savybių. ^ Linai šilką išgul (pasidaro kaip šilkas begulėdami) Sr. | refl.: Pjaustinėjimui imti tik gerai išdžiūvusias ir išsigulėjusias lentas rš. Neišsigulė́jus duona (neiškepus kaip reikia) Jnšk. 10. intr. SPII62, An priderėti, priklausyti, būti kaip reikiant: Merga kaip išgùli Kp. \ gulėti; apgulėti; atgulėti; dagulėti; įgulėti; išgulėti; nugulėti; pagulėti; pergulėti; pragulėti; prigulėti; sugulėti; užgulėti

Kitos žodžio išgulėti reikšmės: Išgulėti latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas