išpildyti reikšmė

Kas yra išpildyti? 1 išpìldyti tr. 1. padaryti pilną (tuštumą), užpildyti: Tegu gyvuliai nor vidurius išpìldžia (priėda) Lp. Karvė tuštimus išpìldė Lp. Stubą išpildyt (žemėmis išpilti) B. Bei išpildyk tą keturiomis pilnomis eilėmis akmenų BB2Moz28,17. Visokias klonis bus išpildytas I. 2. Jnšk atitikti tam tikrą dydį: Piemuo toks didelis, kad paaugusio žmogaus drabužius išpildo Šts. Rodos, ka ne ant tavęs siūtos tos kelnėsvisai neišpildo, vienos raukšlės Vdk. Šitie kailiniai neišpildo augumo (per maži) Šts. Ar išpildo tavo koja klumpę, o mažu graužia kur? Šn. ×3. Mž32, PK6, Ch1Mt3,15, CII580, H, R124, K, J, Vrn, Plv, Btg atlikti, įvykdyti, padaryti: Kas paskirta, tai reikia ir išpìldyt Brš. Prašau [atvažiuoti į svečius], bet mano prašymo neišpìldai Jnšk. Esu mažo mokslo, negalėsu tos tarnystos išpìldyti Pp. Kaip ji giminėm savo pasakė, teip anie viską išpildė BsPIV43. Na, aš leidžiu savo dukterį, jei tą išpildys, ką aš pasakysiu S.Dauk. Man tiktai rūpi tas darbas išpìldyti kaip reikia A.Baran. Prisakymus išpildžiu SD416. Ir tai tikrai ižpildė, ką žadėjo DP19. Išpildykiat jūsų dienos darbą BB2Moz5,13. Savo užsigeidimą išpildyti N. išpìldytinai adv. ArchXL295. | refl. BB1Moz15,16: Sūdas Dievo ... ižpildysis paskui kėlimą iž numirusių DP584. 4. refl. R257, Ch1Mt2,17 tapti tikrove, pasitvirtinti, įvykti: Senių ūturkos daug išsipildo Lb. Kažin, kada tas džiaugsmas išsipìldys? Vlkš. Noras (palinkėjimas) sveikam gyvam būti (išlikti) neišsipildė J.Jabl. Bet juk svajonės tam ir svajonės, kad neišsipildytų I.Simon. Mano sapnas išsipìldė KII316. Išsipildė, ką Gabrielias sakė Mž209. Ta senovės meldžiama byla mūsip išsipildėsi MT(Praefatio11). ×5. Mž331, N ištesėti: Pasogos daug nužadė[jo] dukteriai, ale neišpìldė Dglš. Išpildyt žodį SD41. ^ Geriau nežadėti, jei negali išpildyti KrvP(Mlt). Pažadėjo – patiešijo, neišpildė – negriešijo LTR(Lnkv). 6. refl. BB3Moz12,6, Ch1Moz50,3, I, K baigtis, ateiti (laikui): Kad išsipìldys tie laikai, tai ji čia išeis iš to pilãkalnio (ps.) LKT173(Pgg). Išpildės metas Elžbietai pagimdymo, ir pagimdė sūnų DP462. \ pildyti; antpildyti; atpildyti; dapildyti; įpildyti; išpildyti; nusipildyti; papildyti; perpildyti; pripildyti; susipildyti; užpildyti
2 išpildýti 1. tr. išpilti, išlieti: Šitą vandenį išpildýs kur Rod. 2. refl. atspurti: Reikia atmėtytie, o tai išsipìldo [audeklo kraštai] Grv. \ pildyti; išpildyti; papildyti; perpildyti; supildyti; užpildyti

išpildyti sinonimai

išpildyti rašyba: išpildyti vlkkišpildyti planąišpildyti angliskaiišpildyti norusišpildyti pažadą

Kitos žodžio išpildyti reikšmės: Išpildyti angliškai Išpildyti vokiškai Išpildyti sinonimas Išpildyti lenkiškai Išpildyti latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas