keturi reikšmė

Kas yra keturi? keturì, kẽturios num. card. (3b) skaičius, skaitmuo ir kiekis 4: Išėjo sūnūs keturi Tėvynės ginti S.Nėr. Kur matyta, kad viena rišėja keturių kirtėjų rištų? J.Balt. Keturis kartus SD37. Keturioms dienoms praslinkus, kai pagijau, sužinojau, kad vaikai mokykloje jau rašo raides P.Cvir. Kaimynas turi kẽturius avilius bičių Kp. Kur pirm du kuinu lengvai mums pavežė naštą, jaugi dabar keturiaĩs arkliais pavažiuoti nepigu K.Donel. Kiti [auliai] ir po tris, po keturis spietlius leida S.Dauk. Turėjo keturius mastus aukščio S.Dauk. Keturíem [kiaušiniam] grivinė Ob. Kẽturius pūdus pagavom Lkm. Dar kẽturis metus pastudijuot, tada žmogus būtai Vlk. Dirbau keturias vasaras Rmš. Už dienos darbą gaunu kẽturis skatikus (ps.) Kn. Turi keturius vaikus Rs. Rugius nupjausma keturiõm ar penkiom dienom Sl. Pagavau lydį keturiais kuntais (keturių svarų) Kp. Važiuosme an Švenčionelius keturių̃ (ketvirtą valandą) Švnč. Gavau laišką net keturiais puslapiais Tvr. O ir pastatė aukštą klėtelę ant keturių kampelių (d.) Smn. Du bylo, ne trys, nei keturi DP69. Kẽturios dešimtys K. Po keturias dešimtis vežimų pardavę, džiaugdavęsi ant dienos po muštinį gavę A.Baran. Jam per kẽturias dešimtis metų BŽ144. Sukakus keturiomus dešimtimus dienų VoK12. Raitelių buvo keturì tūkstančiai Kl144. Jau atėjote keturiump dešimtump [metų] gyvatos jūsų DP580. ^ Keturios akys daugiau(s) mato, ne(i) viena ST357. Arklys keturiomis kojomis ir tai suklumpa J.Jabl. Žmogaus ne kẽturios rankos Rod. Kap mažas buvau, keturiõm dūdelėm dūdavau, kap jaunas – klonius, kalnus verčiau, o kap pasenau, su mergom tancėj šokau (veršiukas, jautis, jaučio odos batai) Klvr. Keturi broliai po viena kepure (stalas) LTII1462. Dvi kiaulytės, keturios uodegytės (vyža) Pnd. ◊ į [visùs] kẽturius vė́jus paléisti išvaryti: Išveskite ją ir paleiskite į visus keturius vėjus rš. keturiaĩs vė́jais išeĩti išnykti be naudos: Mano daiktai išėjo keturiais vėjais Rm. prie (ant) keturių̃ akių̃ tik dviese, vienas su vienu: Eime kur an keturių akių Vlk. visaĩs keturiaĩs (visõm keturiõm, visomìs keturiomìs) paknopstom, visu smarkumu, visu įkarščiu: Kaip akis išdegęs, puolė visõm keturiõm Pg. Visoms keturioms eina! Šl. | Visoms keturioms pulčiau, kad tik gaučiau Up. Puldavo visõm keturiõm ant savo vyro BM25. Perpyko, šoko ant manęs visom keturiom Vdžg. Jeigu vieni lyg apsileidžia patingėję, už tai kiti imasi visomis keturiomis V.Kudir. Ir tas jį visais keturiais pavarė Ns1832,7. Gynė visomis keturiomis rš.

keturi sinonimai

keturi rašyba: keturiasdešimtketuri vejaiketurios kedutesketuri rataiketuri ziedaiketuriasdešimt totoriųketuri komunaraiketuri varžtai

Kitos žodžio keturi reikšmės: Keturi angliškai Keturi vokiškai Keturi lenkiškai Keturi frazeologizmas Keturi latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas