klampynė reikšmė

Kas yra klampynė? klampỹnė sf. (2) 1. R, MŽ, K klampi vieta, klampynas: Jau liūnai ir balų klampynė žole ir žiedais apsipynė V.Myk-Put. Ant laukus žiemys jau taip nugandino bardams, kad ir balos, ir klampỹnės pradeda rauktis K.Donel. Pasijunta, kad tokioje klampynėj, baloj po kupstus niurkosi BsPIII275. Laukai – klampynės neišbrendamos arba tiesiog liūliuoją ežerai V.Piet. Kelias buvo tikra klampynė rš. Mes klampynių, miškų nepabūgom, nebijojome priešo ugnies sp. Už tarpinių klampynių augo gerai jau praretintas šilelis Vaižg. Ten vienos girės, klampynės bei tankūs krūmynai yra Ns1832,4. Tu razbainyke, kodėl tu man pašiūrę ir pinigus išplėšei ir mane paskui į klampynę įvilkai?! LC1883,21. Užklimpo mano ratai į armenis to[je] klampỹnė[je] J. Kokia čia klampỹnė tarpvarty! J. Pereitą vasarą klampỹnė[je] nuklimpo mūs geriausia karvė Bgt. Rudenim[is] pasidaro neišbrendama klampỹnė Grž. Inguldysi karvę klampynėn ir trauk tada Vj. Gal tenai velniai vaikus peri tokioj klampynėj Šmn. Ant to mūs kiemo tai baisiausia klampynė Gs. 2. prk. painiava, maišalynė: Ir ji nebežinojo, kaip išvesti mintį iš tų baisių abejonių klampynės rš. Kada dvasią prislėgė nelaimių klampynė, rankas buvau nuleidęs V.Kudir. Kapitalistinės šalys negali išbristi iš pokarinių sunkumų klampynės (sov.) sp. Tuo tarpu kapitalistinis pasaulis vis labiau grimzta į savo neišbrendamų prieštaravimų klampynę (sov.) sp.

klampynė sinonimai

klampynė rašyba: klampynė arbaklampynės liūnaiklampynė klampus keliaspelkė klampynė

Kitos žodžio klampynė reikšmės: Klampynė angliškai Klampynė sinonimas Klampynė lenkiškai Klampynė latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas