kuris reikšmė

Kas yra kuris? kurìs, -ì pron. (4) 1. inter. SD121, K koks iš kelių, koks iš eilės: Kuris dabar metas? J.Jabl. Pasakyk, kad esi gudrus, kuriõ dabar meto (pusryčių, pietų) skambina? J.Jabl. Duok man lazdą. – Kokią? – Bet kokią. – Kurią? – Bet kurią̃ J.Jabl. Kurio meto, ko jie čia dabar tave sveikina? – N. metų, vardadienio J.Jabl. Kurìs arklys ten vaikščioja? Aru57. Kuriõ itai kepurė? Aru57. Ei, kuris, katras būsit, bernužėliai? JV49. Kuriój ažu mane eisit? Dv. Kuriosai (kuriosios) kvartukas? Eiš. Kuriomsioms duoti obuolius? J. Kuria gi (kuri gi) tada nauda yra? PK14. O kurig (kuri gi) yra motina ir broliai mani? DP72. Kuring (kurį gi) didesnį pavaizdą galėjo mumus ižkelt? DP147. Kuriemus Dievas pagundos padest ir duosti jas pergalėt? SPII9. Pone, kuris yra tau lygus tarp deivių? BB2Moz15,11. 2. inter. koks (sušunkant, stebintis): O kuris gali būti vaišinimas be arbatos stiklinės! V.Krėv. ^ Kurì katė pieno nelaka! B. Kuris arklys papiltų avižų neėda! M. Kurioj gryčioj dūmų nėra! Pnd. 3. rel. jungiant šalutinius sakinius prie pagrindinių: Laimingi tėvai, kurių auga toki geri vaikai J.Jabl. Fronte jis matė vyrų, kurie ko verti buvo, o žuvo I.Simon. Tuos, kurie lips, baidys iš visų pusių bjauriausios šmėklos J.Bil. Buvo kartą vyras, kuriam mirė pati, ir buvo moteris, kuriai mirė pats J.Balč. Ant laukai šalti, kurių̃ mes nugarą minkštą vasarą rėžėm K.Donel. Duktė verkė mirusios motinos, kuriój sirgo metus Dv. Leisk už manęs tą dukrelę, kuri moka šilkus sukti JD1470. Padainuosim tą dainelę, kurios vakar nedainavom JD958. Kuriuoju veši mane keleliu, nutiesk plonas drobeles (d.) Čb. Išvaduos mane tėvas močiutė, kurie mane augino (d.) J.Jabl. Palaimintas, kurysai atėjo DP4. Tie yra žodžiai, kurius bylojau jumus BPII30. Toji naujame grabe, akmenyje ižkaltame, kurime (kuriame) dabar nė vienas nebuvo palaidotas DP182. Tasai, kurim (kuriam) Viešpatis padavė raktus savo gardo DP246. Simoną, kuriamui vardas Petras BtMr3,16. Pats žmogus sau kaltas, kuriop (pas kurį) sugrįžta velinas SPII72. Vardas ano žmogaus, kuriampi (pas kurį) dirbau šiandien, yra Boaz ChRut2,19. Jį vėl vedė Kaipošiausp, kuriamp, kaip aukščiausiamp kunigiep, buvo surinkimas daktarų ir vyresniųjų DP159. Kuriuosmi (kuriuos man) davei, nepražudžiau nė vieno DP154. Kurint (kurį tau) iž geros valios davė MP232. Šitai mes ir tas, kuriampi kupka rasta yra, esme mano pono tarnais BB1Moz44,16. Šitie yra vardai vaikų Izraelio, kurie su Jokūbu Egiptana atėjo BB2Moz1,1. ^ Ne tas medis lūžta, kuris girgžda Gdž. Kurio žmonys bijos, to nemylia VP27. Kuris arklys bėga, tą ir plaka flk. 4. indef. kuris nors, bet kuris, kai kuris: Atsiųsk vaikų kurį J.Jabl. Senelė kurį laiką tyli ir nieko neatsako V.Krėv. Aš atvažiuosiu su vaiku kuriuo Šts. Aš čia kalbu ne vienam kuriam, bet visiems K.Bink. Retkarčiais kuris sustodavo, užsivertęs molinį ąsotį, ilgai gėrė drungną vandenį J.Balt. Kuris myli motyną, tas kurią dieną mylės ir pačią Žem. Ažušaus kada jus, ažušaus kurią Arm. Vienam kuriám tikrai klius rš. | Baubia, verkia, nežinia ko ir kurių̃jų (kodėl) Rod. ◊ kurìs gãlas (kótas, šuõ, kélmas, vélnias); kurì balà sakoma stebintis ar klausiant, kaip, kuriam tikslui, dėl ko kas atsitiko ar daroma: Kurìs gãlas čia tave neša! Rm. Kurių̃ galų̃ tu čia? DŽ. Kuriam galui (kuriems galams) tu čia dabar dirbi? Š. Kuriems galams jis gadina rašalą? P.Cvir. Jau kurìs kótas (kas nors) pas jus yr Trgn. Ar užmigai, ar kurìs šuvà, kad negirdi! Rm. Ką čia dirbi kurį̃ šùnį, kad nepareini?! Šts. Ar vilkas, ar kuris velnias išgąsdino arklius Rm. Kurių̃ velnių̃ tu čia (ko atėjai)? Grž. Ar užvirtai, ar kurìs kel̃mas, kad neatsikeli?! Ėr. Ar jis iš galvos išėjo, ar kurių balų? J.Balč. kurì dienà seniai: Jau kuri diena, kaip parvažiavo Šts. kurì kãdė seniai: Štai jau kuri kadė kepestuojies ir vis ant vietos J.Balt. Jau kuri kãdė kaip nieko nebegirdėti apie jį Lnkv. Kuri kadė pavalkai nebevažiuojami J.Balt. kurìs mẽtas seniai: Jau kurìs mẽtas, kaip atsikėliau Ėr. Jau kurìs mẽtas, kai par mus nelyja Trgn. kurìs laĩkas 1. seniai: Kurìs tai laĩkas išėjo ir neparein Jrb. Jau kurie laikai, kaip besu Kalvarijo[je] buvusi Šts. 2. labai vėlu: Kuris laikas, ir dar jo nėra namie, nors vakar gerai įsakiau, kad anksti parjotų V.Krėv. kurių̃ nuo ámžių labai senas: Kurių nuo amžių davė kvartūką nešioti, t. y. kaži kiek amžių, senas dideliai J.

kuris sinonimai

kuris junginiai

  • bet kuris, kai kuris, kuris bėga nuo tikrovės, kuris skolinasi, kuris tik, kuris yra kuris
  • Egidijus Kūris

kuris rašyba: kuris keliautojas pirmasis pasiekė pietų ašigalįkuris iš šių imperatorių dėl romos gaisro apkaltino krikščioniskuris pasaulio regionas turi daugiausiai vyrų procentaiskuris regionas yra mažiausiai urbanizuotaskuris nacionalinis parkas buvo įkurtas pirmasis pasaulyjekuris jūrininkas įrodė kad australija yra atskiras žemynaskuris valdovas laikomas pirmuoju romos imperatoriumikuris prietaisas matuoja elektros srovės darbą

Kitos žodžio kuris reikšmės: Kuris angliškai Kuris vokiškai Kuris lenkiškai Kuris latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas