Acs lietuviškai

Acs - acs   (gen.  sg.  acs,  pl.  acu)  f.  įv.  reikš.  akis
asas(gaišas) / spirgtas acis - aštrios  (šviesios)  (gerai matančios) / žvalios  (gyvos) akys
šķības acis - žvairos  (kreivos) akys
adatas acs - adatos skylutė  (ąselė, auselė, akis)
adīkļa acs - mezginio akis  (kilpa)
gredzena / kāršu / kartupeļa / tīkla acs - žiedo / kortų / bulvės / tinklo akis
acs dobums anat.  - akiduobė
acs ābols / baltums / lēca / zīlīte anat.  - akies obuolys / baltymas / lęšiukas / vyzdys  (lėliukė)

aizvērt / atvērt acis - užsimerkti / atsimerkti
mirkšķināt acis - mirksėti akimis
atvērt(atdarīt) kādam acis - kam akis atverti
durties(krist) acīs - kristi į akį  (į akis)
visas acis izskatīt - akis pražiūrėti
lēkt acīs šnek.  - šokti į akis, draskyti akis
acis mielot - akis ganyti
neieredzēt ko ne acu galā - negalėti ko pakęsti
manās acīs tu vairs nerādies! - tu man į akis daugiau nelįsk!, nesirodyk man[o] akyse!
nodurt acis - nudurti  (nuleisti, nunerti) akis[žemyn]
pūst miglu acīs šnek.  - pūsti miglą į akis, akis muilinti  (dumti)
acīm redzot - prieš pat akis, akyse
sargāt(glabāt) kā aci pierē  (kā savu acuraugu) - saugoti kaip savo akį
turēt acis vaļā - būti atmerktomis akimis  (būti budriam)
greizām acīm uzlūkot kādu - žiūrėti į ką skersa akimi  (nedraugiškai)
uzmest acis - mesti akį  (žvilgsnį), dirstelėti
acu apmānīšanai - akių dūmimui  (apgaulei)
nevarēt atraut acis - negalėti akių atplėšti  (atitraukti)
zem četrām acīm - prie keturių akių
ar neapbruņotu aci - plika  (paprasta) akimi  (be optinių prietaisų)
visu acu priekšā - visų akyse, visų akivaizdoje
no pirmā acu uzmetiena - iš pirmo žvilgsnio
bailēm lielas acis - baimė turi dideles akis
tumšs, ka vai acī dur[ams] - tamsu, nors į akį durk
kā dadzis(skabarga) acī - kaip krislas akyje
kamēr manas acis platas - kol aš gyva[s]
aci pret aci - akis į akį, kaktomuša
acs pret aci, zobs pret zobu - akis už akį, dantis už dantį
vārna vārnai acīs neknābj - varna varnai akies nekerta
acis sprāgst[vai] no pieres laukā - ausys raitosi; dantis ant danties nepataiko  (nuo šalčio)

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas