naminis reikšmė

Kas yra naminis? 1 namìnis sm. (2) 1. mitologinė būtybė – namų dvasia: Kai ateina vakaras, vaikams visai bėda: jiems vis vaidenasi, kad naminis pagriebs už kojų, kai tik nuleis jas nuo suolo V.Krėv. Pripažino, ką (kad) itai naminis in jo (arklio) jodo LMD(Tvr). 2. ppr. pl. namų darbo drabužis: Viskas namìniai ir namìniai buvo Krm. Kada pamatysi, jos vis naminiais apsirengusios V.Krėv.
2 namìnis, -ė smob. (2) 1. Rod namiškis: Kap žmogus numiršta, namìniai verkia nežinia kap Pls. Namìniai, sako, labai baras Trgn. Dažnai pykstuos su namìniais (tėvais, broliais, seserimis) Ck. 2. kas mėgsta namie būti, namisėda: Anas tikras namìnis Tvr.
3 namìnis, -ė adj. (2) 1. prie namų gyvenantis: Naminė pelė (Mus musculus) gyvena trobose, soduose ir laukuose sp. Naminis žvirblis (Passer domesticus) – tai amžinas žmogaus kaimynas Blv. Musia naminė Kp. Ei, broli, broli, broleli mano, kam šovei balandėlį, naminį paukštužėlį? LTR(Ds). Kam šovei balandėlę, naminužę paukštelę? JD240. ║ žmogaus globojamas, prie namų laikomas, auginamas: Šuo naminis R194. Namìnė antis K. Namìniam gyvuliui priežiūros reikia Blnk. Naminė bitė rš. Meška nieko nedarydavo – tokia namìnė, papratus nuo mažatvės Lnkv. Rūgštėlė naminė (bot. panaminė rūgštynė, Rumex domesticus) F. 2. namų darbo: Mes juk da namìnio darbo nešiojam (namie austu) Vl. Namìnis vynas ir sveikas, ir gardus Užp. Man gardesnis namìnis alus Vžns. Yra alaus naminė̃lio Lnkv. Naminėlès žekes duok, ne pirktines J. Maišus lopyk su namìniais siūlais – ilgiau laikys Jrb. Namìnis maišas kaip čiužinys Jsv. Mokiniai dėvėjo naminiais drabužiais rš. ^ Geresnė naminė duona už pirktą pyragą KrvP(Mrc). ║ namuose gaunamas: Namìnis pienas geresnis nei pirktinis Dglš. 3. namuose vartojamas: Gerų metelių duonelė balta, kad ir namìnėm girnelėm malta BM436. Ji buvo apsìvilkusi jau kitą, naminį, drabužį rš. ^ Naminė (sava) druska nesūri LTR(Vl). ║ namie atliekamas: Naminis mokymas dažniausiai esti labai netikęs ir sunkus rš. Vaistinės savininkas pabūgo skandalo ir sumanė deguonies pasigaminti naminiu būdu A.Vien. 4. namiškis: Tai darbas naminio vagies V.Kudir. ^ Nuo naminio vagies nė dviem velkėm neažsišausi LTR(Dkk). 5. namuose pasilikęs būti, gyventi: Pasitinka tėvai namìniai Dv. Namìnis brolis da neženotas, tik katras mieste Trgn. Anoji [duktė] naminė (liko prie tėvų gyventi), kita in marčias išėjus Brb. Ką tavo namìniai žmonės šiandiej veikia? Trgn. Namìnė svočia – ta, kuri tik namie paprašyta būti Grž. 6. susijęs su namais, namų: Ne tik su baudžiava, su dvaro darbais spaudžia, bet dar kišasi ir prie naminio žmonių ūkio Žem. Užpulta begalės naminių rūpesčių, ji nė karto nebuvo pagalvojusi apie tokį paprastą daiktą J.Avyž. Mano vargas naminis, o jo vargas – svieto Str. To namìnio trūso begalės! Gs. Naminiai reikalai visai suiro Jnšk. Kiti atliko prie naminių darbų A1884,145. 7. vietinis: [Nemunas] yra mūsų naminė (mūsų krašto) upė A1884,227. Nenaminė (iš kitur kilusi) marti dz. Mano namìnėj ūlyčioj kalbėjo lietuviškai visi seni Pb.

naminis sinonimai

naminis junginiai

  • naminis gyvulėlis, naminis gyvūnas, naminis paukštis
  • naminis gyvūnas
  • Naminis jautis, Naminis karvelis, Naminis ūsuotis

naminis rašyba: naminis majonezasnaminis šeškasnaminis limonadasnaminis kebabasnaminis batonasnaminis tinginysnaminis jogurtasnaminis šeškas kaina

Kitos žodžio naminis reikšmės: Naminis angliškai Naminis vokiškai Naminis sinonimas Naminis lenkiškai Naminis antonimas Naminis latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas