numirti reikšmė

Kas yra numirti? numir̃ti, numìršta, nùmirė 1. intr. SD68, R, K nustoti gyventi, netekti gyvybės: Kovoti ir numirt už liaudį tų teisių nieks negal atimt S.Nėr. Kad žmogus ir numiršta, darbai gyvena J.Jabl. Sugrįžęs gimtinėn šalin ..., neradau senio Vainoriaus: jo numirta praeitą rudenį V.Krėv. Sako, septynias aštuonias dešimtis sugyvenęs, baika, kad ir nùmirė Trgn. Kožnas, kuriam tiktai įkirto, numirti turėjo iš didžių sopulių I. Ar gyvas Bartuška? – Gyvas, kad negirdėt numìrusio Krsn. Jūs tėvas čia numirė Ad. Brakšt ir numirė Kv. Nùmirė šeši ar septyni Zt. Smerčiu numirsi OsG157. Gumbu numirė Ėr. Nelaiko čia tep baisiai žmogų, kad jau badu numir̃tų Pkn. Jei aš tavęs negausiu, rūpesteliais numirsiu KlpD25. Velug būčiau numirusi, ne kad jauna tekėjusi J. Oi gegute, gegutėle, kiek man metų (reikės laukti) lig užaugant, lig numirštant? J.Jabl. Nukris lapeliai – užaugs ir kiti, numirs močiutė – jau nebus kitos JD535. Kaip numirsiu, amžių gyvenęs, palaidokiat Šts. Koja šalta šalta kai numirusi ir taip dilga Skr. Numirėliai keliasi iš numirusių DP17. Trečią dieną iš nuomirusiųjų kėlėsi Mž21. Iš tę ateis sūdytų gyvų ir nuomirusių Mž586. Ar nebuvo kapų Egipte, idant mus nuvestumbei, jeib pustynėje numirtumbim? BB2Moz14,11. Numiręjie savuosius numirėlius pakas DP512. Jei galvijas (žvėris) numiršta, kurio valgyti valna yra ... BB3Moz11,39. Varlės numirė namuosu, dvaruosu ir ant lauko BB2Moz8,13. | Badu numirusius perus galima pažinti J.Krišč. Jei grūdas kviečio, impuolęs žemėn, nenumirs, jis patis liektis DP486. | prk.: Šaltuos miškuos numirę lapai šlama S.Nėr. Gipsas ... pražudo ... ypatybę rišimo akmenių, dėl to toks gipsas vadinasi numirusiu A1884,415. ^ Buvo jau numiręs ir uodegą išniręs J.Jabl. Nenumirę tie vagiai ir šiandie (vis dar yra vagių) Ad. Žmogus ir numiršti besimokydamas LTR(Vl). Dėl vienos ligos nenumirsi KrvP. Kai numiršta, tai visi geri Ds. Lokys numirė, mesk ir trimitus B. Numirė meška, atliko dūdos LMD. Numirsi – nenusineši Sln. Kur gyveni, te namai, kur numirsì, te kapai Trgn. Ką numirę valgysim? (sakoma juokiantis iš per daug rūpestingo) Grž. Ir numirsme – laiko neturėsme NžR. Nebus čėso ir numirt Ds. Ar žmona nùmirė, ar pirtis sudegė – vienas ir tas pats Mlt. Kad aš i numirsiù, tavos duobės neužgulsiu Lz. Jaunas gali numirtie, o senas turi numirtie Tat. Atsiminė numìręs persti (sakoma, kai kas po laiko atsimena nepadaręs kokio darbo) Krž. Ale ir balsas jo – iš numìrusių prikeltų Ds. Kas tau, kad tu kap iš numirusių prisikėlęs? Plv. numirtinaĩ adv.: Abimelechas buvo perleistu (nubaustas) numirtinai (myriop) I. | refl. Jdr, Jrb: Vargo ilgus metus, kol nūsìmirė Vn. Jis vargšas greit nusimirė peršalęs VšR. Vaičaitis jaunas nusìmirė vyras Snt. Gainiojos, gainiojos panas visą amžių ir benusimirė Šts. Nors nusimir̃s šiltai (gyvendamas šilumoje) Ėr. Šešis vaikus paauginau, vyras nūsìmirė Grdm. Ir atsitiesė numiręsis, ir pradėjo kalbėti MP330. ^ Numirkis ar išeikis – būsi geras Žem. 2. intr. N turėti epilepsijos priepuolius. 3. intr. pasidaryti nejudriam, sustingti (iš išgąsčio, baimės): Numiriau mirte iš to išgąsčio Šts. 4. intr. netekti jėgų, leipti (stipriai paveiktam kokio jausmo): Teta vos nenumirė iš gėdos ir apmaudo P.Cvir. Mes ko nenùmirėm juoku Lkm. Aš ko nenùmiriau juokais Erž. 5. intr. prk. išnykti, nebeegzistuoti: Ak, tu saule, mano saule, amžiais nepasiekiamoji! Kam užkūrei jauną sielą nenumirštamais troškimais? S.Nėr. Nors viskas į dulkes smulkiausias pavirs, daina niekados nenumirs rš. ║ nustoti reikštis, netekti veiklumo: Pasirodykite dar esą tautiškai nenumirę rš. Tikėjimas be meilės numiręs yra DP481. ║ tapti nereikšmingam, visiškai neberūpėti kam: Kiti jai jau numirę (kaip ir numirę, neberūpi, dėl kitų jai galvos nebeskauda) J.Jabl. Turiam numirti griekams arba liauties griešyti brš. Griekui ir svietui numirę MKr18. | refl.: Save paniekinęs, pats sau nusimiršta J.Jabl. Aš nusimirčia geiduliamus DK166. 6. tr. mirštant neatiduoti: Numirė karvę jis munie Vn. ◊ blùsos nùmirė (nusìmirė) sakoma labai išsigandus: I blùsos nùmirė, kai pamačiau ateinant vokietį Btg. Man ant pečiaus blùsos nusìmirė Ėr. \ mirti; apmirti; atmirti; įmirti; išmirti; paišmirti; numirti; panumirti; pamirti; papamirti; permirti; primirti; užmirti

numirti sinonimai

numirti rašyba: numirti dar kartąmirti reiksmemirti mirtinumirti be skausmomirti lietuviskainumirti angliskaibaime numirti

Kitos žodžio numirti reikšmės: Numirti angliškai Numirti vokiškai Numirti sinonimas Numirti lenkiškai Numirti antonimas Numirti latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas