paveikslas reikšmė

Kas yra paveikslas? pavéikslas sm. (1) 1. SD400 meninis atvaizdas plokštumoje: A. Žmudzinavičiaus paveikslai kėlė Lietuvos meninę kultūrą ir teigiamai veikė jaunuosius dailininkus rš. Visa tai jis žino ne tik iš knygučių ir paveiksliukų, bet ir iš praktikos sp. Nekurie heretikai …, bažnyčias plėšdami, paveikslus kapodami ..., tikis labai gerai darą DP234. Dėl to jis sugalvojo šiandien ateiti bent iki Šmito, kur bus rodomi šviesos paveikslai (kinas) I.Simon. 2. Pgg fotografija, atvaizdas: Miela būtų ir man brangų Tamstos pavéikslą gavus A.Baran. Juzis pavéikslus imstė Žg. A turit nusiémę paveikslą? Mžš. Kaip būs gatavi, nuleis (nusiųs) i pavéikslus Krš. | Briedis begerdamas pamatė vandeny[je] savo paveikslą S.Dauk. Jis išsiima pusę rubliaus ir sako: Štai tavo paveikslas in tave panašus (ps.) Rmš. 3. SD120, CI121, DP94 išvaizda, pavidalas: Nepažinau: kalba ta, o paveikslas visai nebe tas Pin. Kūno pavėikslas KII19. Nebėr žmogaus paveikslėlio, tik viens mandierėlis (d.) Jnšk. Senovės gadynėje velnių daugybė vaikščiojo ant žemės, pasivertę į paveikslus žmonių arba gyvulių BsMtII60. Jūs, velnio paveikslai, norėjot mane užmušt, senukams akis išlupot, dabar duosiu, kol pastipsit! BsMtII44. Ir pasirodė jam moteriškės paveiksle gelbanti deivė Jrk93. Aš savo uošvės nepažinau, neregėjau nei kas zo (per) pavéikslas Lp. Tu tikras tėvo savo paveikslas I. O kad meldės, paveikslas jo veido atsimainė Ch1Luk9,29. Takelis į grinčią, kiemas, šulinysvisi kitą paveikslą gavo V.Piet. Kartais užeina lytus ir suvisu nugera sniegą, kurs, savo paveikslą parmainęs, t. y. pavirtęs į vandenį, bėga nū kalnų BM318. Išpylė kapą pailguotiną, tai yra kalnelį vienu galu aukštesnį, paveikslu elipsos S.Dauk. Po paveikslu duonos DK99. Paveiksle duonos ir vyno SGI134. ║ figūra, statula: Pamatė atlietą veršio paveikslą I. Miesto Rymo senovės gadynėse žmonės medinį paveikslą vadino savo dievaičiu Tat. Jis arklio pavéikslą (pavidalą) padarė KI9. ║ I formatas.modelis: Padarynės paveikslas, pavidalas I. 4. vaizdas: Jūros paveikslas nuolat mainėsi, ir kiekviena atmaina buvo vis gražesnė J.Balč. Paveikslas dangaus nusitaisiusio (kada giedra yra) BB2Moz24,10. Oje, koki paveikslai ant dangaus ne per seniai buvo! Lp. Teip greitai atsimaino žmonės ant svieto, kaip kas metas paveikslas žemės Tat. Bet štai vėl jo galvoj kyla kitas, brangesnis paveikslas: šviesiam šiltam kambary sėdi jo tėvas, daktaras ir motina J.Bil. Ėjo tolyn, vyro paveikslu savo dvasią ramindama J.Bil. 5. SD304, R, K pavyzdys, kaip elgtis, veikti; sektinas dalykas: Duok žmonėms gerą paveikslą A.Baran. Visa tai turėjau nusakyti palyginimais ir išgalvotais paveikslais J.Balč. Ką rašydami skaitytojui, savo darbu jam ir paveikslą iš savęs turim duoti J.Jabl. Šitaip apsileisdami, kokį mes duodame paveikslą jaunesniajai darbininkų kartai?! V.Kudir. Skruzdėlės ir bitės taip tvarkiai gyvena savo draugijoj, kad žmonės tegali iš jų sau imti paveikslą Vd. Tamstai pasakysiu mažą paveikslėlį Blv. Galėtų tokių paveikslų daug parodyt ir iš historijos pahonių MP64. Ne tiktai žodžiais, bet ir pačiais paveikslais mus mokia SPI18. Mokykis iš paveikslo Jono švento SE8. Daviau jumus paveikslą, idant kaipo aš jumus padariau, ir jūs darytumbit BtJn43,15. Ant paveikslo Q650. Kam savim patim gerą paveikslą duoti CI625. Paveikslą sav daryti iš ko N. Visiems paveikslu mane išstatei KN97. ║ pavyzdys, atstovaujantis daiktams, reiškiniams ar veiksmams: Kad aš teisybę šneku, gali parodyti paveikslai A1885,22. Gali dabar rasti tokį pavéikslą, kad duktė nemoka dainuoti ir pusės tų dainų, kurias dainuoja jos matušė JVXVI. Jei paimsma dėl pavéikslo žodį „duona“, rasma šias parkaitas tarmių Jn. 6. lit. literatūrinis ar sceninis atvaizdavimas: Jaunuolio raitelio paveikslas yra vienas iš ryškiausių jaunimo ir meilės dainose rš. Komedijose vis svarbesnį vaidmenį ima įgyti teigiamo herojaus paveikslas rš. Sceninis paveikslas – tai suma visų žmogaus charakterio bruožų, tiek išorinių, tiek ir vidinių rš. 7. lit. dramos veikale veiksmo dalis su atskiromis dekoracijomis: Trijų veiksmų, penkių paveikslų pjesė rš. 8. RtŽ panašumas: Žmogaus dūšia sutverta in paveikslą Dievo A.Baran. Ponas taip pat paveikslu Pono Dievo sutvertas, kaip ir kiekvienas žmogus Žem. 9. I herbas, emblema. ◊ gyvàsis pavéikslas: Gyvieji paveikslai – dramos meno šaka, išplitusi daugiausia mėgėjų teatruose, kur artistas ar artistų grupės parodo scenoje keletą minučių bet kokią idėją vaizduojantį paveikslą, istorinius asmenis ar mitologines scenas EncIX105.

paveikslas sinonimai

paveikslas junginiai

  • Babelio bokštas (paveikslas), Paveikslas (2002 albumas), Trempinių Švč. Mergelės Marijos paveikslas, Šiluvos Šv. Mergelės Marijos paveikslas

paveikslas rašyba: paveikslas jūros temapaveikslas ant drobespaveikslas klyksmaspaveikslas angliskaipaveikslas saulėgrąžospaveikslas pasaulio sutverimaspaveikslas paskutinė vakarienėpaveikslas juros tema marina

Kitos žodžio paveikslas reikšmės: Paveikslas angliškai Paveikslas vokiškai Paveikslas latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas