prieg reikšmė

Kas yra prieg? priẽg praep. su gen., dat., acc., instr. K; SD302, Q23,24,89, Vln5, OsG166, N, SchG279, Smn žr. 1 prie: I. 1. Prieg šali gyvenam Lzd. Ganėm prieg Matučio ravi Pls. Vienas prieg vienam, kiemas prieg kiemi lietuviai Dv. Prieg durim Zt. Prieg namo yra darželis Vs. Da aš žinau, prieg rugiam yra [rūgštynių] Grv. Prieg mokyklai laukas Pamačiulys vadinas Dv. Prieg miškais geriau gyvent Ktv. Aš gyvenau prieg miškais, labai nešė [vilkai] kiaules, avis Dbč. Upelaitė eina prieg tai Rudniai Šlčn. Prieg Aluošai te gražus labai daiktas (vieta) Grv. Prieg vieškelio gyveno Rmš. Tę prieg pačiam keli yra sena žmona Pls. Čia kiemas prieg namais Trak. Prieg anam gali arklo arklį kinkia Rdš. Apušynuose [raudonikiai] auga, prieg samanom Vvs. Būtų arti prieg jos miegojęs BB1Moz39,10. Užgimimas jo ... prieg altoriui ... yra apsakytas DP461. Ir išvydo du laivu, stovinčiu prieg ežero BtLuk5,2. O man, nendrelei, tai sunku augti prieg Dunojėliui (d.) Gg. Prieg viešam keleliu žalias atolėlis KrvD42. Ir aš pati prieg šalelei, kap dirgėlė prieg šalelei LMD. Balnojo brolelis bėrą žirgelį, jauna seselė prieg šali stovėjo (d.) Rdm. Tik aš radau didžią vargelį, vargelį prieg vargelio LTR(Auk). Prieg krūmi gera ir ugnis kurt Rod. Prieg supuvusiam kelmi gerai ir ugnė kurt Rdm. ║ Prieg sūni būnu Kč. Sesuoj būna prieg tėvi Azr. Vienas [vaikas] buvo prieg tėvais Šr. Ne prieg tėvi būnam, ale prieg patėvi Arm. Prieg močekai buvau Rud. Sunku ir prieg broliais būt Pls. Aš gyvenu prieg sūnum Grv. Kap aš prieg tėveliais buvau, kas man rūpėj[o]? Vrn. Dar̃ prieg sau neturiu pinigų Lp. Aš neturiu šiandien nei cento prieg dūšios Žž. Po tam gyveno Marija prieg Elžbietai MPIII35. Ale prieg jai daktaras sėdi, gerai, kad ją liečija Šlčn. Dieną ir naktį prieg savęs mane laikykiat Mž9. Neturėki kito Dievo prieg manęs Mž18. Prieg mokslu ir prieg valiai pono savo MP175. Idant visados prieg Viešpati savam būtumbim DP484. Testov merga kokį dešimtį dienų prieg mūsų BB1Moz24,55. Ubagus nes visados turit prieg savęs, bet manę ne visados turite BtMt26,11. ║ Prieg lusti reikia lašinių Mrc. Tai kap prieg arielkai, tai gerai išeina [dainuoti] Grv. Prašom prašom pyragėlio, prieg pyrago sūružėlio (d.) Kb. Prieg proti tai ir grožis tinka Vlk. Ir rugiai prieg žemei [i](visai maži, neauga),

prieg rašyba: prieglaudapriegliaus g. 1prieglaudos vilniujepriegliaus intakasprieglauda nojusprieglobstisprieglauda filmasprieglaudos klaipedoje

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas