pyragas reikšmė

Kas yra pyragas? pyrãgas (brus. пipoг) sm. (2) 1. sing. ir pl. R, K smulkių, ppr. kvietinių, miltų kepinys: Duonos nėr, tik pyrãgas Erž. Pyrãgas toks minkštas, kaip vilna Jnš. Iškepė svečiam pyrãgą kap saulę Dkš. Pyrãgas išpleręs, išpindėjęs, paukšėti pradeda J. Reik pyrãgo kepties, tiktai mielių neturam Mžk. Retai kad kada [seniau] pyragùs kepdavom Ck. Pyragas su medumi ir aguonomis I. Miežainis pyragas Šts. Kitur pyragus minkė arba jau iškeptus dėliojo Žem. Kūmo pyragai buvo pintiniai, su kiauryme butelkai įstatyti Ggr. Pyrago neveiksi, dvare, klebonijo[je] būdama Šts. Kviečiai iš maišo kvepia pyragu T.Tilv. Davė Dievas bėdą: vaikai duonos neėda, tik pyrago prašo, o kišenėj anei grašio KrvP(Rs, Šk). Valgydìno mane jauną baltais pyragėliais JV141. Aš mokėčiau jauną čenavoti: par dvi dieni pyrãgais penėčiau JV207. Tai ta mano mylimoji, pyragė̃liais penimoji JV283. Tur alaus, tur pyrago, nenor svečiams duoti JD560. Sveteliai, sveteliai, nebūkit kap teliai, suvalgėt pyragą, prispjovėt padlagą – važiuokit namo (flk.) Rš. Ir turėjo smoką kaip pyragas su medumi BB2Moz16,31. | Pyrãgo (kviečių) prakulsim Gs. ^ Tavo kojos kaip Sekminių pyragai (juodos, kaip juodi yra Sekminių pyragai) Šts. Tu su savo liežuvaičiu kap su pyragaičiu (saldžiai kalbi) Mrk. Kosėk nekosėk – pyrago negausi (juokiamasi iš kosinčio) LTR(Všk). Pyrãgas y[ra] svetys (retai kepamas) Vgr. Po pyrãgų košė nei šis, nei tas Dkš. Kai žmogus iki soties prisivalgo duonos, užsimano pyrãgo Jnš. Prisivalgę juodos duonos, užsimano pyragų LMD(Vlkv). Duonos pavalgęs, eina pyrago ieškotų LTR. Pyrago kaštavojęs, duonos nei matyti nenoria LTR(Vdk). Pyragą reik laikyti kitai dienai, ne darbą Plt. Laikyk pyragą, ne darbą rytojuo LTR(Krž). Norint šios dienos pabaigt darbus, prispausk nagą, o ant rytojaus tiktai atidėk pyragą I. Ko jis lauks nėjęs [į puotą]: ne pirmi metai [susituokę], ne pyrãgai po galvų! Btg. Tu dar vyro charaktoriaus nežinai, dar ti veselių pyragai (neseniai ištekėjusi) Skr. Dar veselijos pyragus apsignėbia kišenė[je] (dar neseniai susituokę), ko ten dar mušis anuodu J. Šitas seniukas tuoj pyrago pramanys (numirs, laidotuvėms bus kepami pyragai) Ds. Gardūs pyragai, kai miltai nepirkti KrvP(Drsk). Jei jis užsispyrė neit, tai su pyragu nepriprašysi (niekaip neis) Jnš. Dabar jos ir su pyragu nepriviliosi an mum Ds. Nevaryk Poną Dievą į medį, paskiau i su pyragù neišprašysi Jnš. Su rykšte vaiką į kapus nenuvarysi, su pyragu neparvadinsi VP43. Beieškodamas pyragų, ir duonos neteksi KrvP(Vlkv). Pyrago ieškodamas, duonelę prarasi KlvK. Išėjo ieškot pyrago, nerado nė duonos LTR(Vv). Ubagas pyrago nevalgo Mrj. Kokį pyrãgą išsikepsi, tokį ir valgysi Vvr. Darbu, o ne pyragais garsus būk KrvP(Jnš). Nevaldęs norago, nenorėk pyrãgo Jnš. Ir duonos pluta pyragu būna (išalkus) LTR(Srj). Alkanam ir duona už pyragą LTR(Krž). Par duoną pyrago nesiek LTR(Ul). Nesiek duonos par pyrãgą Mžš. Durniui ir šūdas už pyragą LTR(Krž). Gardu pyragėliai valgyt, bet prislink prie jų! Rm. Ne kožną dieną motutė pyragus kepa LTR. Ir pyrãgas burną išgadina (ir iš gero gyvenimo žmonės pagenda) Trgn. Įleisit su pyragu – neišvarysit su botagu Ėr. Aklam pyrago, girtam botago KrvP(Dg). deka">Dėka neatliksi, pyragu neužkiši – kas reik, tai reik Vl. Viršum medžių pyragas kepa (obuolys) Rud. 2. kepinio iš smulkių miltų kepalas: Nupirkau pyrãgą ragaišio Užp. Marti ant kelio (= kelionei) pyragą ragaišio įdėjo Kp. Daug pyrãgų prikepa [vestuvėms] Rb. ^ Sėda kaip rupūžė ant pyrago Kv. 3. Šts lauktuvės: Išleisma [į vestuves], ale be veselės pyrãgo neįsileisma Krš. Pyrago parvežti I. Kūmų pyrago dar negėrėm Žem. Neparvažiuok iš miesto be pyrãgo vaikams Kv. Pyrãguo tau žuvies atvežiau Ggr. 4. vaišės: Davė kareiviams šventės pyrago, ne kaip kitas dienas Plng. Svečius visus prašo an savo pyrago Tvr. 5. dovana už atliktą darbą ar šiaip pasigerinant: Draugija duos man 25 knygutes pyrago kaipo autoriui Blv. ║ kyšis: Imti pyragùs NdŽ. 6. ppr. pl. prk. geras gyvenimas, gerumas: Tau regis, kad tenai tai jau pyrãgai Skdt. Kokie čia pyrãgai buvo par karę Kž. Tokių pyrãgų (svetimų vaikų auginti) kas ateis, kas nora?! Krš. Kur čia dabar važiuosi – visur ne pyrãgai! Užp. Žinai, karuomenėj ne pyrãgai Mrj. Man blogai – kad ir jam ne pyragas An. Joj, vaikeli, ne iš pyragų išejo Vlk. Čia vėl negeri pyrãgai BM75. Vargšuo žmoguo menki pyrãgai gyventi ant šio svieto Vvr. Tenai jam prasti pyrãgai Prn. Pagaliau prigrūmojo išveždinsiąs juos į kitą lagerį, bjauresnį, į lagerio centrą, kur jiem būsią visiškai prasti pyragai B.Sruog. Tu turi dukterį, gal tie patys pyrãgai pareiti (ir ją gali prigauti) Krš. | Išgirsta [dialektologas] vairesnį žodį – anam pyrãgai (džiaugiasi, patenkintas) Krš. 7. prk. kaupas, perviršis (konstrukcijoje su prielinksniu su): Antanas, turįs jau keturias dešimtis su pyragu metų amžiaus, buvo labai dievobaimingas M.Valanč. Dienas mes visada atliekam, dar su pyragu Žem. Anie sako, kad su pyragù yra du gektarai žemės lig upio, kur nu Stančaičio pirko Plt. Tilps trys centneriai su dideliais pyragais tame maiše Šts. 8. tam tikru būdu surištas šukuotų linų, kanapių ryšulys: Nušukuotos linų saujos buvo sudedamos įvairiai: susukamos mažomis grįžtelėmis, supinamos į kasą ar į pyragus rš. Menkesnių linų pyragą baigiu verpt Žln. ◊ atkepỹ pyragỹ sakoma atsikeršijant, džiaugiantis, kai pasitaiko proga atsilyginti už nuoskaudą: Dabar atkepỹ pyragỹ – kaip tu man, taip aš tau Vb. Dabar jau jai bus atkepỹ pyragỹ, baika, kad ana an manę visaip lojo LTR(Ds). Diẽvo pyrãgas 1. Vb kalėdaitis. 2. NdŽ komunija. kìškio (zuĩkio) pyrãgas Pn iš kelionės parvežamos lauktuvės, skanėstai vaikams: Zuĩkio pyrãgo parvežė Dkš. Po kišenes graibės zuikio pyrago Žem. Vaikams nupirkau zuĩkio pyrãgo, saldainių pusę kilogramo Rdn. nagùs kìšti į (kieno) pyragùs kištis į svetimus reikalus: Ana gerai ir įkìšus nagùs į ano pyragùs Pln. pyrãgai atsirū́gsta pasidaro prastai, atsikeršijama, atsimokama: Ateis laikas, atsirū̃gs pyrãgai i jam! Jnš. pyrãgo gerklė̃ juok. kvėpuojamoji gerklė, pyraginė: Užspringau, į pyrãgo gérklę pakliuvo Rdn. pyragùs atkèpti Pc, Vl atsilyginti, atsikeršyti. pyragùs málti 1. gerai valgyti: Už jo nuejus, tai pyragùs maltái Mrc. 2. Šts toks išdykavimas (apvožia ką kretilu ir apipila vandeniu). pyrãgas prieš pyrãgą KI236, Sln, Jnš, Grž, Kv, Šts; pyrãgai prieš pyragùs Sch94; B, Sim piktu už pikta (atsilyginti): Džiaukis – pyrãgas priš pyrãgą Krž. Pyrãgas priš pyrãgą, kaip tu mun, taip aš tau Krš.

pyragas sinonimai

pyragas junginiai

  • pyragas (su įdaru), pyragas/pudingas su razinomis

pyragas rašyba: pyragas su rabarbaraispyragas su varskepyragas su uogienepyragas su braškėmispyragas su kondensuotu pienupyragas su vyšniomispyragas su maskarponepyragas su kefyru

Kitos žodžio pyragas reikšmės: Pyragas angliškai Pyragas vokiškai Pyragas sinonimas Pyragas antonimas Pyragas frazeologizmas pyragas reikšmė

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas