sąskaita reikšmė

Kas yra sąskaita? są́skaita sf. (1) Š, DŽ; Rtr, są́skaitos pl. (1) 1. suskaitymas, suskaičiavimas: Keleris yra suskaitęs, kad vienos musės vaikų (ir jos vaikų vaikų) viena vasara gali privisti du milijonu su viršum. Abejoti, kad Kelerio sąskaita teisinga, neturime priežasties J.Jabl. Prekybos išlaidų sąskaita rš. 2. DŽ dokumentas, kur suskaičiuoti mokėtini pinigai: Pinigus tuojau atsiųsiu, gavęs sąskaitą K.Būg. Pavalgius reikėjo užsimokėti, ir šeimininkas atnešė sąskaitą J.Balč. Pateikti sąskaitą rš. Sumokėti pagal są́skaitą BŽII490. Są́skaita už elektrą BŽII490. ║ prk. nauda, pinigai, ištekliai (ppr. kieno nors kito): Ordinas per įvairius tarpininkus siūlė Vytautui karaliaus vainiką ir paramą prieš Lenkiją, o kartu atitinkamus siūlymus darė Lenkijos feodalams iš Lietuvos sąskaitos rš. Gyventi svetima są́skaita BŽII490. | Populiarumo negalima siekti meninio lygio sąskaita sp. 3. ppr. pl. DŽ finansinių–ūkinių operacijų, įrašomų į specialias knygas, visuma, sudaroma pagal apyvartą: Są́skaitų knyga BŽ486. 4. asmens ar įstaigos teisė vykdyti per banką ar taupomąją kasą pinigines operacijas: Atsiskaitomoji są́skaita DŽ1. Jeigu tamsta sutiksi su tom sąlygom, aš tamstai atidarau banke einamąją sąskaitą dalimis imti iš tos sumos P.Vaičiūn. Uždaryti są́skaitą BŽI277. 5. pl. prk. tarpusavio pretenzijos, skriaudos: Turiu su juo asmeninių są́skaitų DŽ1. Mes turime savas są́skaitas BŽII490. Per du amžius ilgas ir kruvinas sąskaitas turėjo kryžiuočiai su lietuviais A.Vien. 6. ištyrimas, peržiūrėjimas: Sąžinės są́skaita NdŽ. ◊ są́skaitas suvèsti kng. atkeršyti: Kaime, kur gyvenate, be abejo, taip pat yra žmonių, su kuriais turite nesuvestų sąskaitų J.Avyž.

sąskaita sinonimai

sąskaita junginiai

  • apmokėta sąskaita, apmokėti sąskaitą, apyvartinė sąskaita, atsiųsti sąskaitą, einamoji sąskaita, kieno nors sąskaita, pateikti (kam) sàskaità, pateikti (kam) sąskaitą, sąskaita faktūra, taupomoji sąskaita
  • apyvartinė sąskaita
  • Sąskaita (apskaita), Sąskaita-faktūra

sąskaita rašyba: sąskaita faktūrasąskaita faktūra pavyzdyssąskaita faktūra angliškaisąskaita išankstiniam apmokėjimuisąskaita už elektrąsąskaita angliškaisąskaita faktūra verslo liudijimassąskaita faktūra ne pvm mokėtojas sablonas

Kitos žodžio sąskaita reikšmės: Sąskaita angliškai Sąskaita vokiškai Sąskaita lenkiškai Sąskaita latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas