šaunus reikšmė

Kas yra šaunus? šaunùs, -ì adj. (4) 1. KBII116, K, LL251, Š, Rtr, KŽ keliantis pasigėrėjimą savo puikia išvaizda, geromis savybėmis, darbu, veikla: Tai bene šitas bus, Steponai, tas tavo šaunusis sūnėnas, apie kurį man pasakojai? V.Myk-Put. Kitos pamergės ėmė šnairuoti, kad patį šaunųjį svotą ir muzikantą Marė pasiveržė Žem. Iš jo galėtum šaũnų zelnierių padaryti KI10. Linksmas grįžta Gediminas atsikvėpt miškuos tėvynės. Su šauniais kariais savais joja kloniais ir kalnais B.Sruog. Tokių šaunių̃ vyrų kaip jis sunku rast Šmk. Šaunūs pagelbininkai yra visur su žvake ieškomi rš. Yra šaunì medžiai buvę suvirtę Rmč. Abu mudu jaunu turiv žirgus šaunius JD989. Kai pagirdžiau da gražesnis, kaip užsėdau – da šaunèsnis juodbėras žirgelis JV79. šaũniai adv. K, šauniaĩ NdŽ: Jis šaũniai atrodo 2. puikiai, pasigėrėtinai atliekamas, padarytas, sutvarkytas: O minios pergalės šaunias dainas dainavo V.Myk-Put. Labai bus šaunus toks darbas A1884,287. Šaunùs (žygis) BŽ28. Mašinkūlė[je] būdavo talkos, alaus padarys, baigtuvės pas kitą šaũnios Grz. Šaũnios vestuvės NdŽ. Buvau tikras, kad už tokį pinigą lengva nusipirkti batus – pačius gražiausius, pačius šauniausius A.Vencl. šaunù n.: Užeisi į namus – šauniau kaip dvare A.Vencl. šaũniai adv.: Jis šaũniai dirba Vb. Benius sveikindamasis šauniai kilsteldavo gimnazistišką kepurę J.Avyž. Žinot juk, kaip grybas, kad jį moki paprovyt, viralus ir avižų kruopas užgardina šaũniai K.Donel. Šaũniai nešė iškeltą vėliavą NdŽ. | Šaũniai klausyties, kaip ji moka nušnekėti Rsn. 3. I, M, MitI390(J.Šliūp), LL42, Rtr, NdŽ, Kp greitas, judrus, žvitrus, apsukrus: Tas vaikesas šaunùs kaip šūvis, kulipka, visur šauna, vis padaro, apsisuka J. Aš būčio buvusi šauni žuvaitė, žalioji lydekaitė S.Dauk. Jau nebešaunì buvo, kelinti metai nei ant alų nebeina Slm. Toks šaunus vaikis, kaip treigys kumelys S.Čiurl. | Šaũnios tavo akys, kad tep toli uždabojai Kb. šaũniai adv. Rtr; M, LL42: Šauniai įvažiavo, įtrinkėjo į Pagirius, net viso sodžiaus šunis sukėlė Žem. Seselė saldžiai užsnūdo, zylelė šaũniai išsprūdo JD355. O kad aš audžiau drobužes, o kad aš audžiau plonąsias, šaũniai lėkė šaudyklėlė par plonąsias drobeles JV881. 4. Kos54, NdŽ, Grk atžarus, skaudus, rūstus: Šaũnų žodį pasakė J. Šaunì žodžiai kremta iš burnos – ėda be peilio vyrą DūnŽ. Nebok nieko, mano seserėle, mink šaunius žodelius vis po kojužių JV1068. Pramanė žmonės šauniais žodeliais, kad pienu burną prausiau JV851. Smulkios uogos – šaunūs žodžiai, serbentėlės – ašarėlės KlvD27. Kliuvo muno širdelei šauníejai žodeliai (d.) Klk. šaũniai adv. KŽ: Kai anyta stakles taisė, šauniai mane barė N71. Šaũniai barės tėvelis, alsiai žvengė žirgelis JV36. 5. R, MŽ, NdŽ kuris smarkaus būdo, piktas: Koks tu šaunùs, kaip vis kerti! Krš. Tai labai šaunias mošeles radau, tai labai rūsčią anytą gavau StnD22 6. smarkus, stiprus, intensyvus: Šaunus lytus Q391, CII221, N. šaũniai adv. Q301, R: Upė šauniai bėga CII472. Šaũniai lijo šiąnakt Rsn. Šauniai plėvojasi ugnelė Vr. Pagal protą šaũniai auga Jrk23. Šaũniai apšalus ropė Pgg. Šauniai šalta prš. Aš turu šaũniai mislyti Rmč. Visi šauniai įkaušę linksminos ir dainavo LTR(Klp). O tas bernužėlis, tėvo sūnužėlis, drąsiai manę kalbino, šauniai manę norėjo JV156. 7. didelis (erdvės, apimties atžvilgiu): Yr čia šaunùs miškas Šlu. Prisikrėtė aukso i cidabro šauniùs maišus Rsn. Apejai šaũnį galą Šv. Dviem kartam išsivirt porą šaunių̃ vagų [šviežių bulvių] nuvariau Skr. Pilvuką gana šaunų pasiauginęs Vilius I.Simon. Da be plunksnų jie (viščiukai) buvo, ale jau šaũnūs bambalai Smln. Kairioje rankoje, netoli vyriausios kraujo gyslos, išsikando šaunų šmotą mėsos prš. 8. ilgas, gerokas (laiko atžvilgiu): Barzą tą torielių įkišti ir šaũnią valandą palaikyt Jrk62-63. šaũniai adv.: Visiems atgulus ir šauniai į naktį ėsant, ir atėjo dvi laumės BsPI68(Rg). 9. nemažas, gausus. šaũniai adv.: Agurkų turim šaũniai užauginę Pgg. Bevežant ratas pratrynė žakų vieną ir šaũniai kviečių išbiro Jrk70. Už tokią geradėjystę užmokėjo šauniai piningų BsPI91(Rg). Vašoklių atžalikių daviau, šaũniai paaugo Vn. Aš manau, kad per tas provas jau šauniai į skolas įbridai I.Simon. 10. šaũniai adv. labai, gerokai: Šauniai didelis jis (kalnas) yr: bus kaip nuo mūsų iki anos girios LKT176(Smln). Jovaro lapai šaũniai didesni už beržo Plšk. Tie miežiai šaũniai brangesni Žgč. Jau šaũniai daug laiko praėjo nuo tada, kai gavau tavo laišką Rg. Kairioji akis yra šauniai mažesnė prš. | Jie gyveno šaũniai už Labguvos Šlu.

šaunus sinonimai

šaunus rašyba: šaunusis penketukasšaunusis kapitonas gyvenimas be taisykliųšaunusis kareivis šveikasšaunusis skubis dušaunusis ketvertukas prasmegusioje pilyješaunusis penketukas filmasšaunus sinonimaišaunusis penketukas dinozaurų slėnyje

Kitos žodžio šaunus reikšmės: Šaunus angliškai Šaunus vokiškai Šaunus sinonimas Šaunus latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas