šautuvas reikšmė

Kas yra šautuvas? šáutuvas sm. (1) J, DŽ, NdŽ, Vkš, Akm, Krš, Plšk, Rsn, Jd, Rk, Stč, (3a) Varn, šautùvas (2) NdŽ 1. L240, Š, Rtr, Ser, KŽ rankinis šaunamas ginklas ilgu vamzdžiu: Karinis šáutuvas DŽ. Medžioklinis, medžiojamas šáutuvas NdŽ. Dvivamzdis, trivamzdis šáutuvas DŽ. Šratinis šáutuvas NdŽ. Šáutuvo buožė, gaidukas, kulipka, spyna, vamzdis NdŽ. Šáutuvus ant peties! NdŽ. Šáutuvu gerbk! NdŽ. Graižtvinis šautuvas PolŽ46. Arkebuzadagtinis šautuvas, vienas pirmųjų rankinių šaunamųjų ginklų LTEI345. Kol šáutuvą užsidarė čia, kol ką, i pabėgo vilkai Varn. Tokie krupiai lig maži su šautuvaĩs Krš. Su šáutuvais lakstė, dirbos Šv. Su šáutuvu ka ateitų, i pagintų [šernus] Krtn. Kas turėjo šautuváitį, ejo medžioti Brs. Mūs mūrinė trioba, šautuvų̃ nebijo (kulka nepramuša) Trg. Tų šáutuvų nebuvo, sakydavo: dek degtuką – vilkas bijo Ps. Šáutuvą primušiau (užtaisiau) ir išejau Pv. Regim – tik skrenda vyrai su šautuvaĩs Dbč. Taikė į jas iš šautuvų, ketindami nušauti Pt. Aš lazda žumušiau [šerną], o jiej su šautuvaĩs nežumušė Nč. Kaleno kulkosvaidis, trinksėjo šautuvai V.Bub. Mano svajonės išsipildė: įsigijau [žaislinį] šautuvėlį P.Cvir. O jisai turėjo medinį šautuvė̃lį Krs. Kariuomenėj, vyruti, tavetokias dainas iš karto po šautuvu (tokia kareivių bausmė) K.Saj. ^ Tėvo šautuvas nenutildomas, motinos ašaros nesulaikomos, dukters kasa nesupinama (griaustinis, lietus ir vaivorykštė) LTsV465(Vl). | sing.: Šáutuvas kiek galybės turia (visi bijo) Šd. 2. D.Pošk, BzF181, M, NdŽ, KŽ, LKAI135, Rg, Grk, Kin, Plik, Rs, Klm, Žd, Kl, Ms audimo staklių šaudyklė: Šeivą pritrynęs įdėk į šáutuvą ir šauk par žiodmenis, par žiotį J. Šáutuvą stumdai į vieną pusę ir į kitą ir audi Rsn. Su šáutuvu duodi duodi par dieną, kol sieną išaudi DūnŽ. Greitai audu, šáutuvas birbdamas laksto DūnŽ. Dvim gijim audžiant reik du šáutuvu šauti po vienas antro JI356. Su penkiais šáutuvais beaudžianti J. Akliniai (iš visų pusių užtaisyti) šáutuvai buvo an lendrinių pagalukų Grd. Lengvo medžio šáutuvas – nekliūva už gijų Up. Šáutuvas įsprogo, sunku paausti Kal. Ei, aš sulaužiau naujas stakleles, misingės šautuvė̃lį JV271. Dirbysiu stakleles, megzdysiu nyteles, kaldysiu šautuvelį KlpD44. Čia yra staklikės, čia šilkų nytikės, sidabro šautuvukas KlvD15. Naujos staklelės, plonos drobelės, o šautuvelis kaip lydekelis LTR(Krp). Audin mergelė plonas drobeles be nyčių, be skieto, be šautuvelių LTR(Gršl). 3. BzF181, NdŽ, KŽ, Rsn, Prk, Šv, NmŽ, Ds medinis ar geležinis skląstis, stūma, velkė, šovynė: Užšauk durų šáutuvą, ir niekas nebeįeis Kin. Šautuvùkas durims užsklęsti Ktč. Durų šáutuvas baigia išlėkt Ob. Seniau trobų nerakindavo, tik šáutuvu užšaudavo Rk. Šáutuvo nepritaiso, tai durys kasnakt nešautos esti Užp. 4. viena iš arklinės minamosios mašinos dalių, prilaikanti volelį: Minamojo[je] mašino[je] yr aštuoni šáutuvai Vvr. 5. įrankis musėms mušti, mušeklis: Įnešk šáutuvą, aš nušausu tą musį Nt. ◊ kaĩp iš šáutuvo 1. greitai, galvotrūkčiais: Kad ejo, kaĩp iš šáutuvo movė i numovė! Krš. Ka pliekė numie kaĩp iš šáutuvo! Krš. 2. šiurkščiai, griežtai: Tokiai baisybei reik šauti (atrėžti) kaĩp iš šáutuvo – tokia be sarmatos Krš.

šautuvas junginiai

  • automatinis šautuvas, pneumatinis šautuvas
  • Prieštankinis Degteriovo šautuvas, Prieštankinis šautuvas

šautuvas rašyba: šautuvas trumpu vamzdžiušautuvas su šratukaisšautuvas nerfšautuvas saigašautuvas sapnešautuvas mosinšautuvas baikalšautuvas su lazeriu

Kitos žodžio šautuvas reikšmės: Šautuvas angliškai Šautuvas vokiškai Šautuvas sinonimas Šautuvas latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas