senelis reikšmė

Kas yra senelis? 1 senẽlis sm. (2) 1. įtaisas įkišti skalai, žibinčius: Pasidirbau naują senẽlį Slk. 2. prietaisas batams nuo kojų nutraukti: Aš kai batais nešiodavau, man būdavo toksai senẽlis Ob.
2 senẽlis, -ė smob. (2) DŽ; Sut, N, LL237 1. tėvo ar motinos tėvas, motina: Antanukas labiausiai myli savo senelę V.Krėv. Jis niekaip negalėjo įsivaizduoti, kad jo senelis kadaise yra buvęs jaunas, net prosenelį turėjęs I.Simon. Senẽlis ir anūkas BM143(Pkr). Tą ežerą gerai pažino mano senelis velionis K.Būg. Senẽlė gražiausias dainas dainiuodavo LKT103(Klm). Mano tėvo senẽlis eidavo Palėvenėn dirbt Krs. Po senelè (senelei mirus) namai liko Sug. Ka muno seniukẽlis buvo šešiasdešimts metų, aš vaikas da buvau Akm. Senelýtė man šitą pasaką sakydavo Imb. 2. senas žmogus: Anas senẽlis, jau suvis senas Dbg. Sustiko diedą, seną senẽlį LKKIII201(Lz). Sėdi pakelėj senẽlis labai senas Vrn. Tik aš čia viena tokia senẽlė likus Pb. Senelýtė aštuoniasdešimt su viršum Dgp. Tą senẽlį reiktų už visus daugiau mylėti Sd. Reikėtų tam senẽliuo įpilti tos putros Klk. Senelė sudžiūvusi kaip kempinė, išblyškusi kaip drobė Žem. Su seneliais ir seneliums pasikalbėsiu Sz. Senelis pirm įlipė tąj pupa, ir bobutė įlipė (ps.) LKT270(Brž). Na, seneliau, ar gali pasakyt, kūmet tu mirsi? TDrVII92(Klp). Vargais negalais atkūbrino seneliai ligoniai A.Vien. Rado pirkelę, užejo naktin, rado senẽlę su seneliù (ps.) Eiš. Negaliu prasigyventi – biednas esu, senelait LTR(Sln). Nuvertė tiems senelė̃liams grytelę Lnkv. Da senelẽlis toks yra Krž. Par mum linus brukdavo toks seneliùkas Alks. Senẽlių prieglauda NdŽ. Invalidų ir senẽlių namai DŽ1. O kas netura vaikų, priema į senẽlių numus Tl. | Kalėdų senẽlis NdŽ. Senẽlis šaltis NdŽ. Ateis pas jumis senẽlė Velykė, tik pasidarykit gūžtas, kur padėdyt tiem kiaušiniam Sk. ^ Senẽlis tai vaistas namuos Zr. Senelis kaip puodelis – beregiant susikulia M. Senas senelis guli, o jį visi žargo (slenkstis) Slk. Kabo senelė, diedukas jai burną krapšto (spyna ir raktas) LTsV571(Ut). Senas senẽlis, ant kupros kuprotas, ant sylės bagotas: ko šimtas arklių nepaveža, tai jis ant kupros paneša (skruzdėlė) Žml. Kuprotas senelis visus laukus apvaikščioja (dalgis) LTR(Ldvn). Senas seneliukas, ant stogo atsisėdęs, rūko pypkę (dūmtraukis) LTR(An). Seneliukas tupinėjo, Dievo sėklos prašinėjo (akėčios) Ėr.

senelis sinonimai

senelis junginiai

  • Kalėdų Senelis

senelis rašyba: senelis šaltis ir vasarasenelis sinonimaisenelis išminčiussenelis ir pašėlusi jo komandasenelis angliskaisenelis iš turkmėnijossenelis rusiskaisenelis lukošius

Kitos žodžio senelis reikšmės: Senelis angliškai Senelis vokiškai Senelis sinonimas Senelis latviškai šėnelis reikšmė

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas