senystė reikšmė

Kas yra senystė? senỹstė sf. (2) 1. SD352, SD1174, Q23, R, MŽ, H154, N, K, A1884,223, DŽ senas amžius, senatvė: Jau gal senỹstė OG166. Senỹstė, jau neatamenu Dgp. Pavargstu, sūnel, senỹstė prėjo Pl. Iš senỹstės jis da nesilenkia Jrb. Senystè jau serga, kai lazda diedas Klt. Kuliešiukas gulėjo senystè in patalo Ktk. In senỹstę nesveikata lenda Dgč. O dabar gerai gyvenu, ale senỹstė Dbg. Čia jam ne liga, o senỹstė preina Trgn. Senỹstė, tai i ūkana akyse Dgč. Lig senỹstei ir girdėjo, ir vaikščiojo Ad. Dabar senỹstė – anžiūrėt negaliu Gdr. Kaulai sopa – senỹstė Ign. Nag jau ir senỹstė – septyniasdešim antri Užp. Nenori tarnaut an senỹstės Kls. Nelygi senỹstė – kap sveikata LKT354(Str). Senỹstė myga jau Rš. An senỹstės reikia stot ant naujų kojų (vaikams išėjus, vėl reikia daug dirbti) Mlt. Dirbau kap jautis, o ką senỹstėj turiu? Rdš. Misliau – senỹstės nėr Aps. Atstumkit senỹstę, duokit jauną gyvestį (d.) Pst. Su dūsavimais išvystu savo senỹstę K.Donel. Sulaukęs senystės ir pamirė TDrVI65. Iki savo senystės dingojosi geriausiasis visų žmonių ėsąs Ns1858,3. Sūnus, taip greitai dar nesuprasdamas, mislijo tėvą tikt taip išėjusį ir iš senystės apalpusį Kel1881,73. Ir tu, žydinti jaunyste, ir tu, karštanti senyste, duokiat jam garbę aukščiausią SGII66. Akys Izrael buvo aptemusios dėlei senystės BB1Moz48,10. Elzbieta … yra teipajeg nėščia sūnumi senystėje savo BPI332. O mieles senystės savo nori Dievui ataduot PK249. ^ Senystė nelaukta ateina Ut. Jaunystėj dantimis, senystėj smagenomis gyveni LMD. Kokia jaunystė, tokia senystė PPr97. In senỹstę visos dūdelės pradeda grajint (atsiliepia visos ligos) Plš. Čėdyk jaunystėj, turėsi senystėj KrvP. Senystė ne ponystė B, MŽ, Lkv. Senystė – ubagystė B73, M, Trgn, Ds, Vdn, Mlk. Atsikeldamas į ką įmini pirma? – Į senystę B74. 2. SD39 senumas: Šito giesmė an senỹstės sena Aps. 3. senovė: Tas aple senỹstę nieko nežino Klp. 4. scom. senas žmogus, senis: Tėvulia mano, senas senystele, statyk šyvus žirgelius (rd.) TDrIV171(Kb).

Kitos žodžio senystė reikšmės: Senystė angliškai Senystė sinonimas Senystė latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas