šiaudai reikšmė

Kas yra šiaudai? šiaudaĩ sm. pl. (3) Rtr, Š, DŽ, KŽ; SD1169, R, MŽ, Sut, M, LL228 iškultų javų stiebų masė: Šiaudai krėsti, trakni B. Kraikiniai šiaudaĩ K. Šiaudaĩ trakniniai J. Migis iž šiaudų, iž spalių SD6. Šiaudai sukapoti SD335. Kvietiniai šiaudai LKGI569. Avižieniai šiaudaĩ LKKIX196(Dv). Vasarieniai šiaudai Skp. Ans sujogojo šieną su šiaudaĩs J. Geriausias kraikas yra žiemkenčių šiaudai rš. Iškuliam, tada kratom šiáudus Aps. Pas mane an lubų an pusę metro yr šiaudų̃ Dgp. Šiaudaĩs ažmokėjo Nmč. Šiaudų̃ priklota Kli. Lindau į šiáudus giliau, kad būtų šilčiau Plšk. Guli inlindęs šiauduõs Mlk. Šiaudúosna sulenda kiaulės ir druni Dg. Rugienius šiáudus labiau ėda kaip šitą šieną LKT249(Rz). Šiaudų̃ kokių duos tums karvėms – batvinių niekas nediegė, nebuvo mados Všv. Lig švento Jurgio turėk šiaudų LTR(Aln). Viksvos karvėm geriau ažu šiáudus Ktk. Reikia parduot karvę telingą, nė šiaudų̃, nė šieno nėr Pb. Saulė nepramuš pro šiáudus Pb. Kur blogesni [pėdai], tai kuldavo an šiaudų̃ LKT186(Čk). Šiaudų̃ paklojo, ryzinį užklojo – ir lova Šmn. Dvejoms kestėms nespė[ja] nešti: eina ir eina tie šiaudaĩ iš tos mašinos Šts. Visą kluonieną ažkratė šiaudaĩs Dglš. Kur jau bedėsta [šiaudus] – šiauduõs ir prapulsta Slm. Pernykščius šiáudus degina stirto[je] Mžš. Pakratai pagrėbstų, šiaudų̃ – teip jos (bitės) sušąla Skrb. Šiaudų̃ gniužuluką susvynioji ir iššveiti puodus, tai mazgotuviai vadinos Pv. Kviečiojai – menkiausi šiaudaĩ LKT363(Rdš). Rugių pėdą paimsi už vieno galo, išpurtinsi tus šiáudus Nt. Mėšlas mėšlui nelygus: karvės tik šiaudaĩ – sudžiūsta Žl. Kur buvo trąšos prieg šiaudãmu, tai ažu keturis ėmimus ir vežimas trąšų Dv. Savo šiáudus bei šieną žiemoje pardavęs, savo galvijus didei anksti pavasaryje išvaro K.Donel1. Pirkti kūlių negausi – visi šiaudus birgina pakratams Vaižg. Šiaudáičių biskį duoda Onš. Žiemą karvutei šiaudẽliai, kratinėlis – iš kur to pieno bus Kdn. Arkliui šienelis, o karvei rugieniai šiaudẽliai Dj. Trupuliuką šienelio paduodi, trupuliuką šiaudẽlių – ir prasimaitina karvelė Bgs. I šiaudeliùs lig krisleliui suėda karvės Klt. Šiaudžiukùs šalinėn kluono sukraunam, karvelei šert bus LKT336(Dkšt). Oi dūdūdūdū, šiaudaĩ be grūdų, padariau alutį vienų avižų DrskD122. Daugia yra šiaudų ir pašaro mūsip BB1Moz24,25. Jis taria geležį šiaudus sančius BBJob41,18. Neprieikig tad, šiáudus atnešdamas arba malkas, arba šieną, idant ugnies nepriduotumbei DP36. Ir davė velbliūdams šiaudų ir abrako Ch1Moz24,32. ^ Durnas kaip šiaudai LTR(Vlkv). Duona kaip šiaudaĩ Jnš. Kaip šuo ant šiaudų – nė pats ėda, nė kitam duoda LTR(Krž). Šiaudus tryniau, o siaust nemokėsiu (jaunas įpratęs, darysi ir pasenęs) B74. Iš šiaudų išėjęs, o šieno (šieną CII1121) nepavijęs B694, MŽ, N. Šiaudais pečiaus neiškursi LTR(Rm). Šiaudais duonos neiškepsi LTR(Km). Ar šiaudaĩ, ar vilnos, bil tik žarnos pilnos Brž. Daugiau šiaudų iš to darbo negu grūdų KrvP(Žl). Gerai gyvenu, šiaudaĩs kūrenu Klvr. Kaip gyvenat? – Gerai gyvenam: šiaudaĩs kūrenam, malkų neturim (juok.) Mrj. Nors šiaudus ėsk, bet panaberiją turėk Šts. Ka i ruginius šiáudus valgysi, ale nenuleisk ausų Klk. Nebepaeinu: viena koja prašo šieno, kita – šiaudų Rm. Juk katinuo avižinių šiaudų̃ nereik (nereikia duoti mažam vaikui nevaikiškų daiktų) Štk. Eina per šiaudus – nebrazda (dūmai) LMD(Stč). Nuoga po šiaudus lando (šaudyklė) LTR(Sl). Turia kojas – neina, turia šiaudų̃ – neėda, turia gyvybę – ne visada (lova) Sk. ║ Trg, Skr prk. apie lengvai ką padaromą, atliekamą: Man šiaudaĩ (vieni niekai) šitos malkos sukirst Vlkj. Mun tas darbas padirbti – šiaudaĩ yr Dr. ║ prk. apie prastą, niekam vertą dalyką: Imk papirosą. – Vieni šiaudai. Naminis tabakas – kita, – pasako Kazys V.Bub. Kas čia par valgis – tai tik šiaudaĩ Jnš. Šiaudaĩs (menku valgiu) užkandi – ir vis tiek sveika Dv. Šiaudaĩ tiktai iš tokios kalbos Vkš. ║ prk. apie niekam tikusį žmogų: Nieko nebėr iš Jonio – šiaudaĩ Vkš. ◊ ant rugiẽnių (rugìnių) šiaudų̃ lìkti (palìkti, sėdė́ti) neištekėti: Jau ana lìko ant rugiẽnių šiaudų̃ Ds. Jau ta paliko ant ruginių šiaudų LTR(Trg). Padėkok jam, kad iki šiol tebesėdi ant rugienių šiaudų J.Balt. kaĩp per (par Kv) šiáudus lį̃sti sunkiai gyventi: Šįmet kaĩp par šiáudus leñdam, nieko nebtaisom [iškeliami į kitą gyvenvietę] Pgr. nuo šiẽno ant šiaudų̃ prisiver̃sti pakeisti pažiūras: Maždaug tuo metu atsivertė (klaipėdiškis sakytų: prisivertė nuo šieno ant šiaudų) Jonas Vanagaitis I.Simon. šiaudų̃ galvà prasta atmintis: Muno šiaudų̃ galvà – užmiršau paršelius pašerti Šts. šiaudų̃ kùmelį paperė́ti būti bergždžiai: Mūsų bėroji paperės šiaudų kumelį Skd. šiaudų̃ výras vaiduoklis: Dabar suprato Dreižys, kas jį lydi. Bet jis Dievo bijąs žmogus – ką gali jam tas šiaudų vyras daryti! I.Simon. šiáudus atskìrti nuo grūdų̃ Jnš suvokti, kas vertinga.

šiaudai sinonimai

šiaudai rašyba: šiaudai kitkomisšiaudai angliškaišiaudai braškėmsšiaudai sodamsšiaudai rankdarbiamsšiaudais dengta trobelė zodziaišiaudai vilnius

Kitos žodžio šiaudai reikšmės: Šiaudai angliškai Šiaudai vokiškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas