stipras reikšmė

Kas yra stipras? stìpras, -à adj. (4) NdŽ, KŽ žr. stiprus: 1. Sut, N, DūnŽ, Jrb, Vl, Bt, Mžš, Slm, Km, Imb, Slk, Žln Stipras, drūtas SD369. Stipru tampu SD154. Tvirtas, stipras SD67. Širdis gera, tai ir stìpras Ps. Nelabai stiprà po šiltinėm Tršk. Stìpras senelis buvo: naktim pavažas iš miško nešdavos Skdt. Aš medžiotojas buvau tai stìpras Dgč. Nesi stìpras, nesplėšyk su darbais Mlt. Kaip te būsi jaunas nestìpras! Sug. Kai žmogus stìpras, tai gerai Jd. Jauniem, kurie stiprì, tai jau gyvenimas dabar Ln. Anas labai stìpro tėvo buvo Dgp. Da stìpras senis: dirba su jaunais, ir ką tu jam! Sb. Jis jau visai nebestìpras, buvom nuėję lankyt Krs. Visi vaikai darbinykai stiprì Ėr. Katrie stiprì buvo žmonės, ir tie serga LKT313(Ob). Nejau tu toks stìpras, kad mumi visus išgandysi? LKT286 (Msn). Senam laike buvo stiprų̃ žmonių LKT284(Bgs). Senybės žmonės stipresnì buvo Vžns. Da toks stìpras buvo senis, o va – i nugriuvo Sml. Ale koks stìpras tas vaikas! Snt. Nebestìpras jau mano vyras buvo Antz. Stìpras vyras, toks nieko nebijo KzR. Patimanę jaunesnė, stiprà Adm. Anąsyk [mašina] užmušo stìprą vyrą Vn. Išsidirbusi, o sveika i stiprà bobikė Rdn. Stiprumo [vaikas] stìpras, jau ženga įsikibęs Krš. Nei mėgst aukštais staibiais vyro, kaip norint per stipro Mž241. Anos yra stipros moteres BB2Moz1,19. Penės jį duona proto ir girdys jį vandenimi išminties, per tatai stipru pastos VlnE16. Stipras šarvinykas sergsta namus savo I. stìpra n. NdŽ. stipraĩ adv. NdŽ; SD117, N. 2. Aln, Slm, Trgn Tas pryšakė[je] dantis stìpras Krš. Da galva stiprà – atamena viską Dgl. Stiprà širdis mano Strn. Širdį stìprą turit, galės pjaut (operuoti) Bb. Man dabar nestìpros kojos iš kelių Alks. Bobutė kojom nebestiprà, o teip visa protinga Kp. Tai tavo par stìpros akys: kiek tu visą gyvenimą skaitai! Mžš. Jis tur anas per stiprą ranką iš savo žemės nuog savęs išvaryti BB2Moz6,1. Žmones … išvedei didžia galybe ir stipra ranka iš žemės Egypto Ch2Moz32,11. stìpra n.: Man nestìpra iš rankų Ėr. Visa jau nestìpra: ir kojos, ir rankos Rod. 3. Ir regėjau angelą stiprą, šaukiantį didžiu balsu BtApr5,2. Aš esmi ponas Dievas tavas stipras PK4. Nesa vertas daiktas yra, idant pranašas, daktaras, piemuo, sakytojas Dievo žodžio būtų galįs ir stipras DP191. Žinoti ir stipra širde tikėti BPII90. Tatai ižg silpno ir nestipro duksėjimo išeit DK123. Troško dūšia mano Dievop, stiprop, gyvop BaPs41,3. stipraĩ adv.: Stiprai tikime PK141. Stiprai tikėdamas BPII102. 4. Stìpras kinas ar kada bus? Adm. Atsirado … stipra valstybė LTII385. Aleksandras … didžius padarė karius, stiprus miestus iškariavo BB1Mak1,1. 5. Šito miško beržas stìpras, o pušis, eglė netikus Krns. Beržas senagaly [reikia] kirst, tai geresnis, stiprèsnis esąs Krns. Da stìpras ąžuolas – žaliuoja Antr. Nestìpras tas pagalys, lūš DūnŽ. Da pastovės [medis], kraštai stiprì, diržingi Dkk. Stiklas stìpras Krš. Stiprì buvę [medžiai] ir stambūs, kaip vyrai suaugę A.Baran. Anas (ratas) stìpras, turi gerai Pb. Stìpras drobužis Lkv. Vytelių karbas stiprèsnis Ėr. Močiutė davė siūlų stiprų̃ Aln. Stìpros virvės tik vieną vasarą Dgp. Čia stìpras laikrodis Žl. Ir kėlėsi ugnis iš jo stiprų šakų BBEz19,14. stìpra n.: Ale kad tu žinotum, kaip nestìpra pirktas Sdk. ║ Ale tai stìpras [riešutas] – neperkandu Lel. Dedant kiaušinius puodan virt, reikia nešnekėt, tada bus stiprì kiaušiniai Ds. 6. Stìpras šis karas buvo Grd. Išvydęs stiprą vėją BtMt14,30. Tada atgrįžo (atsuko) ponas labai stiprą vakarinę ir pakėlė žiogus BB2Moz10,19. Stiprais žodžiais po akimis Dievo pasižįst, jog nuog velno apsėstas yra Vln56. Stipras apgynimas DP81(paraštėje). Balsas labai stipros triūbos BB2Moz19,16. Senieji vyrai … tur būti rami, viežlybi, išmintingi, stipri vieroje Mž37. | prk.: Ma reik stiprų̃ akinių Smn. stipraĩ adv.: Da gali stipraĩ dirbt Ėr. Šilta jau orie, stipraĩ šilta Ob. Stipraĩ laikyk, kad neištrūktų! Sml. Stipraĩ miega Rm. Nenoriu stipraĩ sukt, sakau, nuluš rankenos Ob. Stipraĩ turėjau botkotį Ėr. Stipraĩ da nesuema [liga], tai ir neinu [pas gydytoją] Svn. Jį dangun žengiantį stiprai veizdėjo BtApD1,10. 7. Labai ten buvo stiprì miškai Lpl. 8. Stìpras alus – sėsta į galvą DūnŽ. Norėjau kokio gero, stìpro gėrimo, kad atsigauč Lel. Ar stìpro yra alaus? Ėr. Girą, matyt, perrūgenai, kad teip stiprà Ktk. Stiprà taboka Pnd. Gėrimo stipro negers BtLuk1,15. 9. Prie tokiam darbui kad jau valgis stìpras būtų! Sdk. Žuvis tai nestìpras valgymas Žl. stìpra n. Lb, Imb: Bulbų privalgius nestìpra Sb. Atejau, pavalgiau mėsos – ir stìpra, ir lengva Ob. stipraĩ adv. Ob: Stipraĩ valgyt negaliu mėsos, kiaušinių Žlp. Prieš kelionę reikia stipraĩ pavalgyt Ėr. 10. Stiprų̃ buvo gyventojų Ds. Kur geram, stipram̃ ūky, tai žinoma, kad gerai gyvena žmonės Pnm. 11. Strn, Vžns, Ds Kviečiai mėgsta, kad žemė būt stiprà, prie moliui Mlt. Čia žemė stiprà, kai palyja, tai gerai Antz. 12. žr. stiprus 16: Scena buvo tiek originali ir stipra, jog tuojau pamiršau visą pritirtą nemalonumą Vaižg. 13. žr. stiprus 17: Šitie daiktai visi, sakau, duost stiprą liudymą Dievą didį poną santį BPII177. 14. žr. stiprus 18: Nestìpras piningas – vis keitamas, numušamas Rdn.

stipras rašyba: stipras kuņģa sāpesstipras nervu zālesstipras sāpes vēdera lejasdaļāstipras galvassāpesstipras kakla sāpesstipras skābesstipras bāzesstipras pretsāpju zāles

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas