tada reikšmė

Kas yra tada? tadà adv. K, MitII251(Šd), Š, OP9, Rtr, DŽ, KŽ; SD1180, SD369,396, H, H154,165, CI74, Q370, R17,95,99, MŽ21,125, P, N, J, BzB331, M, L, LL253 1. tuo laiku, tuomet, tąsyk: Tadà jam būtum blogai Dbg. Ir atėjo man tada galvon bloga mintis J.Bil. Tada sudraskė anys savo drapanas BB1Mak4,39. Tada anas sakydamas šaukė: kas turi ausis ant klausymo, tas teklausai MP97. Tada ir jo nebuvo namie J.Jabl. ║ tais (praėjusiais, dabar minimais) laikais, anuomet: Tadà labai sausi metai buvo, miškai degė Svn. Sunkiai tadà (dvarystėje) gyveno žmonės, daug žemės tadà buvo neišarta Slm. Oi žmonės dirbdavo tadà (prieš karą), negi kaip dabar Kp. Tadà grūdai buvo brangūs Antr. Senos dabar gražiau nešioja kaip tadà jaunos Sug. Tadà tėvas buvo gyvas, kalbėjo – mes maži buvom Cs. Ir mes tadà buvom kitoki Rš. Eš tadà da mažas buvau Nmč. Žmonys miegojo tadà tiktai porą treitą valandų naktį Yl. Ir visi šieno prisipjaudavo, nereikė pirkt kaip daba, tadà užteko savo laukų, bãlių Mšk. Iš tada atsimenu vieną jo pasakojimą J.Balč. Džiaugeis tadà sausos duonos turėdamas, ė ne prie duonai Švnč. Žirniniai kleckai tadà buvo labai skanūs, o daba ne PnmŽ. 2. paskui (tai padarius), po to: Linus nurovę suriša pėduos, tadà šukuoja kabliais; nušukavo – reikia vežt mirkyt, vandenin merkt ir prislėgt Kp. Gal pirma pavalgyk, tadà nusiprausk Mžš. Laurynas, likęs vienas, dar labiau praardė stoginę, išrideno aikštėn rąstus, o tada paėmė kirvį J.Balt. Tadà jį sviedė pasuolėn, ir gulė[jo] žmogelis, kol atsigavo Grv. Akmenai nukruša grūdus, tadà mala, tai balti būna rugiai Pv. Paprašai, tai pašildo tadà [vandens] LzŽ. Užnerk pirma kiek reikia akių, tadà megsi KlbX133(Mlk). Po darbo pūkšt pūkšt nusmaudai – gerai, lengva tadà Slk. Pluteles apsimerkiau su pienu, tadà ma[n] gerai valgyti Žg. Išmokydavo, tadà jau ponas Kp. Su bruktuve muši muši, tadà išsibruka spaliai LKT225(Gg). Ką giliau ark, tadà augs Dglš. Suleidi labai girnas, tadà eina smulkiau; pakeli – tadà eina rupiau Vdn. Nebent atsimainysi, bent tada bene būsi geresnis J. ║ toliaueilės (ką išvardijant): Juozas [gyveno], tadà Antanas, tada Zanka Ukm. 3. tuo atveju, tokiomis aplinkybėmis: Kaipgi tada žmogui gyventi, jei nėra jau nei miškinių, nei monų, nei laumių? V.Krėv. Jeigu tada Dovydas vadina jį Viešpačiu (savo), kaipogi yra Jo sūnumi? Ch1Mt22,45. Patogiai tadà šaukia pranašas DP9. Bylojo po tam Pilotas jop: tada tu esi karalius! VlnE200. Tada eš tavęs neužsigysiu VlnE189. Ižpažino, jog nesmi aš Christus. Ir klausė jį: kasg tada? DP21. Tada gu zokoną niekiname per vierą? BtPvR3,31. 4. santykinis ar jungiamasis žodis: Kada užeinu, tadà jo nėra namie Ėr. Nežiūriu [pilnaties] – kada papuola, tadà ir pjaunu [kiaulę] Kp. Kap tu pareisi, tadà ir aš eisiu Vs. Ka atėjo niemčius, tada sudegino Pb. Kap sugovei arklį, tadà botagu Rod. Nereikia čia man nė kokių ryzų [puoštis]: kai pamirsiu, tadà Švnč. Kada gi nukramensi Panevėžin teip kramendamas? – Kada nukramensiu, tadà Mžš. Kai žmogus jau smertelnas būdavo, tik tadà daktarą kviesdavo Kp. Kai jau pradėjo mašinos kult, tada pradėjo eit vienas pas kitą Žg. Bet jis tada tesirodo, kai svečiams pritrūksta alaus J.Paukš. Ė kai jau dienai brėkštant rytas šviesa tvinksta, rasos pilnos žolynų žemyn galvos linksta, tada šilas nubunda, visa ỹra tyla, prasideda pamažu šventa dienos byla A.Baran. Tadà aš dainuosiu, tadà linksma būsiu, kap savo berneliu rankelę paduosiu DrskD130. Jei Judas ateis iki upės …, tada mes jam negalėsim prieštarauti BB1Mak5,40. Kad jūs davėt, tadà ir man reikia duoti pinigai Mžš. Kai pats visa gali, tadà tai gerai Kp. Kap atsidalina, tadà vieni kitus myli geriau Rud. Riešutai kai gliaudos, tadà riešutai Žl. Kai linas lūžta, tadà jau anas išmirkęs Užp. Gandras ka jau vaiką išmeta, tadà jau blogi metai būs Yl. Jei nenori sūdnoje dienoje pražudytas būti, tada saugokias BPI24. Kadangi tu toktai padarei, tada būk prakeiktas BB1Moz3,14. O jei varinis puodas yra, tada tur jį iššveisti ir vandemi išplauti BB3Moz6,28. ^ Tadà ne laikas šunis lakinti, kai einama medžioti NdŽ. Tada bus mum gera gyvent, kai ant alksnių grūšios augs LTR(Pn). Tadà regėsma, kai dugnį dėsma Ds. Kada norės, tadà girdės Kr. Kaip pasidirbsi, tadà pasigirsi Pnd. Kada (dial. kadu) tep buvo? – Agi tadà (dial. tadu), kap kiaulė važiavo ledu (nenorint pasakyti – kada) Plm. ◊ ar šiadà, ar tadà kada nors: Kašelės reiks ar šiadà, ar tadà Lkm. Reiks mirti a šiadà, a tadà, bet geriau vėliau (juok.) Krš. tadà ir tadà tam tikru laiku (tiksliai jo nenurodant): Po savaitės atėjo popieriai: ligi tada ir tada sumokėti penkiasdešimties rublių baudą V.Bub. Vis žada tadà ir tadà atduoti, bet savo neattesa Klp.

tada sinonimai

tada junginiai

  • iki tada, kaip tik tada, nuo tada, žaidimo periodas nuo tada
  • Tada ir tik tada (teiginys)

tada rašyba: tadas gryntadas blindatadas sedekerskistadas kosciuškatadas ivanauskastadas vidmantastadas karosastadalafilis

Kitos žodžio tada reikšmės: Tada angliškai Tada vokiškai Tada sinonimas Tada antonimas

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas