taisymas reikšmė

Kas yra taisymas? taĩsymas sm. (1) KI208, I, Rtr, KŽ; SD290,455, Sut, N, M, L, LL205 → taisyti: 1. M.Valanč, Rtr, NdŽ, FrnW, Dbk Nusipirko namą, tik taĩsymo daug reikia Jrb. Armonikus taisydavo – daug te uždirbs in armonikų taĩsymo! Žl. Šiame kelyje aš praleidau daugiau laiko taisymams negu važiavimui Šlč. ║ DŽ, NdŽ Koks ten [kelių] taĩsymas – smėliu papilstei, papilstei Grv. Už kelių netaĩsymą jam pabaudą uždėjo Ėr. Tuoj užeis kelių taĩsymas, kaip čia dabar tuos darbus ir apibėgsi! Jnšk. Žmonės patys turėtų pasirūpinti, kad kelių taisymas būtų paskaidytas A1884,186. ║ Da yr taĩsymo – veilokai da nebaigti taisyt Klt. [Stogo] taisymo paruošiamasis darbas užvirė visu smarkumu rš. 2. Iš to taĩsymo niekas neišeina – vis tiek žemaitiškai šneka Šll. Jis buvo priverstas dirbti ūkyje, verstis korektūromis, kalbos taisymu rš. Klaidų taĩsymas NdŽ. J. Juška daugelio [žodyno] taisymų negalėjo atlikti be brolio LKV140. | Už [pažymių dienoraštyje] taĩsymą išdiržavo – nebskuto, nebtaisė Krš. 3. Apyniai dera gromulio taisymui ir lengviam šlapumo varymui rš. 4. → taisyti 5. ║ Dantų taĩsymas NdŽ. 5. NdŽ → taisyti 7. ║ NdŽ O tas plaukų taisymas, matyt, buvo šeimininkės vienas mėgiamiausių amatų Pt. 6. → taisyti 9: Tėvuko [kapas] sukritęs – labai daug taĩsymo Rs. 7. → taisyti 10: Taĩsymo tai daug, mažutės grybytės Kp. 8. Ser, NdŽ → taisyti 12: Knygos taĩsymas DŽ. ║ Ser. 9. NdŽ → taisyti 13. 10. Ser, NdŽ → taisyti 14. | refl. Ser. 11. Ser → taisyti 15. 12. Ser, NdŽ → taisyti 16. 13. → taisyti 17: Abudu buvo kaltinamu už bombų taisymą Pt. 14. → taisyti 19: Tuomet prasidėjo ėjimas į liaudį, žmonių švietimas, mokyklų taisymas LTII254. 15. NdŽ, Krp → taisyti 20: Paprastas to kisieliaus taĩsymas Krš. O tas maisto taĩsymas, o ta nešionėviskas pasikeitė Bsg. Valgymo taĩsymo nenoru Vn. ║ Vaistų taisymas iš augalų rš. ║ valgis: Kepė visokius taisymus, prisikepino pyragų ir išejo į peklą (ps.) KlvrŽ. ║ sutaisyti vaistai: Tum taisymu ir dvesiantį arklį gali jau pagelbėti LMD. 16. Rtr, Ser → taisyti 23. | refl. Ser. 17. Ser → taisyti 31. 18. → taisyti 34: Išprašo … palinksminimą ir visuose veikaluose taĩsymą ir pašalpą Dievo DP451. \ taisymas; aptaisymas; atitaisymas; įtaisymas; ištaisymas; nutaisymas; pataisymas; pertaisymas; pritaisymas; sutaisymas; užtaisymas

taisymas sinonimai

taisymas junginiai

  • (iš)taisymas, pataisymas, pataisa, korektyva

taisymas rašyba: taisymasiskeitimastaisymas angliskaikeitimasis kuo norstaisymas lietuviu kalboskeitimasiskeitimas i pdfkeitimas iš pdf į word

Kitos žodžio taisymas reikšmės: Taisymas angliškai Taisymas vokiškai Taisymas antonimas Taisymas latviškai taisymas reikšmė

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas