tatai reikšmė

Kas yra tatai? 1 tataĩ pron. demons. n. K, Rtr, Š, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ; SD1117, SD235, Sut, N, M žr. 1 tat: Ana tataĩ padarė J. Broliai, seserys, imkiat mane ir skaitykiat ir, tatai skaitydami, permanykiat MŽ8. Tataĩ yra senų dienų pasaka Gršl. Visa tatai tik tėvų laikais būta LzP. Tatai buvo paskuojė gadynė S.Dauk. Seniai tataĩ buvo – buvau dešimts a vieniuolekos metų LKT115(Šll). Mums tatai tikėti labai privalu yra J.Jabl. Nuo kačiukų mes tatai slėpėme P.Cvir. Bet ar ji mokės atsiprašyti? Juk jai dar niekada nieko nereikėjo atsiprašyti, ir ji beveik nežino, kaip tatai daroma I.Simon. Ne dėkui, berneli, až tatai, kad man jaunelę viliojai (d.) Dgč. Vienas galas buvo tęvas, ilgas – tataĩ kotas, o antras galas – platus, apvalus – tataĩ pats šepetys Plt. Tatai tamstos seserelė, kur palikai mažtelelę (d.) Plt. Ne gegužės balsas, ne lakštingalelės, tatai muno mergelės meilingi žodeliai LTR(Plt). Tatai darykim iš karto PK181. Jei alkčia, nesakyčia apie tatai tau KlbX27. Tataĩ jau žinoma, jog visi ant to pasaulio tūlas priespaudas kelt turime? DP214. Tada iš tiesos tatai raupsai yra BB3Moz13,3. Patsgu nuog savęs tatai kalbi? VlnE200. Yra dvi žuvi, bet kas tatai tarp tiek žmonių? BPI316. Nesa jei tatai darau, bus man mirti BBDan13,22. Tatai visa, ką turime, Jisai davė DK28. Tataĩ gi buvo tikras mokslas heretikų DP343. Teipag tada tatai gi mumus ženklino ir ansai akrūtas Noės MP138.
2 tataĩ conj. Rtr žr. 1 tai: 1. Ka toks valgis netinka, tatai yra žmogaus išdykimas Vvr. Jei ans muno motynos brolis, o aš anos duktė, tataĩ ans mun gadijas dėdė Lkv. 2. ^ Patys su savim niekad suderėt negal[ia], bet kas galva, tataĩ išmintis DP458. 3. atliepia šalutinio dėmens santykinį (jungiamąjį) žodį ką: Nesa ką žmogus pasės, tatai ir pjaus VlnE110. ◊ tataĩ yrà (ẽsti) būtent, kaip antai (rodo aiškinamuosius santykius): Žodžiai dienų, tatai yra čėsų, tatai yra tokių, kokie nusidavė pometkos verti Ch1Krn(santrauka). Žodžiai apie raktus dangaus karalystės, tatai esti apie atleidimą griekų Mž588. Bei Izraelas trotijo tą dieną daugia žmonių, tatai esti kaip du tūkstantis vyrų BB1Mak5,60. Ir ėjo, tatai est keliavo su jais BPII22. Ir ant uolos, tataĩ est ant manęs, Christaus, subudavosiu bažnyčią maną DP469.
3 tataĩ prt. 1. L štai, šit, antai (rodant, nurodant): Tataĩ pirštinės Užv. Tataĩ kur! KŽ. Tataĩ ir jis ateina KŽ. Tataĩ padėta, a nematai?! Up. 2. KŽ žodžiui, žodžių junginiui pabrėžti, išskirti: Veizu – ka pilna žemė tokių tataĩ mažų Dr. Ak tataĩ tokias žinias liepa sulasyti Lnk. Iš to (ilgo linų verpimo) tataĩ tokios [bjaurios] i pasidarėm LKT73(Gd). O kame tu tataĩ bestovi (begyveni) daba? Skd. Aguonų liuob turėti, valgė tataĩ su aguonų pienu tą košę Ms. Ka ans pūpa (dejuoja) tataĩ KlvrŽ. I pareita [šeimininkas] tataĩ švilpiodamas, paršvilpio[ja] Kl. Kas ten a jojęs, a važiavęs vieną sykį tataĩ pro kapus, nu ir išlindo baidyklė Tl. Koksai tataĩ karalius joja mūsump DP2. Oi vabole, ką tatai tu mun padarei? PP12. Važiuok. – Nu juk sergu tataĩ Trk. Paėmė miesto pliuškelę, tatai tiek ir teturi! LzP. Nu tataĩ, vaikaliai, šį vakarą reik munie eit numie LKT81(Bdr). Tataĩ visus ir apsėjo laukus LKT104(Lkv). Ką tatai eš girdžiu apie tave? VlnE98. Ben tiek tatai gerai, kad meste neišmeta P. Ar eisi į turgų? – Ką tataĩ? Ar mun ką sakei? Negirdėjau Vkš. I lempelės tataĩ degs dėl šviesos Als. A tiek tataĩ tesuarei tos dirvos? Yl. Lauksi rudens kaip kaži ko, kumet tus tataĩ rugelius iškulsi Jdr. Tą karvę ryto metą papjovė tie tataĩ žmonys Šts. Tris kartus kunigas ten an bažnyčiai paskelbs – tie i tie jau tataĩ žanysis Lnk. Kitą kartą tataĩ marškinius iš tokio siūs Lpl. Daba tataĩ nebgirdėti dainiuojant Nv. Tatai aš nuėjau (prapuoliau) BBRd3,54. Jie namuose tataĩ gi geriau nevalgo Vrn. Tatai gi! – jautriai sušvokštė senelis, – bet viską mato mūs draugų akelės V.Mont. 3. daikto ypatybei ar veiksmo intensyvumui pabrėžti: Kas tataĩ buvo obuolių! J. Tataĩ kokios morkos užaugo! Krt. Marškiniai ne tataĩ juodi! Plt. Išviriau košę ne tataĩ kokią, bet piene! Šts. Bėga, ne tatai verda kruopai Šts. Prasiminęs buvo kunigu, o nebuvo nė klieriku, ne tataĩ kunigu! Šts. Kokie tataĩ žmonys kitą kartą durni buvo, ka pinigus kasė! Ms. Kokie tataĩ piningai buvo brangi! Ms. Tokius numus išsistatė – ne juokas tataĩ! LKT102(Vg). O motineliau! Kas tataĩ buvo par lytus, kad ir an kalno vandens buvo! Als. ◊ tataĩ táu nusistebėjimą reiškiant: Tataĩ táu – pasakė, i nebliko! Skd. A nesuėdei? Tataĩ táu!.. KlvrŽ. Tataĩ táu geri darbai: vis tiek pragaruo tekai! Šts. tataĩ tíek nusistebėjimą, nusivylimą reiškiant: Tataĩ tíek. Ketino butą (ūkį) antreip apversti (įvesti naują tvarką), o tenkinos pats beišlėkęs Plt.
4 tataĩ interj. NdŽ, KŽ; R, MŽ žr. 4 tat.

tatai rašyba: tataigistatuiruotestatuiruotėstatuiruotes kainatatuiruociu reiksmestatuiruotes kaunetatuiruotes ant kojostatuiruotės ant rankos

Kitos žodžio tatai reikšmės: Tatai angliškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas