tegu reikšmė

Kas yra tegu? 1 tegù prt. Š, K.Būg, RŽ, NdŽ, KŽ, FrnW329,1071,1083, Vlkv, KzR, Krm, Rmš, Jd, Lkč, Nm, Sdr, Jrb, Vl, Rsn, Vkš, Škn, Žm, Št, Tršk, Dkšt, tègu NdŽ, Bb, Vnd, Grk, Šlv, Dt, Škt, Šln, Krkn; Rtr 1. DŽ reiškiant leidimą, neprieštaravimą, sutikimą: Koks buvo, toks tegù bus J. Ka jau nenor, tegù i neina Grš. Kai bus blogai, tegù atsiemie [vaikai], tegù darai, kaip jie noria Rs. Kas nora, tegu eina, kam nepatinka, teneina Sd. Tegù guli, nekelk Mlt. Tegu yra (būna) jis LKKXI222(Mrp). Duoma jai, tegù sau eina Ad. Tegù pavaikšto paskiau žąsiukai Smal. Pilk, tegu geria Pn. Daba dobilus suveš – tegù lyja Rz. Nemoku liūdėt kaip kitos liūdžia, skauda – tègu skauda Sdb. Tegu ji einanti, kur norinti J.Balč. ^ Tegu bus ant tavo pilvo jomarkas LTR(Zp). Kas ką daro, tegù daro Dkš. Gulinti bėda tegù guli Mrj. Pats nesigirk, tegu kiti giria LTR(Gdr). 2. DŽ reiškiant pageidavimą, norą: Tas knebinys tègu palieka [ant stalo] Erž. Kad galėtum, smertį nustumtum, tegù gyvena Mlt. Tegù anie parodys, kur teisybė Ukm. Nesek rankovių, tegù sau būna valio[je] Brž. Kad teip Dievas gali, tai tegu jis iš manęs atima tokias bagotystes BsPIV4. Duok alučiaus, duok midučiaus, tegu jos, nenakvos JV55. Pavadinkit poną vaitą, tegu darai jiems tą provą JD212. Eikš, mergele, išduok ranką, tegu tavęs kits nelanko LLDII621(Žr). Tegu pasėdi su knyga rankoj J.Balt. Netampyk, vaikel, katės už uodegos, tegù ji laka Mžš. 3. reiškiant raginimą, liepimą: Tegu diedas man pasako Grv. Kad nori da gyvo pamatyt, pasikalbėti, tegù atvažiuoja ligoninėn Mžš. Tegù jis nueina, tas vanduo baisus! (apie vandenį, kuriame paskendo žmogus) Bsg. Man tegù tavo duktė suverpia vieno lino valakno šimtą pusstukių drobės LB258. Liepk, mamyte, tegu išneša mergaitės suolelius čia, prie tvorelės V.Myk-Put. 4. Skr reiškiant grasinimą, bauginimą: Tegù tik pamatysiu karstantis po medžius – sprandą nusuksiu! Dkš. Tegù jis man pareis! Grš. Ateisiu pažiūrėt, tegu tik rasiu nekėlusius! J.Balt. 5. reiškiant linkėjimą: Tegù jo skūra supleišti nuo mano [pavogtų] marškinių! Klt. Tegù bus jam lengva šita žemelė! Alk. ^ Kas varažina, tegù tam iškadina Kb. 6. vartojamas be veiksmažodžio atsisakymui, nebesirūpinimui reikšti: Tegù jau! NdŽ. Pečiuko pažiūrėk, a nepardegysi. – Da kūrenas. – Tai tegù Mžš. ◊ tegù Diẽvas leñkia 1. sakoma norint ko išvengti, apsisaugoti: Tegù Diẽvas leñkia, prigyvenau visokio vargelio Str. Ai ai, tegù Diẽvas leñkia [nuo tokio šalčio]! Švnč. 2. sakoma norint pabrėžti veiksmo, būsenos stiprumą: Tai norėjau šokt – tegù Diẽvas leñkia! Ad. tegù eĩna bãlų dẽginti sakoma norint ko atsikratyti, nebekreipiant dėmesio: Aš nesimokysiu, tegù eĩna jie balų dẽgint! Ūd. tegù eĩna šienáut Klvr sakoma norint ko atsikratyti. tegù jį̃ (ją̃…) balà Pkr sakoma paliekant ką, nebesirūpinant: A, tegu ją bãla! Pati ne maža, turi suprasti! rš. tegù jį̃ (júos…) balà (gãlas, graũzmas Lkm, paĩbelis, parãliai, pýpkiai Žal, pýpkis, šim̃tas, šùnys, teñ, velniaĩ, vilkaĩ Ėr) sakoma nepiktai keikiantis: Tegu juos bala! J.Jabl. Kiaules tai labai bloga ganyt, tegù jàs balà! PnmR. Tegù jį̃ gãlas, – toks įkyrus Kt. Tegu jį paibelis, keliauk tu žmogus tokį kelią! Šk. Tegu juos paraliai, kap tie darbai nusibodo! Gž. Tegù júos pýpkis, tuos žmones! Krk. Tegu jas šimtas, nežinia ir kaip naikinti P.Cvir. Tègu jį̃ šùnys, tą lytų! Šmk. Tegù jàs tę̃, ką tos stirnos iškados daro! PnmŽ. Viskas įbrangę, tegù júos velniaĩ! Snt. tegù jį̃ (ją̃…) pelkiaĩ sakoma paliekant ką, nebesirūpinant: Nešk tą vištą, motin, tegù ją̃ pelkiaĩ! Ar. tegù pasìkaria sakoma paliekant ką, nebesirūpinant: Na mes i nebdirbam, tegu pasikara! Als. Tegu jie pasikaria su savo tauškalais! J.Balt. tegù tavè balà sakoma nepiktai keikiant: Tegù tavè balà, kad tu mane prigavai! Alk. tegù tavè dievaĩ sakoma paliekant ką, nebesirūpinant, numojant ranka: Pažvelgt, nusišypsot ir atsidust lengvai: tegu tave dievai, tegu tave dievai! V.Myk-Put. tegù vélnias àtima sakoma norint pabrėžti veiksmo, būsenos stiprumą: Jau ka [kariuomenė] traukės, tegù vélnias àtima, kas čia dėjos aplinkui! Pš.
2 tegù conj. DŽ, NdŽ reiškiant nuolaidą: Tegù netoli, ale vis galas, ir gana Ss. Tegù jijė i tylėjo, ale vis tiek ji kaltesnė Jrb. Tegu vasaros naktis striuka, ale betgi laiko yra Pc. Tegù nekoks alus, vis geriau kaip nieko Mžš. Tegu aš senas, bet akis turiu geras J.Balč. Šautuvų, tegu ir medžioklinių, gauti čia sunku V.Myk-Put. Ir tegu sau jo rankos surištos virve, tegu net trys vyrai saugo jį, bet jis tikriausiai šypsosi dabar tamsoj J.Balt.

tegu sinonimai

tegu rašyba: tegultegul kraujas liejasi laisvaitegul ilsisi ramybejetegul svyla padangos o ne sielategusigalpategul saulė lietuvoj tamsumas prašalinategu baltieji lokiai šokategul gi

Kitos žodžio tegu reikšmės: Tegu sinonimas Tegu lenkiškai Tegu latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas