teisės reikšmė

Kas yra teisės? téisės sf. pl. (1), teĩsės (4) nj. dokumentas, kuriuo leidžiama vairuoti mašiną: Išlaikė, gavo vairuotojo téises DŽ1. Ans daba i negal važiuoti, jug ans netura teisių̃ Trk. Antrąkart nabagas prikiša (praranda) [vairuotojo] teises Slm. ║ kokias nors privilegijas teikiantis dokumentas: Muno mamos senolis pardevęs už tris rublius tas bajorystės teisès Lž.

teisės sinonimai

teisės junginiai

  • Bendrijos teisės aktų leidybos programa, Bendrijos teisės aktų projektų rengimas, Bendrijos teisės dokumentų leidinys, Bendrijos teisės kodifikavimas, Bendrijos teisės pažeidimas, Bendrijos teisės sistema, Bendrijos teisės subendrinimas, Bendrijos teisės viršenybė, EB teisės aktų pažeidimo procesas, antriniai teisės aktai, asmens teisės, bendrasis teisės principas, ekonominės teisės, gynybos teisės, mažumų teisės, moterų teisės, nacionalinis Bendrijos teisės įgyvendinimas, nepilnamečių teisės pažeidėjų auklėjimas, neturintis leidimo/teisės, neturintis teisės, paciento teisės, pilietinės teisės, politinės teisės, poveikio/teisės gynimo priemonė, profesinių sąjungų teisės, rinkimų teisės amžius, socialinės teisės, teisės aktų derinimas, teisės aktų supaprastinimas, teisės doktrina, teisės duomenų apdorojimas, teisės filosofija, teisės gynimo priemonė, teisės istorija, teisės kodeksas, teisės mokslas, teisės neturėjimas, teisės pažeidimai, teisės sociologija, teisės turėjimas, teisės įgijimo kriterijai, teisės šaltinis, užsieniečių teisės, vaikų teisės, valstybės tarnautojų teisės, vietiniai teisės aktai, žmogaus teisės, žvejybos teisės
  • Bendrijos teisės aktų leidybos programa, Bendrijos teisės aktų projektų rengimas, Bendrijos teisės dokumentų leidinys, Bendrijos teisės kodifikavimas, Bendrijos teisės pažeidimas, Bendrijos teisės sistema, Bendrijos teisės subendrinimas, Bendrijos teisės viršenybė, EB teisės aktų pažeidimo procesas, antriniai teisės aktai, asmens teisės, bendrasis teisės principas, ekonominės teisės, gynybos teisės, mažumų teisės, moterų teisės, nacionalinis Bendrijos teisės įgyvendinimas, nepilnamečių teisės pažeidėjų auklėjimas, nukrypimas nuo Bendrijos teisės, paciento teisės, pilietinės teisės, politinės teisės, profesinių sąjungų teisės, rinkimų teisės amžius, socialinės teisės, specialiosios skolinimosi teisės, teisės aktų derinimas, teisės aktų supaprastinimas, teisės doktrina, teisės duomenų apdorojimas, teisės filosofija, teisės istorija, teisės kodeksas, teisės mokslas, teisės pažeidimai, teisės sociologija [V4.1], teisės įgijimo kriterijai, teisės šaltinis, užsieniečių teisės, vaikų teisės, valstybės tarnautojų teisės, vietiniai teisės aktai, žmogaus teisės, žvejybos teisės
  • 1917 m. Kanonų teisės kodeksas, 1983 m. Kanonų teisės kodeksas, Baudžiamosios teisės principai, Bendrieji teisės principai, Civilinės teisės sąvadas, Istorinės teisės mokykla, Judikatas (teisės teorija), Jūrų teisės konvencija, Kanonų teisės kodeksas, Kanonų teisės sąvadas, Kritinės teisės studijos, Lietuvos administracinių teisės pažeidimų kodeksas, Lietuvos baudžiamosios teisės istorija, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas, Norminis teisės aktas, Paciento teisės, Statutas (teisės istorija), Tarptautinis Jūrų Teisės Tribunolas, Tarptautinės humanitarinės teisės šaltiniai, Tarptautinės teisės subjektas, Tarptautinės teisės šaltiniai, Teismų sprendimai ir viešosios teisės specialistų doktrina, Teisės aiškinimas, Teisės aktas, Teisės fakultetas, Teisės ir ekonomikos enciklopedija, Teisės istorija, Teisės kolizija, Teisės konkurencija, Teisės metodologija, Teisės norma, Teisės paminklas, Teisės pažeidimas, Teisės pažeidėjas, Teisės principas, Teisės privatizacija, Teisės psichologija, Teisės sistema, Teisės sistematika, Teisės sisteminimas, Teisės sistemiškumas, Teisės sociologija, Teisės studijos, Teisės sąvadas, Teisės teorija, Teisės veiksmingumas, Teisės viršenybė, Teisės šaka, Teisės šaltinis, Teisės šeima, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Vilniaus verslo teisės akademija, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės institutas, Žmogaus teisės

teisės rašyba: teisės aktų registrasteisės aktų paieškateisės aktaiteisės aktų rengimo rekomendacijosteisės aktų projektaiteisės studijosteisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymasteisės klinika

Kitos žodžio teisės reikšmės: Teisės angliškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas