Prozopopėja terminas

Prozopopėja - (gr. prosôpopoiia - įasmeninimas) - lit. retorinė figūra: gyvos būtybės ypatybių (kalbos, mąstymo abstrakčiomis sąvokomis ir pan.) teikimas negyviesiems daiktams, įasmeninimas, pvz.: Ar saulutė, ar šešėlis, Teka vingiais Nemunėlis - Ritas vilnys, sukas srovės Nuo gilios žilos senovės, Blizga, žiba, spindi, teka, Amžių kilnią sėkmę seka... Nemunėlis šniokščia, ūžia Per balandį ir gegužę - Supas, saulę prisisegęs, Ir su saule šoka, regis, Karklais, gluosniais apsikaišęs, Tarsi ruošia džiaugsmo vaišes... Ir kai temsta, ar kai niaukias, Ošia, rūsčiai susiraukęs, Švyti vėl ir skaidriai žiba Ir nelengvą darbą dirba, Velka naštą rąstų, medžių Pro Alytų, pro Seredžių... (J. Baltrušaitis).

Prozopopėja angliškai, latviškai Kirčiavimas: 1. Prozopopė́ja (dktv. mot.gim. vnsk. V.) 2. Prozopopė́ja (dktv. mot.gim. vnsk. Įn.) 3. Prozopopė́ja (dktv. mot.gim. vnsk. Š.)

Kitos žodžio Prozopopėja reikšmės: Prozopopėja angliškai prozopopėja reikšmė

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas