terminas reikšmė

Kas yra terminas? 1 ter̃minas sm. (1) DŽ, (3b) DŽ1, KlK19,71; L, Š, Rtr nj. 1. KŽ, TŽŽ lingv. tiksliai kurią nors mokslo, technikos, meno sąvoką reiškiantis žodis ar junginys: Technikos ter̃minas DŽ. Ter̃minų žodynas NdŽ. Aristotelis pirmasis pavartojo etikos terminą ir suteikė jam mokslo apie dorovę prasmę rš. Daugelis jo (J.Jablonskio) sukurtų kalbos mokslo terminų tebevartojami ir šiandien K.Kors. Dauguma iš kitų kalbų skolintų terminų yra vadinamieji tarptautiniai, arba internacionaliniai, terminai rš. Giminystės terminai, susiję su žmonos šeimos linija, indoeuropiečių kalbose labiau įvairuoja ir yra vėlesnės kilmės rš. 2. DŽ, TŽŽ, LTEXI273 silogizmo prielaidos elementas. 3. I nustatytas laikas: Nustatyti ter̃miną NdŽ. Sargybos vienos terminui pasibaigus, ant jos vietos kiti vyrai stodavę A1883,40. Nemaža jų buvo nuteista įvairiems terminams, o keletas žudikų – net mirties bausme A.Vencl. Ter̃mino atidėjimas NdŽ. Baudžiamieji įstatymai numato galimybę lygtinai atleisti nuo bausmės prieš terminą rš. Senaties ter̃minas DŽ1. Ale terminą pasakė tas žmoguskaip lapai nukris nuo medžio, tai tada ataduos skolą DS360(Viln). Ateina ter̃minas ataduot skatikui BM49(Skp). Jeigu praėjo ter̃minas, turėjo liudininkai atiduot [skolintus pinigus] Grz. Karvei ter̃minas (laikas vesti) buvo pirmadieny Jrb. Karvė da neturėjo, o jau septynios dienos po ter̃mino Snt.
2 ter̃minas, -à adj. (3b) žr. terlinas: Visa terminà, o lenda pri žmonių Lk.

terminas sinonimai

terminas junginiai

  • kūrinio išleidimo terminas, paskutinis mokėjimo terminas, paskutinis terminas, specialus terminas
  • kūrinio išleidimo terminas, paskutinis mokėjimo terminas
  • Parabolė (lietuvių kalbos terminas), Terminas (mitologija)

terminas rašyba: terminas reikšmėterminas angliskaiterminas sinonimasterminas palikimui priimtiterminas kreiptis į darbo ginčų komisijąterminas atsiliepimui pateiktiterminas atr atsiradoterminas nuo iki

Kitos žodžio terminas reikšmės: Terminas angliškai Terminas vokiškai Terminas terminas Terminas latviškai terminas reikšmė

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas