tiektai reikšmė

Kas yra tiektai? 1 tiektaĩ prt. arch. NdŽ; MP75, MT204 žr. 1 tiktai: 1. Sut Idant pažintų, jog nėra kito Dievo, kurs kariautų už mus, tiektai Tu vienas Mž582. Už nieką kitą, tiektai už kūdikį Mž114. Nė vienas neateit Tėvop, tiektai per mane VlnE131. Ir gyvatos krikščioniškos kitaip būt negalėjo, tiektai per tą sėklą jaunumo DK6. Jeigu tai visai tiektaĩ pradžios sopulių, tokieg bus patys sopuliai DP7. Ne iš sėklos vyriškosios, bet tiektai nuog Dvasios šventosios žodis Dievo žmogu stojo Mž153. Mes neturim kito karaliaus, tiektai ciesorių VlnE205. Kožnas tada teišmėgin savo darbus ir po tam patis savėje tiektai gyrų turės VlnE110. 2. DK31, MT6 Ir kas tiektai dabar to daugesni yra, kurie daiktai nuog žmonių prieduoti yra dėl graikštumo chrikšto švento Vln57. Ką tiektai suriši ant žemės, surišt bus ir danguj Mž588. Tatai buvo tiesa, ką tiektai jiemus bylot teikės MP67. Ko tiektai prašysite vardana mano, vis bus jumus duota MP74. Tūli vadinas krikščionimis… žodžiais tiektaĩ DP489. 3. Nenoriu smerties griešnojo, tiektai idant prisiverstų ir gyventų MT66.
2 tiektaĩ conj. 1. žr. 2 tiktai 1: Jog negalės Antich[r]istas ilgiaus viešpataut, tiektai par pusketvirtų metų DP14. 2. žr. 2 tiktai 3: Sergėdamies, aplenkdami ir vengdami visokių bjaurybių, neviežlyvumų ne tiektai darbuose, bet ir žodžiuose, ir širdyje DK84-85. Jisai gano ne tiektaĩ dūšias, bet ir kūnus DP206. Nieko nedaro…, bet tiektai kenčia MT68. Ne tiektai apie išganymą išrinktųjų, bet ir apie atmetimą prapuolančiųjų yra apreikšta MT172. Kunigai… tur ne tiektaĩ atleidinėt, bet ir užturėt nuodėmes DP204.

tiektai rašyba: elektra tiekėjailietuvos tiekejaitiekejai is uzsienio

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas