tuoj reikšmė

Kas yra tuoj? tuõj adv. K, J, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; R, MŽ, Sut, N, M žr. tuojau: 1. Eikit, aš tik nusisegsiu paltą ir tuoj ateisiu Lp. Suklok kūlius in padą, tuõj kulsma Slk. Gal tuõj bruksiuos iš tos kalvos, senas esmi Užp. Tuõj pieniuko prakošma Pnd. Tuõj reiks rugiai sėt Žl. Tuõj anvaris visus [į vidų], debesis teip auga Žl. Tuõj tuõj – jau putekšlėja, tuõj jau virs Mžš. Tuõj tuõj ateinu Dkš. Tuõj užkąsta, tada jau šoksma dirbt Kp. Aš tuoj čia būsiu LB205(Grl). Tuoj po karo pardavė namą Ktk. Jeigu oras niaukiasi ir tuoj pradės lyti, skruzdėlė pačiumpa amarą kaip katė kačiuką ir tempia į skruzdėlyną rš. Laukėm, ne tuõj ne tuõj pradėjo [švisti], ilgai ilgai laukėm Krn. Tuõj atbėgs saldus miegelis (d.) Jnk. Tai kunigas sako: – Velneli, gal tuoj aš mirsiu, nueik į tą ir į tą bažnyčią, atnešk man stulą, knygas mišiaunas, kryžių, krapylą LMD(Ldvn). Kai tik bernužėlis prie kiemo vartelių, tuoj ir mergužėlė prie svirno durelių LTR(Dkk). Pradžia darbo (prie linų) tai tuõj pavaserį Kp. 2. Mažą vaiką nuo išgąsčio tuõj smilkydavo Grž. Mykoliuk, kai tik gaidys sugiedos, tuõj ir šok iš lovos Skrb. Jin tuoj pačiupo tą vaiką ir lėkt! Lnkv. Menko kiek – tuoj gerklė [sopa] Slk. Tuõj alų dirbt, kai pasakė, kad bus svečių Ktk. Kad tai nuvažiavus tuoj ir susmaltai, ale kiek reikia tę pabūt Lš. Kaip davė [arklys] manę ant plūgą – tuõj dvilinkas plūgas Kp. Kad duodu – tuõj kojos aukštyn Kp. Jeigu jau gėręs, tai tuõj niekus kalbalabai gudras Sml. Jeigu ašiai, – sako, – nedirbsiu, tai tuõj liga, o kai aš dirbu, tai aš sveikas Skp. Ka būčia tuõj gydžiusys, o daba[r] visą žiemą vargau ir vargau LKT152(Sk). Vaikas gimė, tuõj kelneles apmovė Pc. Juza irgi: ben kiek – tai tuõj ligoninėn, tuõj ligoninėn Jž. Vyčia tuõj per akis sukirto! Gdr. Kaip tik papjauna mešką, tuoj tie namai pavirsta par labai gražų palocių (ps.) Brž. Jeigu aš stovėsiu prie kojų, duok gydyklių – ligonis tuoj pagerės LMD(Sml). Ta pelytė tuoj po šluota – jau dainelė sudainuota (d.) Grš. Tuoj nurimsta PK58. Piktžoles reikia ravėti kuo anksčiau – tuoj pat, kai tik jos pasirodo rš. Išdžiūvusias žoles reikia tuoj pat kulti rš. Plėšikai tuoj pàt išnešė kudašių Plv. ^ Ką gali atlikt tuõj, niekad nesakyk – rytoj Nm. 3. Pirkis karvę tuoj vedusią ir turėsi pieno J.Jabl. Oigi čia buvo dabar daug veselių: Gavėniokai tuõj abudu apsiženijo Pnd. 4. Tuõj te miškas Ėr. Tuõj i Navikai Dglš. Tuõj už Cesarkos (Siesarties) po tiesei rankai pirmieji namai Vdn. I čia va yra vyšnelių, va tuõj Švnč. Tuoj už sienos buvo perkasas ir pylimas rš. ◊ õ kad tavè perkūnė̃liai kur̃ tuõj sakoma stebintis, jaudinantis, piktinantis: O kad tave perkūnėliai kur tuoj, kad sarmata! Sml. [õ] kad tù (tavè, jì, jùm) [kur̃] tuõj reiškiant nusistebėjimą: Õ kad tù tuõj, kad pilnas viedras! Išpilsi! Kp. Štiš, o kad jum kur tuoj! Ėr. Neina, kad ji kur tuoj, niekam kitam. O sumaninga bobutė Vaižg.

tuoj junginiai

  • tuoj pat, tuoj pat užmigti, tuoj po vidurnakčio, įvykstantis tuoj pat

tuoj rašyba: tuoj pattuojautuoj pat rašybatuojaustuoj aš tau parodysiu kur žiemojatuojau netrukustuoj ir rytojtuoj gi

Kitos žodžio tuoj reikšmės: Tuoj angliškai Tuoj vokiškai Tuoj sinonimas Tuoj lenkiškai Tuoj antonimas

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas