tvėrimas reikšmė

Kas yra tvėrimas? 1 tvėrìmas sm. (2) P.Skar, DŽ, NdŽ, tvė́rimas (1) Dk, KŽ, Rdn, Šv → 1 tverti: 1. Torų tvė́rimas a bobos darbas? DūnŽ. Tokiuo tavo tvėrimù visos tvoros gali būt netvertos Kp. Patys sodiškiai nuteis už torų netvė́rimą Pp. Tas tvė́rimas brangiau kainuo[ja] kaip vištos Žr. Kiek tai būtų medegos troboms, malkoms ir tvėrimui … tvorų A1885, 47. 2. NdŽ. 3. SD139, KŽ tvora; aptvaras, užtvaras. 4. NdŽ → 1 tverti 6. 5. SD375, Sut, N, KŽ → 1 tverti 11: Angelų tvėrìmas NdŽ. Joks atsitikimas neprisiliečia teip arti prie tvėrimo galybės kaip moterystė Blv. 6. sutvėrimas, tvarinys, padaras: Anas (velnias) pradėjo tvert tvėrimùs Ds. 7. KŽ → 1 tverti 12. 8. psn. kūrinys: Praslinko, teisybė, jau tie baisūs literatui – dailininkui laikai, kuomet išleidęs pasaulin kokį tvėrimėlį klausais… ir nieko… nieko!.. Pt. 9. KŽ → 1 tverti 13: Yra tai valstybės tvėrimo gadynė A.Janul. Kultūros tvėrimas ir tvarkymas rš. | refl.: Nauji, nekaustyti vežimo ratai, matyt, dar nuo kolūkio tvėrimosi metų užkelti [ant aukšto] V.Bub. Didi nauda iš tvėrimos draugysčių TS1899,11. 10. prk. prigimtis, būdas: Vyrų tokis tvėrìmas, jų turi būt viršus Drsk. \ tvėrimas; aptvėrimas; atitvėrimas; įtvėrimas; ištvėrimas; nutvėrimas; patvėrimas; pertvėrimas; pritvėrimas; sutvėrimas; užtvėrimas
2 tvėrìmas sm. (2) DŽ, NdŽ, tvė́rimas (1) K, KŽ; N 1. K, KŽ → 2 tverti 1. | refl. DŽ1. 2. sustiprinimas, atgaivinimas: Rūgštus gėrimelis, širdies tvėrimelis LTR(Šll). \ tvėrimas; aptvėrimas; įsitvėrimas; nutvėrimas; patvėrimas; pritvėrimas; sutvėrimas; užsitvėrimas
3 tvėrìmas sm. (2) DŽ1, tvė́rimos ind. → 3 tverti: 1. NdŽ [Gyslose] sula liula ir teka ir didžiai dėl tvėrimo medžio reikalinga S.Dauk. 2. NdŽ. 3. NdŽ → 3 tverti 5. 4. refl. tvardymasis: Pykos su visais, netvėrės, par netvė́rimos ir susirgo Šts. Nesitvėrimas SD182,186, Sut, N. \ tvėrimas; aptvėrimas; ištvėrimas; patvėrimas

tvėrimas rašyba: tvorų tvėrimastvoros tvėrimas

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas