tyčiomis reikšmė

Kas yra tyčiomis? týčiomis adv. DŽ, NdŽ, FrnW, Gs, Skr, tyčiomìs K, NdŽ, KŽ, KlbIX80; Q598,626, SD190,186, SD381, MP63, R, R257, MŽ, MŽ343, I, Sut, N, M, LL100, týčiom NdŽ, DŽ1, Km, Sml, Bsg, tyčiõm NdŽ, KŽ, Lp, Skr; Š, tyčiomi, tyčiõms Sch159, K, NdŽ, KŽ, DūnŽ, Šts, Krt, Gršl; R153, MŽ203, tyčium̃s DūnŽ, Žv žr. 2 tyčia: 1. Q598, SD190, SD381, I, N, K, M, LL100, Š, DŽ, NdŽ, KŽ Tyčiomis pikto darau R148, MŽ195. Tyčiomis nusidemi R148, MŽ195. Tyčiomis, ant patyčių R143, MŽ189. Žinant, tyčiomis R402, MŽ542. Ana dirba, ištaria žodį týčiomis J. Paskiaus darodė, jog kryžokai, norėdamys be galo žemaičius kropti ir lupti, tyčiomis nemokė jų katalikų tikėjimo M.Valanč. Kam čia keldinti vaidą tyčiomis ir nereikalingai A1884,68. Tų palaikų dabar tyčiomis ir netyčiomis iškasa Mš. Ir darė tyčiomis šitaip savo rankomis BB1Moz48,14. Tyčiomis purvus tus breda BPII54. Šiuo kartu tyčiomis iš šios evangelijos norėjau sakyti BPI204. Užmušimas žmogaus tyčiõmis (orig. tiežiómis) DK107. Bet jį týčiomis po akim padest DP173. Týčiomis prieš tiesą sūdija DP156. Jog vieni tyčiomis lenda ing pagundas SPII9. Mes tyčiomis griešijam BtPvŽ10,26. Padarė týčiom, ir tiek Pc. Aš tyčiõm ėjau Krkn. Išpjovėm aveles týčiom, ka nerėktų Sdb. Tai sudegino týčiom [karčemą] bobos Sb. To karaliūnaičia týčiom apiserga (ps.) Brž. Aš týčiom palikau duris ataviras, kad garai išeit[ų] Mžš. Užkliudžia týčiom [bernai] – par galvą tuoj, mušas Pl. Tu parsinešk arielkos butelį ir, atsisėdęs pats vienas prie stalo, taip tada gerk, prikišęs prie lūpų, tyčiomi, save sveikindamas DS218. Ana tyčiõms erzinas, o tu pyksti Rdn. Anie patys padegė, i gan, tyčiõms Trk. Tyčiõms liepė atvažiuoti už mėnesio Brs. Par Užgavėnes ta tyčiõms liūb eis ubagais, viseip apsidarę Lpl. Aš tyčiõms sakiau, aš tyčiõms Žeml. Kitas tyčiõms ištrauka mietukus, i nebžinai ribos Šv. O aš tyčiõms tatai teip jau miegu apsileidęs i gulu Žlb. Ant žmonių liuob i šunis paleis, ka pamatys, i paleis tyčiõms Knt. Nereikalinga ta troba, išdaužė langus, ir gan, tyčiõms Trš. Laumė nūgalavo tą vaiką, kam týčioms paliko Krg. Tyčiõms, an juoko padavė jam tokį ilgą, surūdijusį kardą Jrk137. Nutrinkiam [kerpes] su kietu mediniu peiliu, tyčioms tam patiektu S.Dauk. Ana tyčium̃s iškrepesuos iš trobos i šnekės Šauk. Ar melavo, ar týčiom pasakė Upn. Kad gavus kur bovelnos, nu týčiom dėl tų mažiukų [vaikaičių], užsitaisyčia i parodyčia, kaip audžia Šln. Tyčium̃s, an kerštvo viską varo Krš. Tyčium̃s taip šneka, neklausyk Vn. Tyčium̃s liuob baidys po jaujas Užv. Tyčium̃s taip taisos [per Užgavėnes], ka nepažintų Grd. Čiučiu liuliu, tyčiums paliktas mergos vaikas! DS159(Rs). 2. DŽ1 Tyčiõms tau pamalavau, o tu i nesupratai Slnt. ◊ kaĩp týčiomis (týčiom) sakoma stebintis kokiu netikėtumu, sutapimu: Svečias atvažiavo kaĩp týčiom, o padlagai nemazgoti Mžš. Gi tas klojimas jiem sudegė, kaĩp týčiom Mžš.

tyčiomis rašyba: tyčiotismagnio tyrimas kainatysowww mano tyrimai lt

Kitos žodžio tyčiomis reikšmės: Tyčiomis angliškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas