uošvis reikšmė

Kas yra uošvis? 1 úošvis sm. (1) Akm, Vkš, Sd, Slnt, Yl, Šts, Nv, Plt, uošvỹs (3) LKAI195(Šlv), Rsn, Smln žmonos ar vyro tėvas: Pačios tėvas bus úošvis J. Muno tėvo úošvis buvo didliai mandras senis Všv. Úošvis muno buvo šalip Krg. Mun geras buvo uošvẽlis Trk. Tas uošvãlis baisiai toks senoviškas Pln. Uošvỹs paseno, viską žentuo atidavė DūnŽ. Mūso uošvỹs buvo Gorainiūse Vn. Tas úošvis i mun nebdevė nė vieno rublelio Žeml. Úošvis buvo pakavojęs tus pinigus Trš. Jau visumet muno úošvį vadins kiaulių pjauti Pln. O pats úošvis buvo gerąs tiek, ale piningo turėjo Varn. Kad aš nujojau pri uošvio dvaro, ir išejo uošvelis, ir atvėrė vartelius D97. Ein kelelis pas uošvelį, antras pas mergytę KlvD9(Šlu).
2 úošvis, -ė smob. (1) KBII69,93, K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, K.Būg, BM247(Zp), Pjv, Tlž, Rg, LKAI195(Lnkv, Kin, Dt, Jon, Snt, Kbr, Alvt, Brt), LKT211(Lbv); SD114, SD358, R, R171,323, MŽ, MŽ227,432, Sut, N, L, LL254, D.Pošk, S.Dauk, S.Stan, LC1883,14 žmonos ar vyro tėvas ar motina: Su úošvėmi žentai geriau sugyvena kap marčios DrskŽ. Ūtarijom su úošviu LzŽ. Mano úošvis užrašė savo ūkį sūnui Plšk. Labai gudri úošvė buvo, vis atsineša auksinių puodą, parodžia [būsimam žentui] Kp. Úošvis su svečiais visais pasveikina porą K.Donel. Skyniau skyniau skynimėlį į uošvės dvarelį (d.) Gsč. O šis trečias vieškelėlis į uošvẽlės dvarą JD578. Joki joki, brolužėli, neklausyk paukštelių, seniai laukia uošvytė̃lė ir jauna mergelė JV1078. Ir prijojo úošvės dvarą, vartai užrakyti BzF7. Ei, išeik išeik, úošvė motynėlė, atkelk vario vartelius JV17. Išeina sena uošvẽlė, sutinka žentelį vidur dvaro JD1212. Labs ryts, labs vakars úošvei močiutei JD134. Labas vakaras, uošvel, ar namieje merguželė? RD174. Tėtužėli tu mano, uošvužėli tu mano, ar leisi dukrelę už manęs bernelio? LTR(Mrj). Vai uošvi uošvi, uošveli tėveli, jau, girdžiu, leisi savo dukrelę BsO202. Úošvė žento nepažino, vartus užrakino JV148. Kad uošvelė stakles taisė, skaudžiais žodžiais baro D8. Lik sveika, uošvužėle, laikykis dukrelę LTR(Kbr). O kad privažiavo prie uošvio dvarelio, ir išėjo uošvelaitė kraitelio žiūrėti LTIII432(Šl). Uošvytis, uošvužis N. Pirmiaus Hanošiausp tas buvo uošvis VlnE193. Siuntė jį uošviop savap ir bylojo BB1Moz38,25. Ne tasai buvo uošvis Kaipošiaus, kuris buvo aukščiausiuoju byskupu metu anuo DP157. Štai uošvis tavo eit Timnon kirpt avių savo Ch1Moz38,13. O Simono uošvė buvo suimta didžiu drugiu Ch1Luk4,38. ^ Geriau uošvis protingas negu maldingas KrvP(KzR). Uošvė į namus – doros nebebus PPr159(Jnš). Žento turtai uošvį mažai džiugina TŽV597. ║ Q101,612, CII938, R, MŽ, M, Dgl, Ml, Ign, Antš, Nmč, Dg, Rod jaunosios arba žmonos tėvas ar motina: Úošves visi keikia, úošviu tep nekliūna DrskŽ. Žmonos tėvas dėl ma[no] sūnaus – tai jau úošvis Btrm. Úošve močią vadina – tai jau ženysis Klt. Anas atneš [vaistų] sa[vo] úošviuo Grv. Anas ate[jo] in mano úošvį LKT392(Brsl). Dieveris pas úošvį būna LKT371(Nmn). Vakar su jo uošve pasiūturiojau Tvr. Senas uošvelis į peržiūras atjojo V.Kudir. Oi, uošve uošve, sena motule, aš dar ilgiau migdysiu [dukrelę] LTR(Trak). Oi kytra kytra girioj paukštelė, oi dar kytresnė mano uošvelė LTR(Mrc). Nusižvengė žirgelis, kad užgirstų uošvẽlis DrskD79. Išein uošvelė kaip tikra motulė LLDII138(Trgn). Uošvẽli manas, senasai tėveli! LKKIX198(Dv). Oi uošve uošvele, uošveli tėveli, kad priėmei mane jauną, priimk ir žirgelį LTR(Lp). Ir išejo uošvytėlis tep kap tikras tėvužėlis LTR(Lp). Uošvužė̃le motynėle, ar leisi dukrelę? DrskD121. Uošvaitėle, sena galvele, ar žadėsi savo dukrelę? LTR(Jz). Dėkui, uošveli, tikrasai tėvuli, už žalią vynelį KrvD98. Ir išėjo uošvytėlis, tos mergelės tėvužėlis LLDII183(Vlk). ^ Ir girgžda kaip senas uošvis, žentu nepatenkintas KrvP(Vrn). Jeknos – ne mėsa, úošvė – ne giminė Mlt. Úošvė sūnui atpjaut, o žentui pridurt Prng.

uošvis rašyba: uosisuosis lapaiuosis rusiškaiuosis medisuosis angliškaiuosis medienauosis baldaiuosis ezeras

Kitos žodžio uošvis reikšmės: Uošvis angliškai Uošvis vokiškai Uošvis sinonimas

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas