užgesti reikšmė

Kas yra užgesti? 1 užgèsti intr. 1. pasidaryti nebegeram, nebetinkamam: Užgẽdo kas vidury J. Jis ilgai sirgdamas nevalgė, tai viduriai užgẽdo (užmarėjo) Lš. 2. prk. labai ištrokšti: Žemė jau lietaus užgedus Prng. \ gesti; apgesti; įgesti; išgesti; nugesti; pagesti; pergesti; sugesti; užgesti
2 užgèsti intr. 1. nustoti degti; išnykti šviesai: Gaisrai užgeso A.Vencl. Senelio pypkė seniai užgeso P.Cvirk. Žaibai užgeso, graustinė kažin kur už miškų nubildėjo Žem. Užgẽso lempa Dkš. Žiburys užgẽso J. Užgeso kaip žvakė Brs. Pašaipos šypsena užgeso lyg silpna žvakelė I. Simon. Pečius rusėjęs biškį ir užgẽsęs J. Užgeso ūmai kaip ugnės ant piningų Sim. Mieste dar nebuvo užgesę kautynių gaisrai sp. Nuodeglis ažugesęs SD60. Kaip viesulai prabėgs greitai, greit užges kaip žaibas BM450. Bus neužblėstanti ir neužgę̃stanti ugnis DP527. Pelus sudegins neužgę̃sama ugnimi BtMt3,12. | prk.: Saulės spinduliai po truputį užgeso rš. Tol žiūrėdavę, kol užgesdavo saulėlydis rš. Viena akis visai užgẽsusi, kita dar kiek matau Tl. ^ Svetima krosnis nešildo, kai sava užgęsta TŽIII384. 2. sunykti, nurimti: Ligonis, žiūrėk, šmakšt ir užges (mirs) Žem. Teip gražiai linai užsinešė žydėti ir tuoj užgẽso Brt. Garbė ir malonė širdyje žmonių neužgeso I. Užgeso linksmybė rš. | Klasių kova neužgęsta po to, kai priešui suduoti smarkūs smūgiai (sov.) sp. 3. žr. 2 apgesti 3: Vaikas net ažgę̃sta berėkdamas Užp. Ažgę̃sta net vaikas – aždusint gali toks kosulys Ktk. Kūdikis berėkdamas pamėlo, net užgeso, žado nustojo iš riksmo Mrj. Tėvas vaikam kad traukdavo, tuoj užgesdavo Brt. Ot jau, rodos, visai užgès, tep verkia Alk. \ gesti; apgesti; atgesti; išgesti; nugesti; pagesti; prigesti; sugesti; užgesti

užgesti sinonimai

užgesti rašyba: užgesti sinonimaiužgeso rašybaužgesti formosužgeso butasis kartinis laikasužgesti angliškaiužgesti lempaužgesti dalyvisužgesti užgęsta

Kitos žodžio užgesti reikšmės: Užgesti angliškai Užgesti vokiškai Užgesti sinonimas

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas