valdytojas reikšmė

Kas yra valdytojas? valdýtojas (-is K; N, -us JnšM), -a smob. (1) Š, Rtr, NdŽ, KŽ 1. SD1 172,195, SGI42, MKr191, Sut, Gmž, M, L žr. valdovas 1: Pasaulio valdytojas LL243. Valdytoja, valdovė LL280. Valdýtojis, rikis I. Gerai jautė, jog jis (Perkūnas) yra neregiamu praamžiu ir nemariu valdytoju viso sutvėrimo ir dievaičiu M.Valanč. Jėzus neesti prastas koksai žmogus, bet … didis … dangaus ir žemės valdytojas BPI420. Žinote, jog tie, kurius vertais sant išmano, kad būtų valdytojais žmonių, valdžią turi and jų Ch1Mr10,42. Tuoj sušaukė visas žuvis marių ir prisakė suieškotie [anties kiaušinį], bo anas buvo žuvų valdytojas LTR. Raiba gegutė girioj kukavo, žaliosios girelės valdytojelė MitI116. | Ponų taryba, tikroji Lenkijos valdytoja, norėjo padaryti Lietuvą kuo labiau priklausomą nuo Lenkijos MLTEIII812. 2. I, Tat, N, Š, AruP83, NdŽ, ETŽ, KŽ, PolŽ1282 kas žiūri (darbų, reikalų) tvarkos, tvarko, vadovauja: Žemės valdýtojas BTŽ175. Banko valdýtojas DŽ. Namų valdytojas TTŽ. Valdytojas, užveizda LL218. Kaip paliko valdytoju dvaro, tuoj pradėjo visus labai spausti BsPII220. Tėvas buvo an sa[vo] ūkio valdýtojas Grv. Ir atejo gaspadorius, tų namelių valdytojus (d.) Kpč. Aš gavau vyrą tai labai ščyrą, didį artoją ir valdytoją LTR(VšR). Bičių motina visos šeimos valdýtoja Pn. Šalia jų pasistatė tokie valdytojai, kurie savo pačių širdį bei namus niekados n’išmanę valdyti Ns1850,1. Valdytoją (kerdžių) šaukia „dėde“ ir visi piemenys jo bijos LTR(Ds). ║ LL277 vietininkas: Valdýtojas kieno vietoje I. 3. L kas turi ką (ppr. nuosavybės teisėmis), naudojasi kuo, savininkas: Savininkas ar teisėtas valdytojas rš. Vogimaspaėmimas svetimo daikto nesiklausiant valdýtojo KŽ. Tada karaliūnas pradėjo tinksnoti visos karalystės panelėms tą kurpelę, kad atrastų jos valdytoją BsPII170(And). ║ N paveldėtojas: Po tėvo numirimui jis (pirklio sūnus) liko valdytoju jo turtų BsPIV201. ║ nuomininkas: Valdýtojas, rendauninkas valdomosios žemės, arendatorius I. 4. kas suvaldo ką, sutramdo, įveikia: Ko liūdnas žirgelis ir valdytojelis? LLDIII313(Erž). | O jei kam norint įkirto gyvatė, tai toksai [gyvačių] valdytojas ims švilpti LTR. | Perkūnų valdytojis D.Pošk. \ valdytojas; apvaldytojas; nuvaldytojas; suvaldytojas

valdytojas sinonimai

valdytojas junginiai

  • Asignavimų valdytojas, Finansinės rizikos valdytojas, Fondų valdytojas

valdytojas rašyba: valdytojas filmasvaldytojas tvarkytojasvaldytojas ir savininkasvaldytojas tvarkytojas kitaipvaldytojas savokavaldytojas tvarkytojas sinonimaivaldytojas angliškaivaldytojas sinonimai

Kitos žodžio valdytojas reikšmės: Valdytojas angliškai Valdytojas vokiškai valdytojas reikšmė

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas