viršininkas reikšmė

Kas yra viršininkas? 1 vìršininkas (-inykas), -ė smob. (1) Pš, DūnŽ etnogr. piemenų vyresnysis, kerdžius: Vìršininkas vyriausis už visus, skerdžius, pristovas, užstovas J. Kur liuob valdys piemenis, vìršininkas šaukamas buvo Pp. Be vìršininko kaime neganėm, ans kamandą davė Kž. Vìršininkai buvo samdomi, ka pieminis priveizėtų Krš. Vìršininką nusamdys, iš kiekvieno kiemo po piemenį [padieniui eis] ir ganys [kaimo galvijus] Grz. Prie piemenių viršinykas, senas žmogus, da pagano Šd. Tėvas už vìršinyką ganė Ėr. Jis eina vìršinykais (gano po sodžius) Všk. Buvo mums toks labai piktas vìršinykas su botagu Sk. Padieniuo vìršininkas [sodžiuje] valgydavo Krš. Veizėk, i vìršininkais bobų, mergų nerinko, vis kokį senį Krš. Pastatė mañ’ vìršinykė karves saugot nuo to daržiuko Pš. Bobelė vìršininkėm ėjo, teip i gyveno Sml. Tame kaime… buvo viršininkė – sena boba TS1902,12b. Devynių metų pradėjau ganyti su vìršininku Klk. Gerai būdavo, kaip vìršinykas ganydavo, jokios bėdos nebuvo Upt. Saulė teka, triūbija vìršinykas su triūba LKT243(Lnkv). Tas vìršininkas trūbiuką turėjo, eis par sodą, ūlyčią, tą trūbelį pūsdamas Krp. Anksti rytą su maža dienelyte, vìršinykas pučia triūbą, kelia mergaites karvių milžt Žml. Du trys piemenys būdavo ir vìršinykas, jis duoda įsakymus, kur gint, kur gyvulius pavaryt Rz. Kitą kartą vienas karalius, bevažinėdamas po savo karalystę, rado beganančius bandą vieną seną žmogų – tai viršininkas – ir da kelius mažus vaikus – tai piemenėlius Sln. Piemuo džiaugiasi: vìršinyko diena (kai kerdžius ganydavo už to kiemo piemenį) man par Sekmines LKKXIII47. Sakau, piemuo buvo vìršininkas kitą kartą (juok.) Akm. Kaip kalba keitas: vìršininkas buvo skerdžius, daba galva valdžios Krš. ^ Ko rėki kaip vìršinykė? Všk.
2 vir̃šininkas (-inykas KŽ), -ė smob. (1) Š, RŽ, DŽ, (34b) Šd, vìršininkas (-inykas) (34a) RŽ, NdŽ, viršiniñkas (-inỹkas LzŽ; M) (2); JbL356, LL93, L nj. 1. kas kitus viršija, stipriausias: Viršų gavo vìršinykas K.Būg(Sml). 2. Vrp1892,170(J.Jabl) kam nors vadovaujantis asmuo: Galva, viršininkas, vadas ŠT150. Pašto, sargybos, būrio, stoties vir̃šininkas DŽ1. Apskrities vir̃šininkas KŽ. Medžioklės vir̃šininkas NdŽ. Gegužinėse viršinykaĩ būdavo Šd. Jis tariasi vir̃šininkas esąs BŽ415. Kas tu toks per viršininkas J.Jabl(KlvrŽ). Tai jūs eikit viršinỹkop pasakyt LzŽ. [Kolūkių] pirminykai buvo bais dideli viršinykaĩ Svn. Dabar noria būt visi vir̃šininkai Jrb. Dabar mes viršinykaĩ, tai mes an saũ valią turiam Slm. A šitam mūsų skyriuj viršinykų̃ daugiau kaip darbinykų Jdp. Vienas vìršinykas, kitas vìršinykas – visi viršinykaĩ: kas darbą bedirbs Mžš. Su viršininku eidavo susikabinęs rankom Raud. Jis į vir̃šinykus išėjo – didelis žmogus pasidarė Prn. To vìršinykė kremta, kamuoja – bjauri labai Mžš. Ar viršininkė esi, kad komanduoji rš. Mes prie vir̃šininkui in kvateros buvom [kariuomenėje] Aps. Liuciperis – kipšų vìršinykas Pns. Ieva suprato, kad jei pati apsigavo, nuleido tada rankas ir pati pripažino Adomą viršinyku arba savo vyru LMD(Vlkv). Antai atjoja ans pats vìršininkas JD693. Grybs grybs baravyks, visų grybų vìršininks (d.) Plšk. Radom… viršinyką to pasekimo nazarėnų BtApD24,5. Ir tu būk viršininkas penkiems miestams SkvLuk19,19. Teip vyskupams bekaitaliojantis, žemaičių kanaunykai, par pusketvirtus metus būdamys be tikro viršininko, paskydo į dalis M.Valanč. Susirinkimas nusiskyręs vyresnybę – viršininką, raštininką ir piningių A1885,25. Sutikęs karaliaus kiemo viršininką, jis pasigyrė esantis daktaras J.Balč. Į nelaisvę buvo paimtas raitelių viršininkas Labunovskis ir nemaža šiaip raitelių ir pėstininkų V.Myk-Put. Nepriėjau pati prie to departamento viršininko Pč. Bobutė mūsų buvo senobės žmogus, tokia daininykė buvo, ir tokia labiau visų vìršinykė (juok.) Slm. ^ Kas antras štakietas – vis vir̃šinykas (daug viršininkų) Plv.

viršininkas sinonimai

viršininkas junginiai

  • kalėjimo viršininkas, pašto viršininkas, traukinio viršininkas, uosto viršininkas

viršininkas rašyba: viršininkas sinonimaiviršininkas sapneviršininkas ir tučkusviršininkas despotasviršininkas sinonimasvienuolyno viršininkasvmi viršininkasapskrities viršininkas

Kitos žodžio viršininkas reikšmės: Viršininkas angliškai Viršininkas vokiškai Viršininkas sinonimas Viršininkas antonimas viršininkas reikšmė viršininkas reikšmė

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas