vynas reikšmė

Kas yra vynas? 1 vỹnas (l. wino, brus. вiнo) sm. (2) KBII53, K, Š, Rtr, DŽ, FrnW, KŽ, PolŽ132, LzŽ, (4) Š, NdŽ 1. SD183,194, SD82,399, R, R396, MŽ, MŽ534, Sut, N, M, LL279, L alkoholinis gėrimas, daromas iš vynuogių, įvairių vaisių sulčių: Baltas (šviesus) vỹnas NdŽ. Vyno mielės ŽŪŽ64. Senis išgėrė gerą gurkšnį vỹno, alaus JI495. Vynas gardu gerti J.Jabl. Mėgėjų vỹnas čia toks, baisiai skanus vỹnas Trk. Vỹną iš spanguolių da padirbti gal Vkš. Vyną taisė ir iš bezdžių uogų Klp. Ten buvo vỹnas gerti į vandens vietą (labai daug vyno buvo) Vž. Vỹno kupką stumte stūmė JT511. Girtuoklės tokios yra, kur pasigeria: iš jų jau tik vỹną dirbą LKT160(Pšš). Aš tai mėgstu vỹną dirbt iš braškių, iš aviečių Sk. Vỹnas do nesenas, ale jau postiprys Švnč. Bepig tau gertie vỹnas, ka tavo geras vyras Lš. Dav[ė] vỹno ažugert Btrm. Gert negėrė nė jokio gėrimo: nė degtinės, nė vỹno Pv. Vỹnas truputį nugerta buvo Mlk. Užu vyno kielikėlio pražudinau vainikėlį rūtelių LTR(Glv). Su broleliais, su jaunaisiais žalią vyną gersiu, su sesele, su jauniausia žodelį kalbėsiu LTR(Lp). Negerk žalio vỹno, ne ponas esi Cp. Pas mus upeliai vỹno teka, o iš pakraštėlių žali šilkai plauko JV322. Gražus vỹnas, gardus gerti, gražus pažiūrėti JV148. Tai aš nueisiu vyno upelėn ir nusprausiu burnelę DrskD95. O kas supa – vyno kupka, o kas žiūri – šarmo kaušas NS433. Buvo labai gera veselė, ir aš ten buvau, midų, vyną gėriau, į gerklę nepapuolė BsMtII146. Merga išsiėmė sūrio, sviesto ir ragaišio, o bernas plėčkelę vỹno G25. Taip, šitas midus ne tokis gardus, kaip Marienburgo rūsio vynai V.Krėv. Tik aptemdęs protą, vynas džiugina širdį rš. Ant ryto liepė mums 14 m[arkių] mokėti už sūdynus, reikalingus ant laivo, ir už vynus ir degtines, kurios nereikalingos ant laivo A1884,363. Jūs, neprieteliai,… kasdien skaniai visokį ėsdami valgį ir brangiausį… rydami vỹną, Dievo ir dangaus visai minėti paliovėt K.Donel. Vietoje vynų ir orielkų gėrė kumelės pieną nugeižėjusį S.Dauk. Žemaičiai elgės padoriai, savo numiškius valgius tevalgė, vandenį tegėrė, vos kumet ne kumet alų su medumi teplempė, o vyno lig 1559 m. nė žinote nežinojo M.Valanč. Vynas yra labai lengvas gėrimas Tat. Nusistovėjęs vynas SD419. Izopinis vynas SD79. Vynas iž Kretos SD2. Vynas su cukrum ir cinamonu I. Vynas daug gertas daro erzinimą, rūstybę ir daug nuopuolimų IM1863,24. Pasileidimas, apsirijimas ir vỹnas širdį jiemus atima ir juos ing bestijas paverčia DP277. Davė jam gert vỹną su mira ir su tulžimi sumaišytą DP171. Tulžis smakų aba slibinų – vynas jų SPI 321. Bernardas šventas ašaras pakūtavojančių vynù angelų vadina DP522. Vynas bei moterys prigauna išmintingą BBSir19,2. Tinai buvo aukso, sidabro, javų, aliejaus, vyno, žvėrių bandos ir kitų daiktų apstas ir pilnysta BPII320. Ir nopsigerkite vynu, kuriame yra prašmatas, bet būkite pripildyti dvasia Ch1PvE5,18. Ponas kalba: Kūną duono[je] imkiat, vyne kraujį visi gerkiat Mž371. Po abiem dalim sakramento to, tatai est duonoj ir vyne, yra cielas Christus MP133. Nes mielaširdis tavo ramesn negi vynas geriaus gali nuramdyt mano kančias visas PK67. O kiti, apjuokdami juos, bylojo, jog saldaus vyno apsigėrė VlnE76. Medinis vỹnas, sulos vỹnas KI242. Vynas bitinis D.Pošk. Visi ponai geria tą sausą vỹną Kp. Vynužis N, M. Vynutis LL279. Rinskas vynužė̃lis NdŽ. Tokio nestipro vynẽlio reiks užraugt iš vyšnių sunkos Mžš. Jei su vyneliù prakiurdinsi skrandelį, gerk ąžuolo kempinę Švnč. Vynẽlio padaryta, i mudu burbuliuojava nuo ryto Jrb. Su tuo vyneliù labai myliasi žmonės Sdb. Ans pragėrė narvas, vyniùkas, sako, galvą kvaišina Vdk. Gėriau dienužę, o ir naktužę vis rinskąjį vynelį JD17. Aš vynèlio negersiu, tavo miela nebūsiu DrskD104. Pasodino mane jauną už balto stalelio ir užgėrė mane jauną raudonu vyneliu BsO39. Vai ir ateina mano mergelė galvelę šukuodama, vyneliu glostydama LLDII58. Gėrė vynelį kap žąsėlukas LTR(Trak). Oi ir atvažiuoja jaunas bernelis, sveikina tėvelį žaliu vyneliu TŽI152. Lauko gale žalia liepa – tai muno svirnelis, ant tos liepos ryto rasa – tai muno vynẽlis (d.) End. Visi eisim eisim, kur paukščiai lekia, upės vyneliu teka, tai mes ten būsim ir nepražūsim per tuos ilgus metelius A1884,259. ^ O kaip pradeda rūgt šitie burokai, tai koks gardus rasalas, kai vyniõkas Kvr. Saldė kap vỹnas, su bulbėm valgai Mrc. Aukštas kalpokas, vỹno smokas, akmenio širdis (slyva) JT109. Juoda makštelė, vyno lašelis, kaulo širdelė (vyšnia) LTR. Kunigas per rankovę vyną geria (kaminas) Dv. Pono rankovė vyną geria (kaminas) LTR(Ut). Bačka be dugno ir be abručų (lankų), i be nieko, ir pilna vyno (pautas) LKKIII204(Lz). ║ indas pripildytas to gėrimo: Vyrai dabar pinigų turi, tai lekia vynẽlis nuo lentynų i lekia (labai perka) Mžš. Numetė po rublį keli, i važiuo[ja] vynẽlio parnešti Yl. Nupirkta vỹno kešenėj JnšM. 2. C1388, KŽ degtinė. 3. SD1158, MP33 vynmedis (Vitis vinifera): Laukiniu vynù apaugusi veranda NdŽ. Vyno medis P. Vyno daržininkas R. Vyno medelis SD175,194. Uoga vyno džiovinta SD328. Vyno medį pasodinsiu, gražiai išauginsiu LTsII173. Medelis vyno užaugo, kekes vyno atnešė ir žmonės sau vyną iš jų padarė Tat. Skystas vakarinis vėjelis vėdavo laukinio vyno plačiais karpytais lapais Pt. Ar renka nuog erškėčių uogas vỹno arba figas nuog usnių? DP300. Jei kas… manip negyvena stiprumi intikėjimu ir meile,… bus pirmiaus oran išmestas ižg šventųjų bendrystės, kaip nenaudingą šaką ižg daržo vỹnų išmeta DP607. Aš esmi vỹno liemuo, o jūs vasarūgės DP606. Jis kumelį savo riša prieg vyno šaknies BB1Moz49,11. Ką aš jau toliaus turėjau padaryt vynyčioj tai, ko nepadariau, ir sulaukiau joj vietoj saldų vaisių pikto o nevaisingo vyno MP93. Nuog šio meto negersiu iš to vaisiaus vyno medies iki anai dienai, iki jį gersiu su jumis karalystėj Tėvo mano Ch1Mt 26,29. ^ Motė kaipo vyno medis vaisinga Mž424.
2 ×vỹnas, -à (l. winny) adj. (4) KŽ 1. kaltas, nusižengęs: Tu esi vỹnas, o ans nevỹnas, t. y. nekaltas J. Kešenius prairo, visi žodžiai išbiro, ne aš vienas vỹnas, ir siuvikas vỹnas JR17. Nevyną žmogų į sūdą apskundžia Tat. 2. kuris yra ko nors (ppr. vestuvių) priežastis, kaltininkas: Mūs brolelių pulkai surėdyti, vienas vỹnas suole pasodintas JV488. Vynõs, broleli, vynõs, vynõs nerandi mergos. Nemoka, nemoka žiopliai vėpliai jaunojo broliai nuotakos ieškoti JR36.

vynas sinonimai

vynas junginiai

  • (vieno derliaus) vynuogių vynas, aromatizuotas vynas, aukščiausios kokybės vynas, baltasis vynas, butelinis vynas, neputojantis vynas, putojantis vynas, raudonasis vynas, rožinis vynas, spirituotas vynas, stalo vynas, vietinis vynas
  • aromatizuotas vynas, aukščiausios kokybės vynas, baltasis vynas, butelinis vynas, neputojantis vynas, putojantis vynas, raudonasis vynas, rožinis vynas, spirituotas vynas, stalo vynas, vietinis vynas
  • Apeliacija (vynas), Bordo vynas, Burgundijos vynas, Išspaudų vynas, Malaga (vynas), Prancūziškas vynas, Putojantis vynas, Ronos slėnio vynas, Spirituotas vynas, Stalo vynas

vynas rašyba: vynas vorutavynas internetuvynas primitivovynas kalorijosvynas fronteravynas rieslingvynas maximavynas tokajus

Kitos žodžio vynas reikšmės: Vynas angliškai Vynas vokiškai Vynas terminas Vynas antonimas

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas