kai reikšmė

Kas yra kai? 1 kaĩ conj. K, J; B, R 1. kada (laiko šalutiniam sakiniui jungti): Tada eik, kai prašo Kp. Kaĩ pabudau, buvo šviesu aplinkui NdŽ. Kai pradės kąsti, tai ir kąs J.Jabl. Kai ateisi, pasakysiu J.Jabl. Sykį kai drožė, kraujas tekėjo Bsg. Kai kada parvažiuosiu viešėtų, tai tamstai tada visa žodžiais apsakysiu J.Jabl. Kai ėjau per lieptą, ir įlūžau Sln. Nešok, nežvenk, žirgeli, kai aš keleliu josiu J.Jabl. Ir kai pribėgsi žalią lankelę, ten tave paganysiu (d.) J.Jabl. Kai pataisysi rūtų vainikėlį, bent palydėki nors per laukelį (d.) J.Jabl. Da į pusę neįplaukė [bernelis], kai pradėjo skęsti (d.) J.Jabl. Kai pagirdžiau, dar mandresnis KlvD92. Dar šienelį nesugrėbiau, kai grėblelis sulūžo KlvD21. Kai mes budėjom, amžiai tylėjo B.Sruog. ^ Kai prarasi, gera rasi Sl. Iškris obuolys, kai nunoks J.Jabl. Kai pasenau, pro akis išlindau (aguona) Pn. 2. jeigu, jei (sąlygos šalutiniam sakiniui jungti): Kai duoda, tai ir imk Km. Kai negirdysi bėro žirgelio, sudaužau tau naštelius N174. 3. kad (pažyminio šalutiniam sakiniui jungti): Būna momentų, kai taktiniai laimėjimai palengvina įvykdyti strateginius uždavinius rš. 4. kadangi (priežasčiai žymėti): Kai dabar keliai prasti, tai piršlių ir nepasimaišo Jnšk. Kai visa buvom išsipardavę, tai vėl reikia visa įsitaisyt J.Jabl(r.). Kai koja viena striukesnė, tai ir šlubas Pn. 5. kaip (lyginamuosiuose pasakymuose): Užaugs sūnūs kai broliai, dukters kai sesers B. Kai laps krinta B. Pasigėrę kai ožiai bliauna Prn. Pastato zūbus kai kiaulė šerius B. Pirksiu laikrodį tokį kai tavo Užp. Žiūrėk, nepripilk daugiau kai puspūrę Ds. Juodas kai aulas Ds. Akys kai žibuoklės Alvt. Tas pirštas buvo kai ragas BsPI6. Nėra nė vieno tokio kaĩ mano bernelis Sn. Balta kai gulbelė JV140. Taip gražiai šviečia kai sidabrėlis RD24. Sukos kai kokia audra S.Dauk. Kai darže diemedėlis pas tėvelį sūnelis JV25. Devyni metai kai viena diena (d.) LTR. Aš pats bernelis kai dobilėlis, mano mergelė kai lelijėlė (d.) Ds. ^ Šoko kai levas, krito kai lapas Plv. Džiaugias kai motynos sulaukęs iš kapų pareinant Sln. Nedejuok kai karvelis vaikų J.Jabl. Gina kai pempė savo vaikus J.Jabl. Vienas galas kai spatas, kitas galas kai grąžtas, o pats vidurys kai kamuolys (antis arba žąsis) Kbr. Tyla geresnė, kai byla R188.
2 kaĩ adv. kaip (klausimuose, teigimuose): Kaĩ, kaĩ sakei? Vl. Kaip jiedvi ant manęs pyks..., tai tu žiūrėk, kad mane gelbėtum... – Ui kai! (kaipgi!) – tarė Nemunėlis A1885,329.
3 kaĩ prt., kái 1. štai, pavyzdžiui, va, o: Kaĩ žvirblis, tai tas su šikšnosparniu gali nė nemėginti skristi lenktyn NdŽ. Kai šieno, tai da apsčiai turim J.Jabl. Kai toks žmogus, tai dar laukia – neprašo skolos mokėti Jnšk. O kai niekinant, tai galima ir geriausias daiktas išniekinti Vr. Kaĩ obuolio – mūsų deda batviniuos Ds. Kaĩ dėl gyvenimo, abu vyru buvo skirtingų nuomonių NdŽ. 2. ką, ką gi (klausiamuosiuose sakiniuose): Ką sakai, kaĩ?! Kv. Kiek dar tau daduot? Du rubliu, kái? (ar užteks?) Lp. | Ignot, ką veikei? – Kviečius, rugius kūliau, kái (ir t. t.) J.Jabl(Lp). 3. lyg: Skarelė kaĩ ruda, kaĩ geltona Dkšt. ◊ kaĩ kadà kartais: Lakštingala gieda tik kaĩ kadà ir neilgai NdŽ. kaĩ kaĩp kaip nors: Vis kai kaĩp padirbsi Vb. kaĩ kuomèt NdŽ kai kada: Ruoželis kai kuomet užmaino ženklą svetimžodžio A.Baran. kaĩ kur̃ NdŽ vietomis: Kai kur buvo labai keistų dalykų J.Jabl. Kai kur buvę visokių medžių J.Jabl (A.Baran). Kai kur gojais apžėlęs, kai kur viškai grynas A.Baran. kaĩ tìk vos: Aš ją plėšiau lauk ir kai tik nuplėšiau Jrb.
4 kaĩ interj. pėpt pėpt; pypt pypt (apie žąsiuko balsą): Kaĩ kaĩ dejuoja žąsiukas, atsilikęs vienas arba norėdamas lesti Ds.

kai sinonimai

kai junginiai

  • (tuo metu) kai, išskyrus kai, kai bûna pamokos, kai būna pamokos, kai esi pusiau be sąmonės, kai kada, kai kamuolio mušėjas turi išeiti, kai kas, kai kur, kai kurie, kai kuris, kai paduodamas kamuolys, kai tik
  • Inagawa Kai, Kai perplauksi upę (1995 albumas)

kai rašyba: kaina24kaipkaip gauti galimybiu pasakaimo turizmo sodyboskainakairėnų botanikos sodaskaisiadoryskainos

Kitos žodžio kai reikšmės: Kai angliškai Kai vokiškai Kai sinonimas Kai lietuviškai Kai latviškai Kai vardo reikšmė

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas