šeši reikšmė

Kas yra šeši? šešì, šẽšios num. card. (4) K, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ; H, MŽ, KlG44, Sut, N, M, L skaičius ir kiekis 6: Šešìs iš dviejų padauginti, padalyti OGLIII320. Šešios dešimtys SD1179, R. Šešis kartus SD1178. Šešis sykius kartotas LL247. Šẽšios dukterys buvom, šešì sūnūs LkT306(Skm). Jų gimė šešì vaikai, vienas paskui kitą Snt. Buvom šešì žmonės, bobutė septinta Gg. Seniau par tėvą kap augom šẽšios mergaitės Grv. Buvo šešì berniukai ir visi suaugo Rod. Mes šešì likome Kb. Anas pasamdė šešìs šienpjovius Zt. Išauginau šešiùs vaikus Lk. Mes ganydavom penki šešì teip piemenys prie skerdžiaus LKT219(Grnk). Šešì vyrai kulam, o šẽšios mergos krato Pln. Šešiùs arklius po du sukinko, ka kuldavo maniežu Skdv. Stulpas būdavo aukštas, kokių šešių̃ septynių metrų Gsč. Šešìs klojimus liuobam iškulti Ms. Davė maisto šešiùms dienums, o išlaikė ilgiau LKT125(Bt). Šerną pasdalijo in šešiàs dalias Klt. Mes turim šešiùs avilius bičių LKT280(Ssk). Šešìs litrus duoda pieno Nmč. Šešiàs dienas dirbam Kkl. Ir anie ėdė šešìs kartus Vkš. Pie (apie) šešì šimtai aktarų bus GrvT74. Ar surinkai šešìs litrus [uogų]? Azr. Surinks šešiùs i dirbs Prng. Šeši gektarai, šešiose gyvenam, tai javų ir nėra Vvs. Mes turėjėm dar mažą sūnelį tokį, šešių̃ mėnesių Plt. Šešių̃ mėnasių jau žmogystė (šešis mėnesius nėščia) Klt. Keturius skyrius išejau lietuviškai, šešiùs latviškai Akn. Dabar baigiu jau šešiàs (šešiasdešimt metų) Tršk. Kad man būt tik šẽšios, tai aš būčiau vyras (sakė devyniasdešimtmetis) Ob. Aš už aną senesnė esu šešiaĩs metais Žeml. Šešìs metus jisai vyresnismane Vlkv. Šešių̃ metelių išejau tarnaut: turėjau šimtą žąsų ganyt Nmk. Gal šešių̃ septynių nedėlių paršelukai Rud. Šešiùs mėnesius pragulėjau ligoninėj Dt. Kokius šešiùs metus nerūkiau Dgp. Užkaisk katilą [v]andens šešiais viedrais pilamą S.Dauk. Šešių̃ eina traukinys Švnč. Šešiõs (šeštą valandą) ana tiktai atsiras Plng. Nuo šešių̃ lig šešių̃ dirbdavom LKT315(Rk). Subačiun šešiõs mašina eidavo Ob. Šẽšios pasibaigė, i išėjau grybaut Rm. Aš paskėliau penkios, o tu kap šẽšios Pv. Pieninėn nuneša pieną nuo šešių̃ valandų Ut. Vaikas šešiosè atsikelia i išlekia prie traukinio Rd. Šešiõm ateik, tai jau bus atvežta Pv. Techninės inventorizacijos biuras darbą baigia šešios penkiolika rš. Šešiais vaikais palikau našlė Plng. Nu, žentas papuolė: iš šešių̃ vaikų, neišpaikytas Mžš. Šešis kartus dešimteropas B, R324, MŽ433. Marijona labai mėgdavo [lošti kortomis] šešias dešimtis J.Paukš. Aš pirkau žirgužį už šešiùs šimtužius JV946. O kas dėl to, jaunoji mergelė, kad kalbėjau su šešiomis? JD404. Niekotėlėn sudėjo, šešiùs žvirblius pakinkė (d.) Mlk. Baltos liepos lentuželės – tai mun naujos stakluželės, šešių mastų drobelė StnD27. Šešių̃ lentų grabužėlis, penkių mastų drobulėlė – tai mano tėviškėlė JD627. Mano pati šešiaĩs žirgais, aš nabagas niekotelėj Dkšt. Augo daržely žalia rūtelė penkiom šešiõm šakelėm (d.) Rod. Jokit, mieli sūnužėliai, šešiaĩs vieškelėliais DrskD139. Po šešio•mus dienomus tikos permainymas DP592. Per šešis metus apsėsi dirvą tavo ir per šešis metus apipjaustysi vynyčią tavo Ch3Moz25,3. Ir ėmė šešis šimtus išrinktinių vežimų BB2Moz14,7. Didžiausia pusė žmonių pirm šešių̃ dešimtų išeit iž to pasaulio DP580. Nesa šešysa dienosa padarė Ponas dangų ir žemę, ir marias, ir vis, kas josu yra BB2Moz20, 11. Tojig tad yra suma tikėjimo krikščioniško ... tuose šešysè artikuluose užrakinta DP262. Šešis kodžius akmens vertė vynan Mž223. ^ Suspėsma da, padarysma – po nedėliai da šešios dienos LTR(Slk). Girtas penkiais šešiais [važiuoja], o pagiriomis nė vienais J.Jabl. Viena bėda – ne bėda, bet kaip susideda penkios šẽšios, ta tada bėda Krš. Vienas turi šešias kojas, o eina ant keturių (arklys ir raitelis) LTsV508(Brb). Dvi galvos, dvi rankos, šešios kojos, eina keturiomis (raitas joja) LTR. Šeši triūsinėja, septintas dykinėja (savaitė) LTR(Pg). Šidikšlis, vidikšlis, šẽšios akys, trys šikinės (arklas, artojas ir du arkliai) Všn. Šešios kojos, keturios akys, apačioj šeriai, ant viršaus plunksnos (varna tupi ant kiaulės) Sim. Šešios panelės vienoj lovelėj guli (rato stipinai) Škn. ◊ kad tavè šẽšios nusistebėjimą reiškiant: O kad taũ šẽšios! Jž. šešì juokaĩ menkniekis, visai nesunku: O tą normą padaryt šešì juokaĩ Raud. šẽšios leñtos Vkš karstas: Gyveni, gyveni žmogus ir užgyveni tik šešiàs lentàs Krš. Šešių̃ lentų̃ jam tik pastatė [namą], ir liko viskas Kpč. Jau man nereikia didžio kraitelio, jau man užtenka šešių lentelių DvD380. ךẽšios pašvárcos Jrb menk. karstas. taĩ (và šè) táu šẽšios nusistebėjimą reiškiant: Tai táu šẽšios! Neinveriat [siūlo į adatą]! Km. Jau atejai? Và táu šẽšios! Ut. Še tau šešios! Kraujelio Ieva iš gero gyvenimo piemenę užsimanė pavaidinti rš.

šeši sinonimai

šeši junginiai

  • Šešiasdešimt šeši (kortų žaidimas)

šeši rašyba: šešiakampisšešiasdešimtšešiakampio plotasšešiakampė piramidėšešiakampis raktasšešios spalvosšešioliktinės natosšešiakampė prizmė

Kitos žodžio šeši reikšmės: Šeši angliškai Šeši vokiškai Šeši lenkiškai Seši lietuviškai Šeši latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas