žadėjimas reikšmė

Kas yra žadėjimas? žadė́jimas sm. (1) K, Rtr, DŽ, KŽ, DūnŽ → žadėti: 1. Žadė́jimas atkeršyti NdŽ. 2. SD1100, SD198, KlM704, R, MŽ, Sut, D.Pošk, S.Dauk, N, M, L Ką dabar tas žadė́jimas: atvažiuoja, kada išeina Jrb. Nuo to direktoriaus žadėjimo apsilankyti pamokose Almai ėmė darytis baugu V.Bub. Jau tu liaukis su savo žadėjimais J.Balč. Žadė́jimas ant rašto I. Apkrikštytiejai dėl žadėjimo prižadėjo būti katalikais; žiemai vienok atejus apent į seną tikėjimą sugrįžo M.Valanč. O ne est tatai nuogas tiktai žadėjimas, bataig yra šviesus įsakymas, idant tatai gimdytojai ir vyresni darytų MP64. Ona … ižpildė žadė́jimą savo … ir Dievui ją (dukterį) pašventė DP563. Dievo … malonės žadėjimas Mž20. Ketina žadė́jimą išpildyti, bet po tam jo išpildyti nenori A.Baran. Tavo žadėjimas žadais nuejo, t. y. neišpildei J. Ne kartą jiems buvo žadama, bet nė vieną kartą tie žadėjimai nebuvo įvykdyti sp. O tei žadė́jimai: duosu vilnų kiusulą Krš. Tas žadė́jimas – bėdos: žmones tik sukiršina Mžš. Jis visados savo žodį viernai laikąs ir savo žadėjimus išpildąs Kel1881,47. Kantrybės reikia jums, idant, darydami valią Dievo, apturėtumbite žadėjimą BtPvŽ10,36. Atmink ant žadėjimo tavo PK96. Žodžiai ir žadė́jimai Dievo yra patenką DP462. Tokį linksmą žadėjimą tikinčia širdimi turim priimti Vln69–70. Prisakė jiemus, idant neatstotų iš Jeruzalem, bet lauktų žadėjimo Tėvo, apie kurį jūs girdėjot VlnE72. Dievas pasirodžia Abromui ir atnaujina žadėjimus savo Ch1Moz17(turinys). Ištesėjo jam Viešpatis Christus žadė́jimą savą DP486. Stebuklingus žadėjimus žadėjo MP44. Marija žadė́jimamus angelo patikėjo DP474. Tu jau pats mus išklausysi, žadėjimą išpildysi Mž53. Įsakė jiemus, kad neskirtųs iš Jeruzalės, bet lauktų žadėjimo tėvo Ch1ApD1,4. ^ Geresn yra neapžadėt, o neg po apžadui neataduot žadė́jimo DP564. ║ siūlymas, pasiūlymas: Ji priėmė jo žadė́jimus NdŽ. 3. → žadėti 4: Susodino aplink save jaunuosius, būsimus ir labai daug žadančius rašytojus, kurie, beje, niekad vėliau neišpildė savo žadėjimų J.Balt. 4. → žadėti 6: Be Dievo žadėjimo nepražūsiu I. Toks žadė́jimas, matyt, yr Skdv. Žanatvia yr žadė́jimas – neišsisuksi Rdn. Tokios marčios aš į trobą neįsileisčiau! – Įsileisi, jeigu toks bus Dievo žadėjimas LzP. Jaunas mirė, musti toks žadė́jimas, toks likimas Sd. Je, koks buvo Dievo žadė́jimas tatai ne laiku mirti End. Toks žadė́jimas žmoguo buvęs – jaunam amžių pabengti Všv. Žmoguo tokie žadė́jimai, tokie slenksčiai Grg. Toks prastas vyriškas, musti toks žadė́jimas buvo anai Rnv. Jei nėr žadė́jimo, nei skęsi, nei sudegsi Šts. ║ laimė: Musėt nėr žadė́jimo an tų vaikų Krg. 5. Ktk, Sld → žadėti 7: Žadėjimo rykštė R406, MŽ548. Žadėjimas nuo gyvačių įkandimo LTR. Nemačija da žadė́jimas nuo kirmėlės Trgn. Mačija jo žadė́jimas, ale kaip kam Dgč. Yra toks žadė́jimas, kad nešnekėk apie gyvatę, kai valgai ir kai saulė leidžiasi, tai neįkąs Grš. Pupeliūte, ar nuo rožės nėr vaistų, ar tik žadė́jimas Klt. Žadė́jimas žadė́jimu, o tu, žmogau, ir mirk! KzR. Ir daug naudos varė savo ponui žadėjimu CII887. \ žadėjimas; apžadėjimas; atžadėjimas; įžadėjimas; išsižadėjimas; nužadėjimas; pažadėjimas; pražadėjimas; prižadėjimas; susižadėjimas; užžadėjimas

žadėjimas sinonimai

Kitos žodžio žadėjimas reikšmės: Žadėjimas angliškai Žadėjimas vokiškai Žadėjimas sinonimas Žadėjimas latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas