jaunas reikšmė

Kas yra jaunas? 1 jáunas, -à adj. (3) K, J; SD74 1. nedaug metų turintis, nesenas: Jis jau nebejáunas žmogus BŽ248. Mergelė jaunà Mrk. Jáunui žmogui da greičiau sugyja Ad. Tada dar jaunu vyru tebebuvau Šts. Jaunas arklys B. Atsargiai su jaunaĩs arkliais Plv. Jauni gandriukai MitII49. Jáunas jáunas veršiokas, bet jau didelis Ds. Jaunà, marga, drūkta vištelė Slnt. Mergytė jauno kraujo rš. Ir priugdė kaip meldo gražiausio pušyno; jaunas širdis ir dūšias vaikelių ramino A.Baran. Jis suklydo skaudžiai pirmą kartą savo jauname gyvenime J.Avyž. Vai, skambėk, jauna mūs draugystės daina, per žemes kaip pavasario srautas rš. Minios eina ir eina, dunda žemė jauna rš. Tik jaunoje žolėje griežė naktiniai smuikininkai žiogai rš. Kirmėlėlė vidury jaunõs ankšties žirnių BM1. Jau ryt anksti neskelsiu, ba jauna (jauno paršo) mėsiukė, virt greita Lp. Tavo da jauna galva, tai pasãkai (pasakyk) Ad. Mano dantukai da jaunì – gali kąst Vrn. Žydi mano mergužėlės jauna jaunystėlė J.Jabl. Ans su visu jaunų̃ metų yr Als. B[uv]o da jaunų̃ metų Gs. Jau aš iš jaunų̃ dienų dirbau dvare Vlkv. Jaunaĩs metais aš buvau Rygoj Vlkv. Jaunà baudžiavą ėjau Brt. Da anas jaunas iš kojelių ganyt Prng. O aš jauna mergelė pamaružiais vaikščiojau JD513. Būtų gera visuomet jaunu būti LTR. Aš kaip jáuns buvau, visi mane girdavo klapai K.Donel. Iš jauno to nedariau Ldv. Aš giedojau saviemu jauníemu Dv. Tavo šakelių, tavo tankiųjų, bus mums jauniems irklelis, to liemenėlio, to lygiojo, bus mums jauniems laivelis d. Reiks mudum jáunum prisiegą daryti JV481. O kad mudvi augov, dvi jáuni seseli JD487. Jaunamui broleliui žirgelį balnojau JD692. Oi ką veikia motulė su jaunomi sesulėm? TD26. Klest ir mano jaunos dienos kaip darže žolelės D3. Išleidau brolelį, jáuną raitojėlį, į jáuną jaunimėlį JD883. Tik patys jauniausieji stovėjo pas duris ir vėpsojo čia į muzikantą, čia į svečią rš. Čia ir šviesūs, ir tiesūs jaunųjų keliai rš. Ir labai graži jauniáusia merga buvo Dv. Jaunesnė̃ kai buvau, tai visus darbus apeidavau Brt. Jaunesnysis brolis K.Būg. Kelk, sūneli jauniáusias, balnok žirgą bėriausią! JV151. Penkiųjų brolelių jauniausia seselė StnD12. O ši trečioji jaunių jauniausia vartus atkėlė ir palydėjo BsO211. Jauníejai vyrai tarnystose Vlkv. Gera seniui meluoti jauniesiems, kai jie to nežino Ds. Kaip senieji švilpė, taip jaunieji šoko J.Jabl. Berneli jáunasai, netiesą kalbi Nmn. Kad išeitų brolelis, kad išeitų jaunàsis, pabalnotų ma[n] žirgelį tyminėliu balneliu JV1059. Dukrele mano jaunóji, ne kieno kito sveteliai, tik tavo jáunūs berneliai Niem30. Antai jaunoji saulelė rytuose užteka RD142. Būčiau pasikalbėjęs su jáunąja mergele LB28. Tu berneli, tu jaunasai, tu mano gražusai LB124. Jaunỹsai ir vyresnysai, abudu buvo J.Jabl. Šok, mergyte, šok, jaunója, cibuliute raudonoja! Ds. Kelkitės, sūneliai jūs jauniejai, jokite sesutės aplankyti Tj. Broliukai mano, jauniesys mano, neužkilokit tėvo vartelių! Ad. Kelkis, sūnau jauniausiajas, balnok žirgą ko greičiausia Vlk. O šis trečiasis visų jauniáusiasis JV187. Laigūnėliai mano, jauniejie broleliai, kad priėmėt mane jauną, priimkit ir žirgelį JV127. Dukreli mano, jauníeji mano JV930. Sūneliu mano, jaunuju mano, kodėl nekėlėt? JV930. Jáunamui broleliui žirgelį balnojau JV692. Tai tada patiksi jaunamsiui berneliui Rš. Bepig buvo augti jáunujui sūneliui pas senąjį tėvelį LB59. Atsiminė, kad jaunèsniujui broliui reik parvežt „zuikio pyrago“ MitI385. Sudie nesakysiu jaunomsioms seserėlėms Nm. Broleliams pagailėjo, jauniemsiems pagailėjo JV635. Ai gailu man jaunujai, ko aš jauna nesiženijau Klt. Verk, mergele jaunytė́ji, naujame svirnely JD794. Jaunutỹsis vaikas, jaunutė́ja dukrà J. Malonu klausyt dainų arba eilėraščių, kurie su viltimi, su pasiryžimu plaukia iš jaunučių krūtinių sp. Tu gi dar viškum jaunučiutė rš. Aš buvau jaunutis, dar neužaugęs JD765. Oi jaunuti, jaunutėli, tu mane dabojai! LTR. [Žalktienė] jaunučiukùs aptaisė vaikus rūbais lapo A.Baran. O, ana jau metuota, tik tokia jaunučiutė išrodo Ds. Seseraitės jaunutaitės, pataupykiat motušaites D116. Begėdiška konkurencija nedaro garbės mūs jaunutėlei spaudai V.Kudir. Jáunas vasaras gamtomis (dorybėmis) perėję DP542. Iš jauno buvo padariusi BPI310. ^ Jaunas medis linksta, senas – lūžta Vlkj. Jaunam arkliuo nepridera didžios naštos dėti M.Valanč. Jaunu būdamas, kur nujosi, ten pristosi S.Dauk. Anksti kėlus, jaunam vedus, gailėtis netenka Krk. Jaunas su jaunu, namie pasilikę, poterių nekalba Lkv. Geriau prie jauno stovėti, nekaip prie seno sėdėti Dl. Jaunas sveikata, ė senas pripratimu Ds. Sens protu, jauns gvoltu B. Seno sveikata, jáuno – liga SkrT. Jauni šoka – žemė dreba; seni šoka – dantys kleba Jž. Prie ko jáunas priprasi, tą senas teberasi Ds. jáuna n.: Jauna durna, sena pikta Ds. Iš sena gimsta jáuna J.Jabl. Kas jauna, tas auga, kas sena, tas žūsta Skp. jaunaĩ adv.: Kažkas tenai žliumbė jaunai (kaip jaunas), beveik vaikiškai, kūkčiodamas rš. Plak, širdie, vis jaunai ir jaunai, kiek gali! rš. Dėdė jau pagyvenęs, nebejaunas, o dar jaunai atrodo Als. jaunỹn adv.: Geras gyvenimas Šlapelienei: raudona, pilna, jaunỹn eina Skp. Jaunyn eini R217. Žmogus senyn, liga jaunỹn Pln. 2. neseniai įkurtas, įsteigtas: Imperialistai siekė pasmaugti jauną Tarybų respubliką (sov.) sp. 3. naujas: Jaunà troba Klp. Šito[ji] mokykla jau nejauna Dglš. Jauns mets MitI79. Jauna nedėlia MitI79. Reiks man jaunos lovelės KlpD61. | Jauną (kitą) rytą anksti atsikėlus man ir tikrą žinią atnešė MitI79. 4. šviežias: Moteriškės turėjo jaunos duonos prakepti S.Dauk. Duok jáuno pieno Rod. Nei pila jauną vyną ing senus sūdus BtMt9,17. Jaunas vynas piliamas į naujas rauktines brš. 5. tik ką pasirodęs (apie mėnulio fazę): Jáunas mėnuo Ds. Dabar pats jaunas (mėnuo) Ėr. Pasirodė kai jáunas mėnuo, ir vėl nebėr Slm. Jauno mėnesio nevelėkie OG392. Ryto jau turėsim jauno, bus šviesiau Klvr. Vakar jáuną mėnulį mačiau Dkš. Avižų ir rugių negal sėti į jauną mėnesį – klumpa (priet.) ž. Kad nori turėt lengvus drabužius, tai reik jaunu mėnesiu pasisiūdint (priet.) J.Jabl. | Persodinau gėlę jaunamè, o prasiskleidžia bumburiukai ir byra Skr. Jei oras šaltas ir jauname, tai bus ir visas mėnuo šaltas Lš. Jáuną plauna (su jaunu mėnesiu prasideda lietūs – priet.) rš. Ar jau gavom jáuną (ar prasidėjo jauno mėnulio fazė)? Jrb. ◊ iš (nuo) jáuno nuo jaunystės: Jau jis iš jáuno toks buvo Ll. Mesk pypkę, nu jáuno įprasi smardintis Ll.
2 jáunas, -à smob. (3) Grv žr. jaunasis.

jaunas sinonimai

jaunas junginiai

  • jaunas darbuotojas
  • jaunas darbuotojas

jaunas rašyba: jaunasis vilkasjaunasis popieziusjaunasis vilkas 3 sezonasjaunasis vilkas 2 sezonasjaunasis vilkas 5 sezonasjaunasis vilkas 4 sezonasjaunasis vilkas 1 sezonasjaunasis vilkas 6 sezonas

Kitos žodžio jaunas reikšmės: Jaunas angliškai Jaunas vokiškai Jaunas sinonimas Jaunas lenkiškai Jaunas frazeologizmas Jaunas antonimas Jaunas latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas