senis reikšmė

Kas yra senis? 1 sẽnis sm. (2) 1. Kp prietaisas degančiai skalai įkišti, žibinčius: Padaryk sẽnį balanom įkišt Ėr. Seniau, būdavo, įspraudei sẽniui balaną, ir tegul sau dega PnmR. 2. prietaisas lempai pakabinti, pakelti ir nuleisti: Netampyk lempos – sẽnį pagadinsi Kp. Ar jau senis padarytas? Tl. 3. šešėlis: Kambary tamsu, visuos kampuos po sẽnį Klvr. 4. GK1940,70(r.) vyriausia korta, tūzas. 5. F, LBŽ bot. žilė (Senecio). 6. bot. kanapinis kemeras (Eupatorium cannabinum): Kai mum seniem, tai seniai geriausias vaistas Drsk. 7. toks vabalas, spragšis: Vaikai sẽnį susigauna, pasideda ant delno ir sako: – Sẽni, sẽni, kapok malkas. Kad nekaposi, suksma galvą, suksma galvą, mesma peklon Kp.
2 sẽnis, -ė smob. (2) K, -ė̃ (4), sènė (2) 1. SD352, R, MŽ226, Sut, N, I, LsB282 daug metų turintis žmogus: Šešios sẽnės po metų devyniasdešim numirė, visos vyresnės už mane Ad. Trys marčios, du sẽniai, motka su tėvu buvo Mrc. Ta senė̃ da už marčią stipresnė Kdl. Sẽnis kaip ąžuolas, pilvas va šitoks Slm. Sẽnių nestato in darbo, po loska prašo Krm. Jei imama kalbėti apie senius darbininkus, tad neiškenčiu ir aš netaręs savo žodelio KlbV113(J.Jabl). Tas jų tėvas dar ne kažin koks sẽnis Skr. Sẽniai prieg namais sėdi Mrc. Sẽniai tik lietuviškai ūtarijo Nmč. Palikę vieni sẽniai – koks be gyvenimas Kv. Mes, sẽniai, tik gyvenam Kli. Verpia iki gaidžių, o sẽniai mala Žrm. Seniai darydavo [vyžas], žiemos laiku dirbo ir dirbo Antr. Mes, sẽniai, išsigerkim, o jaunieji tegul šoka Šn. Tai tik sẽnės ir padainuoja, o iš jauniklių niekas nemoka Mlk. Ką tu, sẽni, dirbi? Grz. Iš Amerikos parejo tokie sẽniai Nv. Sẽniai pasiliko, jauniejai į mokslus Als. Numarino vakar du seniù, niekas nebmačijo Trk. Tos sẽnės an mūsų pradeda barties, ka dūkstam LKT104(Pd). Sẽniai du buvę, dvi dukteri i du sūnu turėję LKT87(Žr). I eidavo sẽniai, šunis lodydami po kaimas Skdv. Senė bamba, vis jai netinka J. Senė pražilusi B. Už to sẽnio karšinčiaus netekėsiu – nabašninku smirdi Jrb. Neatduodyk, motinėle, až to senio LTR(Grv). Seniùkas mirė prie marčiai Šmn. Ateina seniukas šieną grėbęs Grž. Tūs pačiūs numūs tas senùkas i seniùkė Pgr. Su visu seniùkas jau buvo, vaikščiot negalėjo Pb. Seniukė̃lis varinėjasi gyvulėlius po lauką, smagus Upt. Buvo senas senutė̃lis Krn. Senučiut, senučiute! dangus griūva! (ps.) J.Jabl. Abu seniukai ilgai tyli ir, susėdę ant lovos, nejaukias dūmas dūmoja A.Vien. O yra ir senikių bei senukų, kurie moka gana daug pasakų dar iš atminties pasakyti Vd. Eina keliu ieškot, patinka tokią senukę BsPIV110. Ansai sẽnis senutė̃lis, ans mane norėjo JD252. Sẽnis vos kruta, o širdis dar gerai plaka, vis šposija senùkas, kitus linksmina Jon. Ot tai tau, senùliau, išgert romo Lz. Mūs seniùlė Bn. Seniùliai te moka ūtart Btrm. Senýtė devinti metai guli Dgp. Visi seniùtę mylėjo, tai jai ramu buvo Trgn. Sėdi prie pečiui senùčiai BM11(Skp). Senužis M. Dėkui, tėvuži, dėkui, senuži, ką išdavei man pasogą, daugiau neišduosi (d.) Mlt. Nebijojo jau nei senas senužėlis, nei jauna mergelė V.Krėv. To senuliùko šlapios kiaulės Grg. Karalius Egipto bylojo ebrajiškump senuliump (paraštėje bobump) BB2Moz1,15. | Kalėdų sẽnis Kp. | Jei nėra trečio lošėjo, tai lošime su seniù (be vieno lošėjo) Jnš. ^ Kalba kaip senis Jsv. Lazdike pasiremdamas, drožia kaip senis Žem. Medžiaižili buvę kaip seniai, samanom apaugę A.Baran. Sẽni, sẽni, ar nematei elgetos? (sakoma mažam vaikui, kuris nori daug žinoti) Dkš. Seniams dabar nė paukštyčiai (paukštytės) nebegieda J.Jabl. Senutė pavirsta ir negirta Sch96(Rg). Gera ponui vogt, plikam peštis, o seniui meluot LTR(Ds). Koks čia ne sẽnis – su manim vienmetis Krž. Vaikui puolant, angelas priegalvį pabruka, seniui krintant, velnias akmenį pakiša J.Jabl. Seniai antrą kartą yra (tamp M) vaikais VP40. Seniams kalbant, jauni tur tylėti VP40. Seni, ko teip steni? VP40. Stovi kampe sẽnis, ir niekas sėst neprašo (krosnis) Skr, Mrk. Keturi sẽniai, atgal barzdos (arklio kojų riešai) P.Aviž. Senė pikta pūkus iš maišo paleido (žiema ir snaigės) LTR(Krtn). Vidury dvaro senis šypsosi (mėnulis) LTsV454. Atlėkė paukštis be sparnų, įtūpė į medį be šakų; atejo senis be dantų, suėdė tą paukštį be sparnų (sniegas ir atodrėkis) Sim. Senis pirty, barzda lauke (sija) LTR. Seniukas ant stogo pypkę rūko (dūmtraukis) Pšl. Senio seneliuko plieno kailiniukai, linų uodega (adata su siūlu) LTR. ║ kas atrodo, dedasi senu žmogumi, panašus į seną žmogų: Mažas, bet visas sẽnis Kt. Kad jis jau moka skaityti ir rašyti, tai mokykloj bus tikras sẽnis Skr. Toks jau sẽnis – iš pupų nevarytas Mrj. Kas do dyvai, sakau, jog žmonys, mažais vaikais tebibūdamys, randas jau seniais P. ║ kas turi seno žmogaus pavidalą, formą: Vaikai nulipdė iš sniego sẽnį Ėr. Žvirbliai lesa kviečius, reikia sẽnį (baidyklę) statyt Ėr. Tai bent šaltelis! – džiaugėsi sniego senis J.Balč. Pabodo mums kariauti, senį besmegenį lipdyti V.Bub. ║ suaugęs, sumitęs gyvulys, paukštis ir pan.: Kad seniù arkliu, tai nuvažiuosi ir grįši, ė tokiuo tai baisu Sdk. Sẽnės karvės vis jau daugiau suėda Mžš. Dėl pjovimo nupenėdavom da puskiaulį ir vieną sẽnę kiaulę Skrb. Išperėjo, ir sẽnės [bitės] išeina LKT328(Ktk). Sènė karvė užtrūkus Plv. Sẽnės vištos nustojo dėti Plt. Senès [vištas] da šešias turiu Klt. Laikydavai ūkinykai po vienuoleka sẽnių avių Mšk. Kai sẽniai jaučiai kelis metus aria, visko išmoksta, tik šnekėt nemokėjo Ar. Jau laukia, laukia – neateina vaikai, ir pati išejo paklausyt, ir lapė senė LTR(Kb). Jei senis vilkas pradės, tai jaunikliai pabaigs LTR(Srj). ^ Senis jautis vagos negadina Dkš. ║ prk. senas koks daiktas, reiškinys: Kartais negali žinoti, beg turi bitinėlį ir senis aulys (avilys) J.Jabl. Vienas kvadras, kitas kvadras praėjo, i senẽlis buvo mėnas Rš. Plačiai išsilieja Egipto slėniuose senis Nilas J.Jabl. 2. juok. vyras ar žmona: Jaunas da Nijolės sẽnis Svn. Kralikų norėjau nusipirkt – sẽnis nebedavė Mžš. Sẽnis tai ma[no] negeria Rod. Turiu du sūnus ir sẽnį Grv. Pasibėdino (pasiskundė) boba, kad senis nekliudžia Pls. Šitas mano sẽnis tai negeras, kaip girtas Vb. Kariuomenės da neatbuvo, ė jau ir sẽnis Pn. Sẽnis muno parpa lig dvylektos Krš. Man ir mano senei prasidėjo ramus ir aprūpintas gyvenimas sp. Sẽnis liuob eiti į Naują metą (Naujųjų metų sutikti) LKT123(Žgč). Seniùtė mano mazgodavo rūbus Dgč. 3. Q235, N žr. senelis 1: Senutė R184, MŽ226, OsG18. 4. Gr litro talpos indas (ppr. butelis): Būdavo maži buteliukai ir sẽnė butelka, tos užtekdavo keturims Bt. Sẽnį butelį nusinešiau, ir užteko Grš. Pirma vadydavo sẽniais buteliais, dabar lyteriais Skr.

senis sinonimai

senis rašyba: senis ir jurasenis ir jura knygasenis gulisenis ir jura meniusenis besmegenissenis filmassenis ir jura pdfsenis kroatija

Kitos žodžio senis reikšmės: Senis angliškai Senis vokiškai Senis sinonimas Senis frazeologizmas Senis latviškai šėnis reikšmė sėnis reikšmė

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas